Vill du lägga ner egen tid och spara pengar? Eller vill du göra så lite som möjligt och köpa in hjälpen helt och hållet? Här är tre vägar till kompletta bygglovsritningar.

Rita själv med papper och penna

Ska ett tak byggas ovanför befintlig altan? Ska ett fönster bytas ut? Det är små projekt som inte innebär någon stor förändring av befintlig byggnad. Men det kan ändå krävas bygglov vilket innebär att bygglovsritningar behöver skickas in.

Gå in på kommunens hemsida (i den kommunen som byggnationen ska ske) och kontrollera vilka ritningar som behöver skapas. Alternativt kontaktas en handläggare inom bygglov.

Kom ihåg att det finns flera kriterier som måste vara uppfyllda för att ritningarna ska vara godkända. Det gäller exempelvis kring skala och vad som måste framgå på ritningen.

Att skapa egna bygglovsritningar rekommenderas enbart för de som ska göra mycket små projekt och är kunnig att rita i skala.

Skapa bygglovsritningar via digitala tjänster

Det finns ett par digitala tjänster där kompletta bygglovsritningar kan skapas utifrån en modell. På modellen går det att välja mått, var fönster ska sitta, material och ett flertal andra faktorer. Detta på ett liknande sätt som det går att skapa olika digitala kök i IKEAS´s digitala tjänst. När modellen är klar kan sedan bygglovsritningar skrivas ut som därmed direkt är anpassad till den modell som skapats.

Dessa digitala tjänster passar bäst på fristående byggnader i standardutförande. Det är inte möjligt om exempelvis en takkupa ska bygga till på en befintlig byggnad. Fördelen är självklart priset eftersom någon arkitekt inte behöver rita upp alla ritningarna.

Beställ från arkitekt

De flesta som behöver bygglovsritningar till större byggprojekt beställer dessa från en arkitekt. Ritningarna kan anpassas helt efter behov och funktion. Det blir därmed den mest flexibla vägen även om detta också återspeglas i priset.

Vad kostar det?

Vad ritningarna kostar att ta fram av arkitekt beror på flera faktorer.

  • Projektets omfattning

Är det ett garage eller attefallshus är det relativt enkelt. Detta både utifrån att det är vanliga byggnader samt att de inte är speciellt stora. För byrån som skapar ritningarna kan detta klassas som rutinuppdrag. Vid ombyggnation kan ritningar behöva ske på hela bostaden vilket kan göra det lite mer omfattande. Självklart innebär nybyggnation av en villa ett ännu större projekt.

  • Tidsaspekten

Generellt gäller att om någon önskar mycket snabb leverans kommer det även att innebära ett högre pris.