Näringsliv

Nyhetskompass

Författare: admin

Val av pekskärmar

Det finns många olika användningsområden för pekskärmar, eller touch screens. Varje dag interagerar flertalet av oss med skärmar i någon form. Inte minst gäller det personer som använder sig av en smartphone. För några år sedan var telefoner sällan rustade med denna teknik, men i dagsläget är det svårt att hitta alternativ som inte inbegriper sådan funktion. Utvecklingen av surfplattor har också blivit en parameter som bidragit till att vi blir allt mer vana vid att kunna interagera direkt med var och varannan skärm. Det fanns en tid när man fick informera om att man skulle trycka direkt på skärmen när man skulle handla eller söka information. Idag är det istället det självklara.

Olika teknik

När man talar om pekskärmar finns det olika sorters teknik som används. Även om samtliga dessa tekniker skall ge fullgoda resultat i form av respons och funktion, är det stor skillnad när det gäller energibehov och tillverkning. Kapacitiva pekskärmar är det som brukar användas i telefoner. På senare tid har även denna typ av pekskärmar kommit att implementeras i såväl större maskiner som i automater. Tekniken går ut på att det finns ett osynligt rutnät. Detta nät bryts när laddningen i fingret möter skärmen. På så vis kan man snabbt få en mycket exakt punkt att utgå ifrån. Nackdelen är att man inte kan använda denna sorts skärmar om man är väldigt kall eller om man har handskar. Det finns nu vantar med en specialtråd som funderar i egenskap av ledare mellan finger och skärm. På detta sätt kan man interagera med kapacitiva pekskärmar även med vantar.

Alternativet är de skärmar som benämns analoga resistiva. Dessa har en glasskiva samt två lager plastliknande och genomskinlig film. Insidan av dessa filmlager leder ström och när man trycker på skärmen förs dessa lager samman. Detta innebär att man kan trycka med vad som helst då fysiskt tryck är vad som avgör huruvida ström skall ledas eller inte. Dessa pekskärmar är billigare att tillverka och kräver mindre energi i användning.

Vad för skärmar som är bäst kan variera stort och beror till viss del på hur skärmen skall användas. Det finns inte en sorts skärm som alltid är bättre än någon annan. Detta medför ett behov av företag som kan ta fram olika sorters skärmar utifrån behov. Att jobba med skärmar som går att ha för interaktion är någonting som blir allt vanligare. I och med detta finns underlag för nya företag.

Cykelvagn eller multisportvagn?

Vid intresse för cykelvagnar har man ett par frågor man kan ställa till sig själv. Dels huruvida man behöver en cykelvagn eller en multisportvagn, men också hur man tänkt använda dessa olika. Det har kommit en rad nya vagnar med alla tänkbara funktioner och lösningar på tidigare svårigheter. Väljer man en cykelvagn från ett av de större varumärken som verkar i branschen kan man vara säker på att den genomgått en rad tester för att vara så säker och bra som möjligt. Dock är det viktigt att den är anpassad för det man skall använda den till. Thule cykelvagnar är några av de bäst omnämnda i branschen. Samtidigt finns de ett flertal alternativ från detta företag. Vilken vagn som bäst passar för ens syften är individuellt. Genom att besöka webbutiker som tillhandahåller cykelvagnar kan man komma en bra bit på väg. Om det ändå skulle finnas saker som är oklara, kan man med fördel ta kontakt med butiken för att få svar på frågorna.

En cykelvagn är endast till för att fungera som en cykelvagn. Den är optimalt anpassad för att vara stabil och säker. En multisportvagn har istället möjlighet att göras om till såväl joggingvagn som traditionell barnvagn eller cykelvagn. För den som vill kunna ha en vagn som hanterar varje tänkbar aktivitet, är en multisportvagn ofta värd att utforska. En sådan kan man använda för att ta sig till träningsområdet såväl som för att ha att springa med. Barnen sitter tryggt i vagnen oavsett aktivitet och man kan på detta sätt ha en friare tillvaro!

Väder och komfort

Någonting som talar till fördel för vagnar är att de kan erbjuda ett effektivt skydd mot snö och regn. I en barnsits är barnet utsatt för regn och snö om det skulle bli sämre väder. Detta kan förvisso hanteras med bra regnkläder, men bidrar ofta till viss irritation. I en vagn finns ett naturligt skydd för vädret och barnen kan sitta torrt och behagligt oavsett hur vinden rör sig därutanför. Under härliga dagar kan man öppna vagnen för att det skall fläkta.

Utbudet cykelvagnar kan anses spela den efterfrågan som under senare år visat sig. Det är fullt möjligt att hitta cykelvagnar för både ett och två barn. De minsta kan med fördel åka i en cykelvagn förutsatt att man anpassar densamma för att kunna erbjuda stabilitet. För information om Thule cykelvagnar och vagnar för träning rekommenderas ett besök i detaljhandeln.

Exponering via strandflagga

Det finns många sätt att jobba med sin synlighet i det offentliga rummet. Någonting som är svårt är dock att sticka ut ordentligt. I och med de många marknadsföringsprodukter som nått marknaden är man sällan ensam om en viss sorts skärm, backdrop eller annat som kan vara av intresse. Ett sätt att utmärka sig genom användning av strandflagga är att ha en större och högre än övriga. Strandflaggor generellt har visat se fungera riktigt bra när det kommer till synlighet. Det finns någonting iögonfallande som drar till sig uppmärksamhet på ett bra sätt. Att gå utanför ramen genom att skaffa en strandflagga på över 7 meter visar tydligt att man hårdsatsar!

Strandflaggor i olika former

Strandflaggor kan se ut på många olika sätt. Gemensamt är dock att samtliga är höga och långsmala. Det är framförallt 3 olika former som brukar användas när det gäller strandflaggor En rektangulär variant, en flagga vars topp formas som ”ett öra” och en sista med design av en hajfena. Oavsett vilken man väljer kan man få en stor eller liten storlek. Bra och flexibla material är viktigt för de större flaggorna i och med att vinden kommer att få tag i dess tyg.

Bildkvalitet och design på trycken man använder är också värt att fundera på. Om man tänkt dra till sig nyfikenhet på långt håll är det viktigt att de som vistas i området förstår vad det är man vill säga. En allt för finstilt strandflagga kan bli svår att använda på ett bra sätt. Färger är alltid bra om man vill sticka ut ordentligt. Kanske en svart eller gräll flagga ger det extra som krävs för att väcka intresse?

Inte bara utomhus

Även om ordet strandflaggor indikerar att det rör sig om användning utomhus, är det långt ifrån alltid man vill marknadsföra sig i det fria. Kanske är det istället vid evenemang inomhus man vill använda sig av dessa produkter? Det finns i dessa fall bra fötter att införskaffa till sina flaggor. Dessa är utformade för att vara tillräckliga i relation till flaggan. I och med att flaggstången kan rotera i vissa sådana fötter kan man vinkla dessa på rätt sätt för att nå den effekt man önskar. Som ett komplement till närvaro och marknadsföringsmaterial är strandflaggor någonting som kan bidra till en rad samtal.

Att jobba på assistansbolag

Det ena jobbet på ett assistansbolag, är sällan det andra likt. Det beror helt och hållet på vilka brukare man arbetar med. Medan den ene kanske behöver hjälp med matlagning och tunga lyft, kanske den andra behöver hjälp med att kunna utföra sina fritidsaktiviteter. Arbetsuppgifterna kan alltså variera kraftigt.

Det kan givetvis vara meriterande att ha någon form av vårdutbildning (även ett b-körkort), men de flesta går på personkemin mellan anställd och brukare. I den här texten tittar vi på vad ett antal slumpvist utvalda assistansbolag i en större svensk stad (Göteborg) söker efter, när de letar ny arbetskraft.

Första annonsen

Den första annonsen vi tittar på är från ett assistansbolag, centralt beläget i Göteborg. De letar efter en kvinna som vill arbeta heltid med brukare i en förort till staden. De eftersöker någon som är att intresserad av att jobba med människor. Vidare vill de att den sökande ska vara händig och fysiskt stark, eftersom lyft förekommer i arbetet.

Som krav listar de ”goda kunskaper i det svenska språket”, i såväl tal som skrift. De understryker också att den sökande gärna får vara alert, pigg och ärlig. Arbetsuppgifterna består i att hjälpa till med det mesta i ett hushåll. De skriver att erfarenhet som assistent är meriterande – men att personkemi, samt att man finner en mening i yrket, är det som betyder mest.

Andra annonsen

En annan annons i Göteborg vi ser är skriven av brukaren själv med hjälp, men upplagd av ett assistansbolag. Det är en tonårig kille som söker en ny personlig assistent. Assistenten ska följa med brukaren i skolan på vardagarna, och hitta på saker att göra på helgerna. En sökande som är aktiv och livsglad, van att ta egna initiativ, som är trygg och som har erfarenhet av att arbeta pedagogiskt är det som eftersöks. Det är en heltidstjänst.

Den tredje annonsen

Även den här annonsen är från ett assistansbolag i Göteborg. I annonsen står det att den sökande ska vara ”mycket noggrann”, kunna ta direktiv samt vara flexibel. De skriver även att sökande ska vara ”utvilad” och ”ta ansvar” för att arbetsuppgifterna utförs på rätt sätt. Assistansbolaget är tydliga med att den sökande ska ha tidigare erfarenhet av yrket. Brukaren är boende i Göteborg.

Välj en kvalitetsrollup

När man köper in rollups för att enklare kunna dra till sig nyfikna besökare, är det en fråga om funktion och kvalitet. Till skillnad från flygblad och andra engångsprodukter, skall ens rollups ofta fungera under längre tid. Det är därför sällan man trycker upp vepor och banderoller för korta kampanjer. Istället brukar rollup användas för att signalera varumärkets tjänster och dylikt. De flesta som rört sig på mässor eller event har stiftat bekantskap med otaliga beachflaggor, rollups, banderoller och standar. Vad som är mest utbrett brukar variera och gå i vågor. Rollups har dock haft en tendens att etablera sig som en slags grundnivå. Det finns naturligtvis inte ett konsensus i denna fråga, men sett utifrån är rollups någonting som förr eller senare verkar användas av snart sagt alla företag. Vid köp av rollups är dock kvalitetsfrågan någonting att ta på allvar.

Har man sett ett antal rollups kan man också ha lagt märke till att de kan se väldigt olika ut. Några är matta i färgen och har en sladdrig kant, medan andra är mycket solida i färger och täthet. Det är inte bara en fråga om att den ena kategorin använts under längre tid. Det handlar också om att man kan hitta rollups i helt olika kvalitet. Här kan man vinna stort på att faktiskt prioritera kvalitet framför kortsiktiga budgetvinster, även om detta naturligtvis kan vara nödvändigt från en gång till annan.

Här finns bra information gällande kvalitativa rollups från Sverige. De rollups som går att beställa från denna tillverkare är erkänt bra både vad gäller färgåtergivning och kvalitet.

Valbara mått

Den aluminiumkassett som en rollup använder som fot, kan användas för flera olika vepor. Man kan enkelt byta ut en vepa mot en annan och på så vis få stor användning av varje kassett. Någonting som bör vara i fokus när man köper in nya vepor är dock att de skall ha samma mått som de föregående. Även om många inte känner till detta, finns olika mått på rollups. Dels på höjden men även i fråga om bredd. Vid sidan av detta bör man också tänka på att alla bilder skall vara av bästa kvalitet. När man trycker upp en bild på en större yta, kan varje suddighet komma att förstoras. Detta påverkar radikalt hur er rollup uppfattas av den publik som exponeras för satsningen.

En speciell typ av dammsugare

Det finns en speciell typ av dammsugare som används flitigt när det kommer till större ytor. Vi pratar naturligtvis om centraldammsugaren. Detta är en dammsugare med mycket kraft som installeras i en central plats, oftast källaren. Därefter kopplas dammsugaren in i ett rörsystem med uttag i byggnadens olika rum. För att kunna använda denna dammsugartyp, exempelvis centraldammsugare vila från Cenva, behöver det finnas ett rörsystem på plats.

Hur används centraldammsugare vila från Cenva?

Det finns egentligen bara ett sätt att använda en centraldammsugare. Först ska den installeras i byggnaden och kopplas till rörsystemet. Därefter behöver du använda en slang som du kopplar till ett av suguttagen. Slangen är oftast mycket lång, vilket behövs eftersom du inte kan förflytta dammsugaren på samma sätt som en vanlig dammsugare med hjul på.

Varför är centraldammsugaren bättre?

Den är inte alltid bättre, det beror trots allt på situationen. En centraldammsugare har vissa fördelar. Den är bättre på att suga upp damm, samlar allt skräp på ett och samma ställe. Med centraldammsugare vila från Cenva kan du dessutom städa på ett tystare sätt. Det beror på att själva dammsugaren inte befinner sig i samma rum, något som märks direkt i ljudnivån. En del tycker att själva slangen är klumpig, vilket är förståeligt eftersom den är längre än vanliga slangar. Det är dock en fråga om att vänja sig bara, tids nog blir det naturligt att använda även en betydligt längre slang.

Kombinera vanlig dammsugare med centraldammsugare

En av nackdelarna med en centraldammsugare är att den kan vara jobbigare att ta fram. Detta gör det jobbigt att dammsuga för mindre händelser, exempelvis när det bara blir lite smutsigt. Ett bra tips är att kombinera en centraldammsugare vila från Cenva med en vanlig dammsugare eller en minidammsugare. På så sätt har du ett alternativ när du behöver dammsuga småsaker.

Vilka är Cenva?

Cenva är ett svenskt företag som utvecklar centraldammsugare. Företaget kan spåra sina rötter hela vägen till början av 1990-talet, då under namnet Canvac AB. Idag tillhör företaget den stora koncernen Elon Group. Om du har en centraldammsugare i ditt hem så är det nästan garanterat en av Cenvas dammsugare, företaget dominerar den svenska marknaden. Det är lätt att förstå varför, de högkvalitativa dammsugarna är inte bara prisvärda utan även enkla att installera och med många smarta funktioner. Det finns även andra varumärken att välja mellan men centraldammsugare vila från Cenva är en favorit som få kan mäta sig med.

010 Nummer

Några av de kombinationer siffror som finns har vissa av oss en direkt kategorisering av. Ser man att numret börjar på 07.. är det per definition ett mobilnummer. Flera riktnummer brukar man också känna till. I och med de förbättringar och ändringar som skett inom telefoni är det dock inte lika självklart längre. Det finns åtskilliga mobiltelefoner som uppvisar ett ”fast nummer” vid användning. Det är enkelt att koppla nummer till sin mobil och med IP telefoni är det är gränsland som inte är enkelt att se igenom. För ett antal år sedan användes 010 som riktnummer till huvudstan. Senare blev det ett nummer för det NMT som var en analog, trådlös, teknik för mobiltelefoni. Detta användningsområde kom dock att fasas ut för att sedan helt och hållet försvinna från privat användning.

Företag på flera orter

I dagsläget har 010 nummer börjat användas igen. Det är inte tal om att NMT har kommit tillbaks, utan om en helt ny användning. 010 nummer har nu blivit geografiskt obundet och fungerar således som ett riktnummer utan fast hemort. Många av de företag som jobbar i flera delar av landet, har dessa siffror som begynnelsekombination i sina telefonnummer. På så vis behöver man inte variera sina telefonnummer beroende på var i landet kunden önskar hamna. Det är inte ovanligt att 010 nummer går till en central växel och att individuella telefonnummer för anställda förblir okända.

Om man flyttar kontoren, byter ort i verksamheten eller av annan anledning slutar att jobba från den plats där man tidigare suttit, behöver inga telefonnummer ändras eller bytas. Detta är en av många anledningar till att fler nu väljer 010 nummer för sin verksamhet. När det kommer till Sveriges myndigheter är det också ytterst vanligt med 010 som början på kontorets telefonnummer. I viss mening kan man jämföra detta med bankernas 077.

Det finns inte längre några privata telefoner som har dessa nummeruppsättningar och blir man uppringd kan man räkna med att det är företag eller myndigheter som är i andra änden tråden. Fler definitioner och förklaringar av bland annat 010 nummer finns här.

Sida 3 av 3

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén