Nyhetskompass om Svenskt Näringsliv

Månad: januari 2019

Val av pekskärmar

Det finns många olika användningsområden för pekskärmar, eller touch screens. Varje dag interagerar flertalet av oss med skärmar i någon form. Inte minst gäller det personer som använder sig av en smartphone. För några år sedan var telefoner sällan rustade med denna teknik, men i dagsläget är det svårt att hitta alternativ som inte inbegriper sådan funktion. Utvecklingen av surfplattor har också blivit en parameter som bidragit till att vi blir allt mer vana vid att kunna interagera direkt med var och varannan skärm. Det fanns en tid när man fick informera om att man skulle trycka direkt på skärmen när man skulle handla eller söka information. Idag är det istället det självklara.

Olika teknik

När man talar om pekskärmar finns det olika sorters teknik som används. Även om samtliga dessa tekniker skall ge fullgoda resultat i form av respons och funktion, är det stor skillnad när det gäller energibehov och tillverkning. Kapacitiva pekskärmar är det som brukar användas i telefoner. På senare tid har även denna typ av pekskärmar kommit att implementeras i såväl större maskiner som i automater. Tekniken går ut på att det finns ett osynligt rutnät. Detta nät bryts när laddningen i fingret möter skärmen. På så vis kan man snabbt få en mycket exakt punkt att utgå ifrån. Nackdelen är att man inte kan använda denna sorts skärmar om man är väldigt kall eller om man har handskar. Det finns nu vantar med en specialtråd som funderar i egenskap av ledare mellan finger och skärm. På detta sätt kan man interagera med kapacitiva pekskärmar även med vantar.

Alternativet är de skärmar som benämns analoga resistiva. Dessa har en glasskiva samt två lager plastliknande och genomskinlig film. Insidan av dessa filmlager leder ström och när man trycker på skärmen förs dessa lager samman. Detta innebär att man kan trycka med vad som helst då fysiskt tryck är vad som avgör huruvida ström skall ledas eller inte. Dessa pekskärmar är billigare att tillverka och kräver mindre energi i användning.

Vad för skärmar som är bäst kan variera stort och beror till viss del på hur skärmen skall användas. Det finns inte en sorts skärm som alltid är bättre än någon annan. Detta medför ett behov av företag som kan ta fram olika sorters skärmar utifrån behov. Att jobba med skärmar som går att ha för interaktion är någonting som blir allt vanligare. I och med detta finns underlag för nya företag.

Cykelvagn eller multisportvagn?

Vid intresse för cykelvagnar har man ett par frågor man kan ställa till sig själv. Dels huruvida man behöver en cykelvagn eller en multisportvagn, men också hur man tänkt använda dessa olika. Det har kommit en rad nya vagnar med alla tänkbara funktioner och lösningar på tidigare svårigheter. Väljer man en cykelvagn från ett av de större varumärken som verkar i branschen kan man vara säker på att den genomgått en rad tester för att vara så säker och bra som möjligt. Dock är det viktigt att den är anpassad för det man skall använda den till. Thule cykelvagnar är några av de bäst omnämnda i branschen. Samtidigt finns de ett flertal alternativ från detta företag. Vilken vagn som bäst passar för ens syften är individuellt. Genom att besöka webbutiker som tillhandahåller cykelvagnar kan man komma en bra bit på väg. Om det ändå skulle finnas saker som är oklara, kan man med fördel ta kontakt med butiken för att få svar på frågorna.

En cykelvagn är endast till för att fungera som en cykelvagn. Den är optimalt anpassad för att vara stabil och säker. En multisportvagn har istället möjlighet att göras om till såväl joggingvagn som traditionell barnvagn eller cykelvagn. För den som vill kunna ha en vagn som hanterar varje tänkbar aktivitet, är en multisportvagn ofta värd att utforska. En sådan kan man använda för att ta sig till träningsområdet såväl som för att ha att springa med. Barnen sitter tryggt i vagnen oavsett aktivitet och man kan på detta sätt ha en friare tillvaro!

Väder och komfort

Någonting som talar till fördel för vagnar är att de kan erbjuda ett effektivt skydd mot snö och regn. I en barnsits är barnet utsatt för regn och snö om det skulle bli sämre väder. Detta kan förvisso hanteras med bra regnkläder, men bidrar ofta till viss irritation. I en vagn finns ett naturligt skydd för vädret och barnen kan sitta torrt och behagligt oavsett hur vinden rör sig därutanför. Under härliga dagar kan man öppna vagnen för att det skall fläkta.

Utbudet cykelvagnar kan anses spela den efterfrågan som under senare år visat sig. Det är fullt möjligt att hitta cykelvagnar för både ett och två barn. De minsta kan med fördel åka i en cykelvagn förutsatt att man anpassar densamma för att kunna erbjuda stabilitet. För information om Thule cykelvagnar och vagnar för träning rekommenderas ett besök i detaljhandeln.

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén