Teknikrekrytering – misstag att undvika

Teknikrekrytering kan vara svårt. Ofta handlar det om positioner som kräver spetskompetens och med mycket ansvar. Således är det viktigt att man hittar rätt person – och det kan vara ganska mycket som står på spel.

Ditt företag är troligen inte de enda som söker efter kompetensen. I landets storstäder, framförallt i Stockholm, så går det flera jobb på varje erfaren mjukvaruingenjör, exempelvis. De som är duktiga är eftertraktade – och det krävs att man har en bra arbetsplats för att de ska stanna kvar. Teknikrekrytering är faktiskt kanske enklare än att bibehålla talangerna över tid.

Den som ska syssla med teknikrekrytering kan ha en ganska tuff uppgift framför sig. Det finns ett antal fallgropar som man bör undvika att gå i. Till exempel:

Att inte beskriva positionen i tillräcklig detalj

Försök att vara så tydlig om positionen som möjligt. Beskriv alla detaljer du känner till om arbetsuppgifterna och vilka krav ni har, samt vad som är meriterande. Måla upp en tydlig bild om vad jobbet kommer att handla om, för att få de mest kvalificerade rekryternas uppmärksamhet.

Tala även om hur ert företag ser ut för tillfället. Är ni ett stort företag? Eller ett mindre bolag där ni arbetar tätt med varandra? Hur ser möjligheterna ut att jobba på annan plats än kontoret?

Att vara för opersonlig

Finns det ett antal kandidater som ni tror kan vara mycket lovande för positionen, bör ni vara personliga. Titta på personens LinkedIn eller tidigare arbete, och referera till dennes kompetens när ni tar kontakt, till exempel. Precis som när en anställd söker ett arbete, så bör kontakten utformas efter mottagaren. Det här bäddar för att den som kontaktas faktiskt får ett gott intryck och tar sig tiden att svara. Det kan vara ett sätt att väcka intresse, helt enkelt.

Att inte vara insatt i kandidatens kompetens

Den som jobbar med teknikrekrytering bör ha viss kännedom kring hur olika områden inom teknik kan skilja sig åt, och vilka som nästan överlappar med varandra. Om du kontaktar en UX-designer om en ingenjörsroll lär du knappast få särskilt bra resultat, till exempel.

Lycka till!