Nyhetskompass om Svenskt Näringsliv

Kategori: Näringsliv Sida 1 av 5

Marknadsföring, banderoller och Vepor

I dagens digitala era är marknadsföring inte längre begränsad till traditionella kanaler som tidningar och TV. Istället har den genomgått en omvälvande förändring där internet och sociala medier spelar en avgörande roll. Genom att utnyttja digitala plattformar kan företag nå en global publik och interagera med sina kunder på ett mer personligt sätt.

Fördelar med Att Använda Vepor i Marknadsföring

 • Engagemang: Vepor har förmågan att fånga tittarens uppmärksamhet på ett sätt som traditionell text eller statiska bilder inte kan. Genom att kombinera rörlig bild och ljud kan de skapa en stark emotionell koppling med målgruppen.
 • Delbarhet: Eftersom vepor är lätta att konsumera och engagerande att titta på är de mer benägna att delas på sociala medier. Detta ökar deras räckvidd och spridning bland potentiella kunder.
 • Varumärkesexponering: Genom att inkludera företagets logotyp och budskap i vepor kan marknadsförare öka varumärkesexponeringen på ett effektivt sätt. Tittare associerar det visuella innehållet med varumärket, vilket stärker dess närvaro.

Strategier för Att Skapa Effektiva Vepor

För att maximera effektiviteten av vepor i marknadsföringsstrategin är det viktigt att använda rätt strategier och tekniker.

 • Kort och Koncis: Håll veporna korta och koncisa för att behålla tittarens uppmärksamhet. Målet är att leverera budskapet på ett tydligt sätt utan onödig utdragenhet.
 • Storytelling: Använd storytelling-tekniker för att skapa en emotionell koppling med tittarna. Berätta en intressant berättelse som relaterar till företagets varumärke eller produkt.
 • Professionell Produktion: Invester i högkvalitativ produktion för att säkerställa att veporna ser professionella och engagerande ut. Detta inkluderar användning av bra kamerateknik, ljussättning och ljudkvalitet.

Implementering av Vepor i Marknadsföringsstrategin

När veporna är producerade är det dags att integrera dem i företagets marknadsföringsstrategi på ett effektivt sätt.

 • Sociala Medier: Dela vepor på företagets sociala medieplattformar för att öka deras synlighet och engagemang bland följare. Använd riktad annonsering för att nå ut till specifika målgrupper.
 • Hemsida och Blogg: Inkludera vepor på företagets hemsida och blogg för att göra sidorna mer engagerande och informativa för besökare.
 • Emailmarknadsföring: Infoga vepor i e-postkampanjer för att öka öppningsgraden och klickfrekvensen. En kort, engagerande video i e-postens innehåll kan öka mottagarnas intresse och öka konverteringar.

Utmaningar och Framtida Möjligheter

Trots de många fördelarna med vepor finns det också utmaningar som marknadsförare måste övervinna, såsom att skapa relevant och engagerande innehåll samt att konkurrera om uppmärksamhet på överfulla digitala plattformar. Trots detta ser framtiden ljus ut för vepor som en central del av marknadsföringsstrategin, med nya teknologier som öppnar upp möjligheter för ännu mer interaktivt och engagerande innehåll. Vepor har blivit en oumbärlig del av den moderna marknadsföringsrepertoaren, och deras användning fortsätter att växa i en digital tidsålder där visuell kommunikation blir allt viktigare. Genom att förstå fördelarna med vepor och implementera dem på ett strategiskt sätt kan företag dra nytta av deras kraftfulla potential att engagera och konvertera kunder.

En guide för effektiv förvaring

Magasinering är en tjänst som ofta erbjuds av flyttfirmor för att tillgodose behovet av tillfällig eller långsiktig förvaring av bohag och andra föremål. Det är en lösning för de som saknar tillräckligt med utrymme eller för de som befinner sig i en övergångsfas, som att vänta på tillträde till en ny bostad eller under en utlandsvistelse.

Fördelar med magasinering

Magasinering i Linköping erbjuder många fördelar. En av de största är säkerheten – de flesta förråd är väl skyddade med övervakningskameror och åtkomstkontroll. Dessa förråd har ofta klimatkontroll för att skydda dina saker från skador orsakade av fukt eller frost. Flexibiliteten att välja förvaringsstorlek och hyreslängd är en annan fördel, vilket gör det möjligt att anpassa förvaringen efter individuella behov.

Magasinering vid flytt

Magasinering är särskilt viktigt i samband med flytt. Om du flyttar till en mindre bostad eller är i behov av temporär förvaring under flyttprocessen, kan magasinering vara en optimal lösning. Många flyttfirmor i Linköping erbjuder smidiga flyttjänster där dina saker flyttas till ett magasin och förvaras säkert tills du behöver dem igen.

Hållbarhet och förvaring

Magasinering bidrar till en mer hållbar livsstil genom att minska behovet av att slänga och sedan återköpa saker. Istället för att göra sig av med föremål som inte längre får plats eller passar in i det aktuella livsskedet, kan magasinering erbjuda en tillfällig lösning tills dessa föremål åter behövs. När du väljer en magasineringstjänst i Linköping är det viktigt att överväga säkerhetsaspekter, tillgänglighet, storlek på förvaringsutrymmet, och kostnaden. Det är viktigt att välja en tjänst som matchar dina specifika förvaringsbehov och budget.

lMagasinering i Linköping erbjuder en praktisk och säker lösning för de som behöver extra förvaringsutrymme. Oavsett om det gäller förvaring under en flytt, studier utomlands eller bara för att skapa mer utrymme i hemmet, erbjuder magasinering en flexibel och tillförlitlig lösning. För ytterligare information och specifika tjänster kan det vara nyttigt att undersöka lokala flyttfirmors erbjudanden och jämföra deras magasineringstjänster.

Fördelarna med bemanning inom vård för uppdragsgivarna

Vårdsektorn är känd för sitt komplexa och ibland oförutsägbara bemanningsbehov. Det kan handla om att hantera säsongsbetonade sjukdomsutbrott eller luckor som behöver fyllas med kort varsel – utmaningarna är många. Det är här som bemanningsföretagen kommer in i bilden som en värdefull resurs för vårdgivarna. Här tittar vi närmare med fördelarna med denna typ av bemanning inom vård ur uppdragsgivarens perspektiv.

7 fördelar bemanning inom vård ur uppdragsgivarens perspektiv

Dessa är de viktigaste fördelarna med bemanning inom vård sett ur en uppdragsgivares perspektiv:

 

 • Snabb tillgänglighet. En av de mest uppenbara fördelarna med att använda sig av ett bemanningsföretag är den snabba tillgängligheten på kvalificerad personal. Detta är särskilt värdefullt i akuta situationer där det finns ett omedelbart behov av erfaren och kompetent vårdpersonal.
 • Flexibilitet. Bemanningsföretag erbjuder en hög grad av flexibilitet. De gör det möjligt för vårdgivare att anpassa sin verksamhet utifrån en varierande arbetsbelastning. Detta kan vara särskilt användbart under högsäsonger för vissa sjukdomar eller i samband med plötsliga utbrott och kriser.
 • Kostnadseffektivitet. Att anlita personal via ett bemanningsbolag kan ofta vara mer kostnadseffektivt än att ha en stor fast anställd personalstyrka. Denna lösning minskar behovet av att betala övertid och andra tilläggsförmåner som de fast anställda annars skulle kräva.
 • Kompetens. Bemanningsföretag har ofta en bred portfölj av specialiserade sjuksköterskor och läkare. De kan därmed erbjuda vårdgivare tillgång till särskilda kompetenser som de kanske inte har tillgång till inom den egna personalstyrkan.
 • Riskminimering. Genom att anlita företag inom bemanning kan vårdgivare snabbt täppa igen gap i sin bemanning och därmed minimera riskerna med underbemanning. Några exempel på sådana risker är ökad arbetsbelastning för befintlig personal samt risken för försämrad patientvård.
 • Kvalitetssäkring. Många bemanningsbolag använder sig av en omfattande process för att säkerställa att deras personal är kvalificerad och kompetent. Denna kvalitetssäkring är en viktig faktor som kan hjälpa vårdgivare att upprätthålla eller till och med förbättra sin vårdkvalitet.
 • Avlastning för HR. Att rekrytera och hantera anställd personal är tidskrävande. Genom att använda sig av ett bemanningsföretag kan man som vårdgivare avlasta HR-avdelningen. Detta gör att HR-personalen kan fokusera på andra viktiga uppgifter, såsom att utveckla den befintliga personalen.

Kontantfinans är en del fintech-bolaget Brixo

I hjärtat av Sveriges blomstrande fintech-bransch finns ett företag som är banbrytande och utmanar de sedan länge etablerade normerna i finansbranschen. Vi syftar på företaget Brixo, som med sitt progressiva tillvägagångssätt inte bara förändrar synen på bankverksamhet som sådan utan även erbjuder oss svenskar en ny, digitaliserad finansiell upplevelse. Detta gör de bland annat med hjälp av varumärken som Kontantfinans.

4 intressanta fakta om varumärket Kontantfinans

Brixo är ett fintech-bolag med flera olika varumärken som erbjuder liknande tjänster inom kreditgivning. Vad du bör känna till om detta varumärke och dess ägarbolag är:

 • Den breda produktportföljen. Medan traditionella bankinstitut fortsätter sin verksamhet precis som tidigare, med rötterna fast förankrade i den gamla skolan, har Brixo gett sig på uppdraget att revolutionera det svenska finansiella landskapet. De vill inte bara vara ännu ett fintech-företag utan vara omvälvande och omstörtande. Därför har de lanserat en portfölj med flera olika varumärken, däribland Kontantfinans.
 • Tillhandahållandet av digitala kontokrediter. Genom att tillhandahålla digitala kontokrediter till svenska konsumenter ser företaget till att finansiella tjänster inte bara är till för ett fåtal privilegierade personer. Deras tjänster är istället tillgängliga för många konsumenter, närmare bestämt den breda massan av privatpersoner. Deras engagemang ligger också i att effektivisera och förbättra finansmarknaden genom att ta fram banbrytande krediter som backas upp av rigorösa förfaranden för kreditprövning.
 • Den innovativa kreditbedömningen. Företagets genialitet stannar inte bara vid produktinnovation Deras kreditbedömning är en unik blandning av traditionella metoder och integrationen av moderna element som PSD2 och Open Banking-data. Denna fusion säkerställer en holistisk förståelse för individens finansiella behov, och främjar därmed en ansvarsfull miljö för utlåning av pengar.
 • Det strategiska draget att framhäva företagets ambition. Brixos förvärv av Kontantfinans innebar inte bara att företaget la sig till med ytterligare ett tillskott i portföljen av varumärken. Istället var detta ett strategiskt drag som ytterligare framhävde företagets ambition. Detta varumärke var tidigare en separat aktör som tillhandahöll annuitetslån. Varumärket fann dock sin nya identitet under Brixos paraply, och förbättrade samtidigt konglomeratets räckvidd och tjänsteutbud.

I takt med att Brixo fortsätter sin resa kan man inte låta bli att se fram emot att få ta del av nästa kapitel i denna fintech-odyssé!

Klicka hem gatupratare från entreprodukter.se

Det är viktigt för vilket företag som helst att marknadsföra sig på ett bra sätt. Syftet med marknadsföringen är att locka till sig uppmärksamhet, förmedla ett budskap och driva försäljning. Men även om den digitala marknadsföringen är på tapeten just nu finns det mycket att göra när det kommer till att marknadsföra företaget analogt. Till exempel kan du klicka hem gatupratare från entreprodukter.se för att locka in kunder från gatan.

Vad är en gatupratare egentligen?

En gatupratare är faktiskt en ganska vanlig syn på svenska gator och torg. Detta gäller inte minst i de delar av våra tätorter och städer där många fotgängare rör sig om dagarna. Dessa skyltar står då utplacerade på gatan och marknadsför ett budskap till förbipasserande. De används bland annat för att marknadsföra produkter, reor och kampanjer och liknande. Läs vidare för att få reda på vilka fördelar det finns med att göra detta!

3 fördelar med att använda gatupratare från entreprodukter.se

Det finns många fördelar med att klicka hem en gatupratare från entreprodukter.se och använda denna i marknadsföringen:

 

 • Hög synlighet. En av de främsta fördelarna med gatupratare är att dessa ger ditt företag en väldigt hög synlighet. De är nämligen utformade på ett sådant sätt att de fångar blicken hos förbipasserande personer på gatan. Särskilt synliga är de i områden där många fotgängare rör sig. Detta gör att ditt företag och varumärke får en hög synlighet bland potentiella kunder.
 • Kostnadseffektivt. En annan fördel med dessa produkter är att de, jämfört med andra former av marknadsföring, är kostnadseffektiva. Trots detta kan de potentiellt sett ge en hög avkastning på din investering. Detta gäller inte minst om du driver ett mindre eller medelstort företag som vänder sig till konsumenter.
 • Mångsidighet. Gatupratare kan användas för många olika syften och är därför mångsidiga. Du kan till exempel använda en sådan för att informera förbipasserande om vilken rätt som är dagens special eller att det snart vankas rea. Dessutom kan du presentera öppettiderna eller liknande på dessa skyltar.

 

Därför bör du överväga att använda en gatupratare i din marknadsföring för att öka din synlighet!

Yrkesutsikter som bemanningssjuksköterska

I dagens snabbrörliga vårdmiljö är behovet av flexibilitet och anpassning avgörande för att säkerställa en smidig och kontinuerlig vård. Här kommer bemanningssjuksköterska in i bilden som en värdefull lösning för att snabbt möta kortsiktiga kompetens- och personalbehov. Bemanningsföretag spelar en central roll genom att erbjuda erfarna sjuksköterskor som kan hyras in för att täcka upp vid exempelvis sjukdom, semestertider eller temporär högre arbetsbelastning. I denna artikel kommer vi att utforska betydelsen av bemanning som sjuksköterska i vårdmiljöer och ta en närmare titt på de senaste trenderna, utmaningarna och innovativa lösningarna inom området.

Bemanningssjuksköterskor fyller en viktig funktion

Bemanningsföretag spelar en viktig roll genom att erbjuda bemanningssjuksköterskor som snabbt kan anpassas till vårdinrättningars behov. Genom att samarbeta med bemanningsföretag kan vårdinrättningar säkerställa kontinuiteten i sin verksamhet och undvika avbrott i vården. En av de stora fördelarna med bemanningssjuksköterska är tillgängligheten – bemanning kan vara tillgänglig redan nästa dag för att säkerställa att verksamheten kan fortsätta utan problem. Detta är särskilt viktigt vid akuta situationer eller vid oväntade personalfrånvaro. Bemanningssjuksköterska fungerar som ett smidigt komplement till den ordinarie personalstyrkan och ger en flexibel lösning för att snabbt lösa personalbristen.

Nyheter och förändringar som bemanningssjuksköterska

Bemanningsbranschen för sjuksköterskor regleras av lagen om uthyrning av arbetstagare, som infördes i Sverige år 2012 baserat på ett EU-direktiv. Bemanningsföretag bedriver vanligtvis tre huvudtyper av verksamheter: att hyra ut anställda till kundföretag där kundföretaget ansvarar för arbetsledningen, att bemanna hela avdelningar åt kundföretag där bemanningsföretaget ansvarar för arbetsledningen, samt att genomföra omställningar vid personalminskningar där kundföretagets anställda omplaceras inom eller utanför företaget. Genom att hyra in personal från bemanningsföretag kan vårdinrättningar snabbt täcka upp personalbehovet och undvika störningar i vården.

En av de utmaningar som bemanningssjuksköterska står inför är att säkerställa kvaliteten i vården. För att bemanningssjuksköterska ska vara en framgångsrik lösning är det viktigt att sjuksköterskorna som hyrs in har rätt kompetens och erfarenhet för att möta vårdinrättningens behov. Bemanningsföretag spelar en nyckelroll i att matcha rätt sjuksköterskor med rätt uppdrag och se till att de är väl förberedda för att arbeta inom olika vårdmiljöer. Genom att erbjuda specialiserad och högutbildad arbetskraft kan bemanningsföretag hjälpa till att förbättra vårdkvaliteten och säkerställa en hög standard i vården.

Att vara bemanningssjuksköterska i Praktiken

Som erfaren vårdprofessional är det viktigt att hålla sig uppdaterad med de senaste trenderna och möjligheterna inom bemanningssjuksköterska. Genom att vara medveten om de olika möjligheterna kan du optimera din karriär och trivas i vårdmiljön. Ta kontakt med bemanningsföretag och dra nytta av deras expertis och resurser för att hitta rätt uppdrag och skapa en flexibel och givande karriär inom bemanningssjuksköterska. Kom ihåg att ansökningsprocessen kan vara krävande, men genom att samarbeta med bemanningsföretag kan du få stöd och vägledning genom hela processen.

Bemanningssjuksköterska spelar en avgörande roll för att säkerställa smidig och kontinuerlig vård. Genom att vara öppen för innovativa lösningar och hålla sig uppdaterad med de senaste trenderna inom bemanningssjuksköterska kan du bidra till att förbättra vården och patienternas upplevelse. Ta vara på möjligheterna som bemanningssjuksköterska erbjuder och skapa en framgångsrik och givande karriär inom vården.

Utbildningens betydelse för sjuksköterskor

Det är viktigt att betona betydelsen av utbildning för sjuksköterskor. Sjuksköterskor spelar en viktig roll inom vården och ansvarar för omvårdnad av patienter. Sjuksköterskeutbildningen, som sker vid universitet och högskolor, ger studenterna de nödvändiga kunskaperna och färdigheterna för att axla en professionell roll inom vården. Utbildningen är treårig och består av både teoretiska och praktiska studier, inklusive verksamhetsförlagd utbildning (VFU) på olika vårdinrättningar.

Under utbildningen får studenterna möjlighet att fördjupa sig inom olika specialområden inom sjuksköterskeyrket, såsom akutsjukvård, palliativ vård eller diabetesvård. Dessa fördjupningskurser ger studenterna en djupare kunskap inom specifika områden och ökar deras kompetens inom dessa specialområden. Utbildningen fokuserar på personcentrerad omvårdnad, medicinsk vetenskap och etik, vilket är centrala aspekter för en sjuksköterskas arbete.

Efter utbildningen

Efter att ha slutfört utbildningen har sjuksköterskor goda karriärmöjligheter både i Sverige och internationellt. De kan arbeta inom olika verksamhetsområden och har möjlighet att fortsätta sin professionella och akademiska utbildning på avancerad nivå och forskarnivå. Sjuksköterskor kan också välja att specialisera sig inom olika områden genom att genomgå specialistutbildningar, som till exempel att bli en avancerad specialistsjuksköterska. Ledarskap och patientsäkerhet är också centrala kompetenser för sjuksköterskor. Sjuksköterskor behöver kunna leda och organisera omvårdnadsarbetet samt motivera och leda medarbetare. De måste också vara medvetna om faktorer som påverkar individens möjlighet till jämlik vård och hälsa. Patientsäkerhet är en central del av sjuksköterskans arbete, och de har ett ansvar för att förebygga vårdskador och rapportera negativa händelser.

Sammanfattningsvis spelar bemanningssjuksköterska en avgörande roll för att möta vårdinrättningars behov och säkerställa kontinuiteten i vården. Genom att samarbeta med bemanningsföretag kan vårdinrättningar snabbt täcka upp personalbristen och undvika avbrott i vården. Det är viktigt att vara medveten om de senaste trenderna och utmaningarna inom bemanningssjuksköterska för att kunna dra nytta av dess fördelar på bästa sätt. Utbildningen är också av stor betydelse för sjuksköterskor och ger dem de nödvändiga kunskaperna och färdigheterna för att möta de utmaningar som vårdmiljön innebär.

Framtiden för patientvård

Telemedicin har länge varit på sjukvårdens radar, men nyligen har teknikens framsteg och globala händelser drivit dess snabba utveckling och införande. Från distansdiagnostik till digitala konsultationer, telemedicin håller på att revolutionera sättet vi tänker på och tillhandahåller hälso- och sjukvård. I den här artikeln kommer vi att undersöka telemedicins betydelse, dess utmaningar och möjligheter samt dess framtid inom hälso- och sjukvårdssektorn.

Telemedicins betydelse i dagens sjukvård

Telemedicin tillhandahåller hälso- och sjukvårdstjänster på distans med hjälp av digital teknik. Denna form av vård leverans kan ge patienterna tillgång till medicinsk expertis oavsett deras geografiska plats, vilket är särskilt viktigt i avlägsna och glesbefolkade områden.

Utmaningar inom telemedicin

Även om telemedicin erbjuder stora möjligheter, kommer den också med sin egen uppsättning utmaningar. Dessa inkluderar tekniska svårigheter, datasekretess och säkerhet, samt bristande teknisk kompetens bland både vårdgivare och patienter. Dessutom kan den mänskliga interaktionen som sker i person vara svår att replikera digitalt, vilket kan påverka patientupplevelsen.

Möjligheter med telemedicin

Trots dess utmaningar, erbjuder telemedicin också många möjligheter. Den kan ge mer bekväm vård för patienter, särskilt de med kroniska sjukdomar som behöver regelbunden uppföljning. Det kan också förbättra effektiviteten i hälso- och sjukvården genom att minska behovet av fysiska besök och undvika onödiga sjukhusinläggningar.

Telemedicins framtid i hälso- och sjukvård

Med teknikens framsteg och de ökade behoven på grund av den globala pandemin, är framtiden för telemedicin lovande. Förvänta dig att se mer sofistikerade och anpassningsbara telemedicinlösningar, som till exempel AI-drivna diagnosverktyg och virtuella vårdplattformar.

Verklig tillämpning och framgångshistorier

Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm är ett utmärkt exempel på en framgångsrik implementering av telemedicin. De har använt telemedicin för att ge tillgång till expertvård för patienter i avlägsna områden, vilket har resulterat i förbättrad patienttillfredsställelse och effektivitet i vårdleveransen.

I en värld där digital teknik ständigt förändras och förbättras, är det klart att telemedicin kommer att spela en central roll i framtiden för hälso- och sjukvård. Genom att navigera genom dess utmaningar och dra nytta av dess möjligheter, kan vårdgivare erbjuda innovativa, effektiva och medkännande vårdtjänster för alla.

När bör man ansöka om ett företagslån för aktiebolag?

Att ansöka om ett företagslån för aktiebolag kan ibland kännas lite skrämmande. Men ofta är det helt nödvändigt att göra detta för att du som företagare ska kunna säkra den finansiering som du så väl behöver. Med hjälp av de pengar som lånas kan du bland annat skala upp din verksamhet eller skapa avkastning på kapitalet på andra sätt.

Men som alltid är tajmingen A och O. Detta är viktigt att ha i åtanke när du överväger att ansöka om ett företagslån för aktiebolag. Du behöver skicka in din ansökan i rätt tid. Genom att göra detta kan du öka sannolikheten för att ansökan beviljas. Läs vidare så berättar vi mer!

Då är det rätt tid att ansöka om ett företagslån för aktiebolag

När du funderar på huruvida det är dags att göra en låneansökan kan du tänka på att:

 • Du bör ha en tydlig plan för lånet. Ett av de bästa tillfällena att ansöka om ett företagslån för aktiebolag är att ha en tydlig plan för när pengarna ska användas. Långivaren vill se att du har en tydlig plan på plats för hur pengarna ska användas och betalas tillbaka. Du kan bland annat använda pengarna för att köpa in mer lagervaror, anställa ny personal eller uppgradera affärskritisk utrustning.
 • Tillväxt är en positiv signal för långivare. Ett annat bra tillfälle att ansöka om ett lån är när ditt företag kan uppvisa en stadig tillväxt. Då kommer nämligen långivare vara mer benägna att bevilja ditt företag ett lån. Detta då företaget växer och har en tydlig historik som osar framgång. Några exempel på nyckeltal som indikerar tillväxt är: en ökande försäljning, ett positivt kassaflöde och en växande kundbas.
 • En hög kreditvärdighet och stark finansiell historik är positivt. Det kan också vara en bra tidpunkt att ansöka om ett lån om du har en hög kreditvärdighet och en stark finansiell historik. Detta är trots allt faktorer som långivare kommer att kika på när de bedömer ditt företags förmåga att betala tillbaka lånet. Om ditt företag stämmer in på denna beskrivning anses risken att låna ut pengar vara lägre och du kan därmed låna till en lägre ränta.

En gunga & gungställning till lekplatsen främjar barnens hälsa

Det är ingen hemlighet att såväl du själv som dina barn kan må bättre av att sluta ligga i soffan. Vi människor är inte skapta för att sitta still och vara orörliga. Vi mår istället som bäst när vi får röra på oss och motionera – fysisk aktivitet stärker vår fysiska och mentala hälsa. Därför kan en gunga & gungställning till lekplatsen visa sig vara en värdefull investering i barnens hälsa. Den låter trots allt de barn som använder den komma ut i den friska luften och gunga, vilket alltså är fördelaktigt för deras hälsa.

En gunga & gungställning till lekplatsen kan förbättra barns sömnkvalitet

Ett barn som går i skolan ägnar hela dagarna åt att lära sig saker och ting. Dessutom har de ofta också roligt på rasterna samt rör på sig tillsammans med sina skolkamrater. Men när det till slut är dags att gå och lägga sig mot slutet av dagen kan de ofta ha lite svårt att somna, precis som vi vuxna ibland har. På så vis kan en gunga & gungställning till lekplatsen vara till hjälp då den faktiskt kan förbättra barns sömnkvalitet.

För visst, barnen kanske inte ligger i sängen och funderar över de räkningar som ska betalas, de matvaror som ska inhandlas eller det arbete som ska utföras nästa dag. Men deras små hjärnor kan fortfarande löpa amok och tankarna kan lätt vandra från det ena till det andra. Så om de inte har tagit ut sig genom att röra på sig under dagen kan de få svårt att komma till ro och finna en verklig sinnesro när det är läggdags. Därför är det så viktigt att de får möjlighet att springa omkring och leka, klättra, gunga m.m.

Gungandet har även en rad ytterligare positiva effekter på barn

Dessutom finns det faktiskt fler fördelar än enbart de som har nämnts ovan med att skaffa en gunga & gungställning till lekplatsen som barnen kan använda:

 • Gungandet kan på sätt och vis vagga barnen in i en trötthet som håller i sig framåt kvällen.
 • Att gunga är ett sätt för många barn att varva ner och finna ro.
 • Framför allt barn med autism, ångest eller OCD kan lindra sin stress genom att gunga.

Presentkort med fritt val – en flexibel gåva

Ett presentkort med fritt val är ett säkert kort, så att säga. Det ger mottagaren möjlighet att välja precis vad han eller hon vill i den butik eller de butiker där kortet är giltigt. Med fritt val handlar det ju ofta om gåvokort som kanske sträcker sig längre än bara en butik. Det kan också vara ett presentkort som gäller för alla produkter på en presentkortsbutik.

Det fria valet uppskattas av de allra flesta

De flesta är säkert mycket nöjda att få ett presentkort med fritt val, men det är du som känner mottagaren bäst. En butik som nischar sig mot present- och gåvokort uppger att 95 % av de som fått ett gåvokort genom dom har varit nöjda.

Samma siffra kanske inte gäller för presentkort med fritt val – men sannolikt bör det vara där någonstans i området.

Är det opersonligt att ge ett presentkort med fritt val?

Är det opersonligt att ge en gåva som inte är så specifik? Som nämnt under rubriken ovan är det du som känner mottagaren bäst. Några kanske menar att det är ett tecken på att man kanske inte har tänkt igenom gåvan särskilt mycket, utan bara väljer ett ”säkert kort”. Sannolikt är det dock de allra flesta som uppskattar tanken, och dessutom flexibiliteten att få ett presentkort med fritt val – då kan de ju helt enkelt välja själva.

Snabba och allmänna tips för den som ska köpa presentkort

 • Giltighetstid. Även om ett gåvokort är en flexibel gåva, så kommer det med vissa villkor. Ett sådant villkor, som är vanligt att se, är att kortet har en viss giltighetstid. Det kan vara bra att kontrollera, på förhand, hur länge kortet gäller. Åtminstone kan det vara bra att tala om det för mottagaren, så att han eller hon hinner använda kortet innan det går ut.
 • Kombinera erbjudanden. Ibland går det att se erbjudanden på presentkort. Du kan till exempel få 5 % rabatt om du köper ett färdigt gåvokort. I vanliga fall brukar butiker uppge att det inte går att kombinera flera olika erbjudanden i butiken – här har du dock en möjlighet.
 • Presentkort med fritt val. Ger du mottagaren ett presentkort, som dessutom har fritt val, kan du känna dig trygg med att han eller hon hittar något passande.

Sida 1 av 5

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén