Svenskt Näringsliv

Nyhetskompass om Svenskt Näringsliv

Eventbyrå Stockholm – För de bästa digitala eventen

Den senaste tiden har inneburit stora utmaningar för företag som vill investera i olika typer av event. På grund av pandemin men även den snabba digitaliseringen har större krav ställts på att kunna genomföra bra och välfungerande event – helt digitalt. För att säkerställa att dessa typer av event fungerar så smidigt och professionellt som möjligt kan man ta hjälp av en Eventbyrå i Stockholm. Detta innebär att man får tillgång till erfaren kompetens och fungerande utrustning för att det digitala eventet ska bli lyckat. Olika sätt att hålla digitala event på kan vara:

 • Livestream
 • Live & Dine
 • Stream & Studio

Livestream

Det är en mycket annorlunda sak att hålla ett event digitalt än att hålla det fysiskt, men det behöver inte vara en nackdel. I stället kan man försöka vända på det och se sitt digitala livestreamade event som en stor fördel i sin skalbarhet och i sin förmåga att nå en större publik. Det viktigaste är att man har en god förbindelse med de man vill nå ut till, en proffsig leverans och bra kvalitet på ljud och bild. Genom att använda sig av en erfaren Eventbyrå i Stockholm kan man säkerställa att alla dessa delar fungerar utan problem.

Live & Dine

Ett spännande koncept som man som företag kan få hjälp med genom sin Eventbyrå i Stockholm är Live & Dine, alltså att man tillsammans lagar mat, fast på distans. Detta ger upphov till inspiration och skratt, trots att man befinner sig på olika platser. Alla deltagare i denna typ av event kan alltså delta i evenemanget medan de befinner sig i sina egna hem.

Stream & Studio

En annan sak man kan få hjälp med är att sända sina event från en professionell studiomiljö. Detta ger ett gott helhetsintryck och ökar professionaliteten i leveransen. Många kan nog relatera till digitala event som fallerat just för att kvaliteten på innehållet blivit lidande. En Eventbyrå i Stockholm kan hjälpa till med att tillhandahålla lokaler och utrustning för att det digitala eventet ska bli lyckat.

Kompetensen i fokus vid val av Eventbyrå i Stockholm

Något av det viktigaste då man väljer Eventbyrå för sitt digitala event är att man vänder sig till någon som har god kompetens på plats för att uppfylla de krav och önskningar man har. På så vis kan man få vägledning genom hela processen och säkerställa goda resultat.

Bemanningsföretag vård och omsorg– när det behövs extra hjälp

Vården är ofta överbelastad och personalen sliter hårt för att få ihop det. Dagarna är långa och personalen får mer än sällan arbeta övertid. Detta påverkar deras mentala och fysiska hälsa, samtidigt som det påverkar kvaliteten på vården. Bemanningsföretag inom vård och omsorg kompetens och personal för att stötta upp sjukvårdssektorn. Det underlättar för övrig personal och ger arbetsgivare ett alldeles utmärkt alternativ i hektiska perioder där mer personal krävs.

Vad gör ett bemanningsföretag inom vård och omsorg?

Ett bemanningsföretag är en lösning för företag när de söker ny personal, behöver annan kompetens eller är i behov av annan tillfällig bemanning. Det är en otroligt flexibel lösning eftersom det är företaget som bestämmer hur lång tid och till vilken omfattning de behöver hyra in personal. Bemanning kan behövas vid exempelvis:

 • Arbetstoppar,
 • Organisationsförändringar eller
 • Vikariebehov.

Det är alltså ett bra alternativ för att snabbt lösa kompetens- och bemanningsbehov. Ett bemanningsföretag har lång erfarenhet av bemanning och stöttar sina kunder genom hela rekryteringsprocessen. Rekryterarna måste vara erfarna och känna till marknadens utmaningar och möjligheter. Kunden betalar endast för de timmar som de är i behov av.

Att jobba inom bemanning

Inom vård och omsorg kan man arbeta som olika befattningar om man vill arbeta konsultmässigt, då det finns stora behov inom varje enhet. Exempelvis kan man arbeta som:

 • Barnmorska.
 • Sjuksköterska i Norge.
 • Läkare.
 • Psykolog.
 • Undersköterska.
 • Arbetsterapeut.
 • Socionom.
 • Lärare.
 • Undersköterska.
 • Fysioterapeut.

Att arbeta som konsult är lite annorlunda jämfört med att arbeta med ett vanligt heltidsjobb. Det innebär att man är egen företagare eller anställd av ett bemanningsföretag men är uthyrd till andra företag där man arbetar. Bemanningsföretaget betalar ut lönen, försäkrar en och ser till att man får en konsultchef under processen. Det är vanligt att man i början av karriären tar på sig konsultuppdrag för att samla erfarenhet och bygga upp ett starkt CV. Om man har spetskompetens inom eftertraktade områden kan konsultrollen vara något att undersöka. I och med eftertraktad kompetens blir man en attraktiv konsult på arbetsmarknaden, vilket ofta innebär många spännande uppdrag.

Välja leverantör av el i Stockholm

Många boendes i Stockholm, både i bostadsrätter, villor och fritidshus, måste själva välja leverantör av el. Valet kan verka svårt på grund av det stora utbudet av elbolag men det finns några tips som man kan använda sig av för att göra valet lite enklare. Uteslutningsmetoden kan till exempel vara bra – där man börjar att välja bort dom som inte är intressanta av olika skäl.

Jämföra el i Stockholm

Det finns en hel del leverantörer av el som säljer el i Stockholm. Det finns stora och rikstäckande bolag likaväl som mindre och mer okända sådana. När man ska välja vem av alla man vill köpa sin el ifrån är det bra att jämföra – men först behöver man fundera på vad man vill jämföra. Nedan följer några förslag:

 • Möjlighet till förnybar el
 • Priser
 • Avtals, – och uppsägningstider
 • Produktionsmetoder från el – till exempel vind, – eller vattenkraft

Många som köper el till sin bostad, så väl i Stockholm som i andra städer, tycker att priset för elen är det allra viktigaste – alltså att det ska vara så billigt som möjligt. Visst kan det vara en fördel, speciellt när elpriserna i södra Sverige skjuter i höjden, men billig el är inte nödvändigtvis det viktigaste.

Det kan till exempel vara fördelaktigt att välja förnybar el eftersom det är bättre för miljön och det kan dessutom vara klokt att jämföra avtals, – och uppsägningstider ser ut mellan olika elbolag.

Köpa el i Stockholm – så går det till

För den som letar efter ett elbolag som erbjuder sina tjänster i Stockholm och har jämfört och hittat ett som verkat bra är det stora jobbet redan gjort. Att kolla runt, jämföra och känna efter är helt klart det som tar mest tid med att välja en leverantör av el – därefter krävs på sin höjd ett par minuter.

Många elbolag erbjuder idag sina nya kunder att teckna avtal direkt på nätet. Där fyller man i alla sina uppgifter, så som namn, personnummer, adress och så vidare och sedan fyller man i sina val vad gäller el. Till exempel om man vill ha förnybar el, hur lång avtalstid man vill ha, om man vill betala via pappersfaktura, autogiro, e-faktura eller något annat, samt andra eventuella uppgifter som efterfrågas. Till sist är det bara att godkänna villkoren innan allt är helt klart!

Vad är en körjournal och varför kan man behöva en?

En körjournal skulle kunna liknas vid en dagbok – fast för bilen. En sådan behövs inte om man kör sin privata bil i privata ärenden men däremot kan det vara bra att ha om man har en tjänstebil. Det är vanligt att en tjänstebil används både i arbetet och privat – och det är viktigt att kunna visa för Skatteverket hur bilen används.

Vad är en körjournal?

En körjournal är som sagt som en dagbok, där tanken är att alla resor med en tjänstebil ska registreras på ett eller annat sätt. Man kan ha en manuell journal, som skrivs för hand, eller en elektronisk variant som registrerar alla resor. Journalen bör innehålla:

 • Vilket år den gäller för
 • Mätarställning vid årets början och slut
 • Registreringsnummer för den aktuella bilen

Utöver detta ska man i bilens körjournal ange information kring varje resa. Här ska man få med datumet för resan, mätarställning vid start och slut, hur många kilometer man kört med bilen, vem som har kört den samt om man har tankat. Om möjlighet finns är det också bra att anteckna i vilket syfte resan har gjorts.

Därför är det bra

Det finns ingen lag som säger att man måste föra körjournal – men däremot kan det underlätta. Om man inte gör det, utan bara kör med en tjänstebil både i jobbet och privat, kan man bli beskattad för bilförmån.

Man måste därmed kunna visa för Skatteverket att man använt arbetsgivarens bil för privat bruk max 10 gånger per kalender år på en sammanlagd sträcka om max 100 mil. Här är det bra att känna till att resor till och från arbetet också räknas som privata resor.

Kör man mer än 3000 mil i tjänsten per år så kan man även få en lägre bilförmån. Om arbetsgivaren sköter detta är det inget man behöver tänka på själv men i annat fall kan man ta upp det i sin inkomstdeklaration.

Det kan verka krångligt att föra körjournal över sitt bilkörande i tjänst och privat och visst kan det kräva en del jobb om man väljer att anteckna allt i en fysisk ”dagbok”. Om man däremot väljer en elektronisk variant blir arbetet minimalt och man kan ändå redovisa körningen till Skatteverket, som använder dessa journaler som underlag för att granska bilförmåner av dom olika slag som finns.

Så kan en föreläsare i medieträning hjälpa dina anställda

Ponera att den lokala tidningen, radio- eller tv-kanalen har skickat en förfrågan om att intervjua ditt företag. Detta är såklart en utmärkt möjlighet att öka varumärkeskännedomen i lokalsamhället. Genom att låta företaget intervjuas kan du öka möjligheterna att man börjar prata om företagets tjänster eller produkter. I denna situation kan en föreläsare i medieträning vara till stor tjänst.

För såväl du själv som dina anställda kan gynnas mycket av att medietränas. Det är nämligen lätt hänt att man agerar likt ett rådjur i strålkastarljuset när kameran riktas mot en. Det innebär att möjligheten att kunna uttrycka ett budskap riskerar att gå förlorad. Så hur ska du kunna förbereda dig själv och dina medarbetare på denna ovana situation?

Som du säkert redan har förstått är vårt tips här att ta hjälp av en föreläsare i medieträning. En sådan är proffs på just detta och kan hjälpa dig och ditt team att få en ökad insikt i ämnet. Så ta hjälp i förebyggande syfte innan det är för sent!

Låt en föreläsare hjälpa er att stå ut i konkurrensen

Medieteknik när någon som man blir bättre på ju mer man övar på det. Det finns nämligen olika metoder och tekniker som du kan använda dig av när du pratar med journalister. Du och dina medarbetare är trots allt företagets ansikten utåt. Därför är det viktigt att ta kontrollen över situationen och ta taktpinnen i konversationen.

Därför bör du tänka på följande saker och sedan boka en föreläsare inom medieteknik:

 • Få en ökad medietäckning genom att utbilda dig själv och din personal i medieteknik. Dina konkurrenter kommer garanterat tala med media. Därför är det viktigt att även du själv och dina anställda gör er gemensamma röst hörd.
 • Föregå medierna i samband med kriser. Negativ publicitet är tyvärr någonting ofrånkomligt för många företag. Men genom att ligga i framkant och föregå medierna kan du begränsa skadan vid en kris. Därför är det viktigt att du själv och dina anställda vet vad ni ska säga till media när ni plötsligt befinner er i deras blickfång.
 • Få en fördel gentemot konkurrenterna. Som vi redan har nämnt kommer era konkurrenter låta sig intervjuas. Men varför inte låta er medietränas och framstå som än bättre än konkurrenterna?!

Jämför dina försäkringar på tryggvi.se

När du jämför dina försäkringar kommer du att kunna jämföra priserna hos olika försäkringsbolag. Detta är ett utmärkt sätt att hitta det bästa alternativet som passar för just dina behov. Webbplatser för försäkringsjämförelser som http://tryggvi.se kan hjälpa dig att jämföra alla dessa saker på ett och samma ställe. Detta gör att det är lättare än någonsin att jämföra försäkringar!

Genom att jämföra ditt nuvarande försäkringsskydd med andra tillgängliga alternativ kan du hitta nya möjligheter till besparingar. Samtidigt behåller du ett omfattande skydd för dig själv, din familj och andra föremål som håller dig kärt.

Försäkringar som du kan jämföra på tryggvi.se

Ovan har vi redogjort kort för de fördelar som finns med att jämföra dina försäkringar som du kan vara i behov av. Och det finns ju en uppsjö av olika försäkringar som du kan jämföra med hjälp av Tryggvi.se, som till exempel:

 • Bilförsäkring
  Finns olika typer av bilförsäkringar. En av dessa är trafikförsäkring som är ett krav för att du ska kunna köra din bil i Sverige. Du bör sedan komplettera din bilförsäkring med antingen en halv- eller helförsäkring. Vilken försäkring som du har nytta av bäst är upp till dig och beror på olika faktorer.
 • Hemförsäkring
  I denna försäkring ingår bland annat skydd för skador som kan uppkomma i hemmet eller om du till exempel blir får påhälsning av tjuvar. Det brukar också ingå ett reseskydd i försäkringen.
 • Villaförsäkring
  Ger skydd för tomten och byggnaden som du bor i som exempelvis badrum, väggar och tak.
 • Olycksfallsförsäkring
  En försäkring som ger ersättning om du till exempel skulle råka ut för en olycka eller skada.
 • Inkomstförsäkring
  En försäkring som kompletterar din a-kasseersättning. Den passar dig bäst som tjänar över 33 000 kronor per månad och vill ha en högre inkomst vid arbetslöshet än vad a-kassan kan erbjuda.

Som du märker finns det olika försäkringar som kan vara till gagn för dig. För att få de bästa villkoren och priserna är det därför väldigt fördelaktigt med att jämföra försäkringarna. För att enklare nå fram till ett beslut om vilken försäkring du ska välja hittar du också omdömen från kunder hos de olika bolagen.

Så fungerar infiltration och så sköter du den

Infiltration är en variant på en markbaserad lösning för att ta hand om ditt avloppsvatten. Den grävs ner i mark som kan avleda vatten som till exempel sand eller morän. För att få veta hur markens genomsläpplighet ser ut gräver man en så kallad provgrop och sedan tar man ett skiktprov. Om du ska anlägga och installera ett infiltrationssystem ska du ta hjälp av en sakkunnig och kompetent installatör.

En infiltration ska alltid föregås av en slamavskiljare. I de flesta fall använder man en trekammarbrunn för att ta bort de fasta partiklarna ur avloppsvattnet. Detta görs för att minska andelen näringsämnen som förekommer i vattnet men också för att infiltrationen inte ska sätta igen. Enkelt kan man beskriva att reningsprocessen i ett sådant system sker i olika och tydliga steg. Det första steget handlar om att skilja på partiklarna som nämnts ovan. I det andra steget renas det organiska materialet, kväve och viss fosfor. I det sista steget sker rening av all fosfor.

Så tar du hand om din infiltration

Generellt sett behöver infiltration inte särskilt mycket skötsel. Men som det mesta här i livet krävs det ändå viss typ av underhåll och skötsel. Detta för att den ska fungera på ett tillfredsställande sätt under så lång tid som möjligt.

Det du bör fundera på är följande:

 • Årlig kontroll. Kontrollera ditt infiltrationssystem en gång per år. Detta för att till exempel säkerställa att vatten inte finns i luftningsröret.
 • Regelbunden tömning av slamavskiljaren. Detta bör du i de flesta fall göra en gång per år. Det krävs en regelbunden tömning för att minimera risken att slammet täpper igen systemet.
 • Kontrollera vattenkvaliteten. Oavsett hur bra eller ofta man sköter om det finns det en risk med att en brunn för dricksvatten blir förorenad. Detta gör det väldigt viktigt att den då fungerar på ett bra sätt. Att ta ett vattenprov kan därför vara ett led i att säkerställa en god kvalitet på ditt vatten.

Oavsett om du redan har en infiltration eller ska anlägga en ny finns det flera olika saker som du kan tänka på. Du bör till exempel säkerställa att det inte växer träd i närheten, att marken inte är för mjuk och att du inte känner en stark avloppslukt.

Därför bör du arbeta via bemanningsföretag som sjuksköterska

Sjuksköterskor är som bekant väldigt attraktiva och eftertraktade på dagens arbetsmarknad. Så oavsett om du befinner dig i början av din karriär eller har hunnit samla på dig mer erfarenhet är du ett hett villebråd. Men arbetet är också väldigt utmanande och du vill därför få ut så mycket som möjligt av din anställning. Därför bör du arbeta via ett bemanningsföretag som sjuksköterska.

Men vilka fördelar finns det med att göra detta, undrar du förmodligen? Det finns faktiskt en stor uppsida med att jobba via ett bemanningsföretag som sjuksköterska. Vi berättar mer om detta nedan, så läs vidare för att få insikt i vilka fördelarna är!

Fördelarna med att jobba via bemanningsföretag som sjuksköterska

Bland fördelarna med att arbeta som inhyrd sjuksköterska kan till exempel dessa faktorer nämnas:

 • Bra betalt. När du jobbar via ett bemanningsföretag som sjuksköterska får du bra betalt för ditt arbete. Bemanningsföretaget kan hjälpa dig att hitta olika skift som passar bra överens med dina önskemål och ditt livspussel. Du kan också få hjälp till en anställning på en plats som ligger inom rimligt pendlingsavstånd från din bostad. Och dessutom har du som hyrsjuksköterska en marknadsmässig lön som gör att du ofta kan tjäna mer än de sjuksköterskor som är anställda lokalt hos uppdragsgivaren.
 • Flexibelt arbetsschema. När du arbetar som sjuksköterska via ett bemanningsföretag får du välja när och hur du vill arbeta. Du kan till exempel välja när du ska vara ledig och vilka skift du ska arbeta. Dessutom kan du ta en anställning som låter dig flytta till en ny plats om du är i behov av ett miljöombyte. Du kommer helt enkelt aldrig få slut på alternativ. Just flexibiliteten är någonting som många inhyrda sjuksyrror uppskattar mycket.
 • Mindre stress och oro. När du arbetar heltid hos en specifik vårdgivare är det lätt hänt att du drabbas av stress och oro. Du blir i större utsträckning präglad av den kultur som gäller på den aktuella arbetsplatsen. Dessutom kanske du upptäcker att någon annan får mer betalt än dig trots att du har mer erfarenhet än denna nyrekryterade person. När du istället arbetar via ett bemanningsföretag behöver du inte oroa dig för detta – du kan istället fokusera på att utföra ditt vardagliga arbete.

Så gör du ditt fritidshus till ett permanentboende

Sommaren är tyvärr alltför kort och vi tycks aldrig få nog av de lata sommardagarna. Det är tider det, när man kan ligga i hängmattan och läsa en god bok medan man omger sig av naturen och laddar batterierna! Minnena av dina semestrar i familjens fritidshus ligger dig säkerligen varmt om hjärtat. Men när barnen har vuxit upp och flugit ut ur boet kan du vilja förverkliga din dröm och bosätta dig i det lilla huset permanent.

Är du sugen på att bo i ditt fritidshus året runt? Faktum är att det är fullt möjligt att omvandla ett fritidsboende till ett permanentboende. Det är dock viktigt att du tänker på alla de viktiga detaljerna när du överväger att göra detta. Här guidar vi dig därför till ett välgrundat beslut genom att belysa de olika faktorer som du bör ta hänsyn till!

Att tänka på kring fritidshus som åretruntboende

Innan du kan omvandla ditt fritidshus till ett permanentboende behöver du rusta det för den svenska vintern och vårt nordiska klimat. Därför behöver du bland annat tänka på följande saker när du gör detta:

 • Se över isoleringen. Om ditt fritidsboende är av lite äldre modell kan du behöva tilläggsisolera boendet. För i takt med att du ägnar allt mer tid i huset blir luften inomhus fuktigare och varmare än annars. Därför är det viktigt att isolera boendet på rätt sätt – du behöver skydda dig från kyla och samtidigt skydda huset från fuktskador.
 • Avloppet kanske inte är tillräckligt. Detta är en viktig punkt som du inte vill glömma bort när du omvandlar ditt fritidsboende till ett permanentboende. Avloppet utsätts nämligen för större påfrestningar när du bor i ditt fritidshus året runt snarare än enbart under några månader eller veckor på sommaren. Därför behöver du bland annat säkerställa så att du har ett tillstånd för avloppet och även kontrollera vad för slags avloppssystem det rör sig om. Avslutningsvis behöver det vara i gott skick och ha en tillräcklig kapacitet för dina behov.
 • El och vatten. Ett permanentboende behöver även ha faciliteter såsom el och vatten. Kontrollera att vattenkvaliteten är god och att försörjningen räcker för ditt behov. Gå även igenom elsystemet och säkerställa att det är modernt och tillräckligt för ditt ändamål.

Anlita en städfirma i Göteborg som städar alla ytor

En professionell städfirma i Göteborg är proffs på städning. Det finns dock flera olika sorters städtjänster som företag av detta slag kan tillhandahålla. Några exempel på vanliga tjänster är:

 • Hemstädning
 • Kontorsstädning
 • Fönsterputs
 • Trappstädning
 • Flyttstädning
 • Byggstädning

Vissa leverantörer specialiserar sig på en eller ett fåtal av dessa tjänster medan andra har ett bredare tjänsteutbud. Men hur skiljer sig egentligen professionell städning åt från den amatörmässiga som du själv kan utföra? Detta är en av de första frågorna som många ställer sig när de överväger att anlita en städfirma i Göteborg.

Svaret är att skillnaden inte alltid är så uppenbar men den finns där. Till exempel är städfirmor som ägnar sig åt kontorsstädning specialister på att städa just kontor. De har ofta utrustning som ämnar sig särskilt bra för att städa ytor av detta slag. Det kan till exempel röra sig om skurmaskiner och annan städutrustning. Med det sagt kan de vanligtvis även ägna sig åt hemstädning men använder då lite andra redskap när de städar.

Låt din städfirma i Göteborg städa ditt hemmakontor

Hemstädning är en populär städtjänst som många anlitar en städfirma i Göteborg för. Precis som namnet antyder rör det sig om städning av bostäder. Faktum är att detta inte är en tjänst som endast är avsedd för bostadsägare – även hyresgäster kan med fördel beställa professionell städning. Detta gäller inte minst i samband med att du flyttar ut från din bostad. Flyttstädning är en väldigt vanlig och uppskattad tjänst som kunder av förklarliga skäl beställer mer sällan.

När du anlitar en städfirma för att städa ditt hem utförs bland annat dammning och dammsugning. Städhjälp av detta slag räknas därmed som en hushållsnära tjänst och du kan därmed nyttja RUT-avdraget. Vad detta innebär är att halva arbetskostnaden upp till 50 000 kronor per år och person kan subventioneras. Detta avdrag behöver du inte själv ansöka om utan städbolaget gör detta åt dig.

Nu när allt fler väljer att arbeta hemifrån på åtminstone deltid är hemstädning en väldigt het städtjänst. Du bör därför boka en bra städfirma i Göteborg snarast om du vill få ditt hemmakontor städat ordentligt!

Sida 1 av 9

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén