När man köper in rollups för att enklare kunna dra till sig nyfikna besökare, är det en fråga om funktion och kvalitet. Till skillnad från flygblad och andra engångsprodukter, skall ens rollups ofta fungera under längre tid. Det är därför sällan man trycker upp vepor och banderoller för korta kampanjer. Istället brukar rollup användas för att signalera varumärkets tjänster och dylikt. De flesta som rört sig på mässor eller event har stiftat bekantskap med otaliga beachflaggor, rollups, banderoller och standar. Vad som är mest utbrett brukar variera och gå i vågor. Rollups har dock haft en tendens att etablera sig som en slags grundnivå. Det finns naturligtvis inte ett konsensus i denna fråga, men sett utifrån är rollups någonting som förr eller senare verkar användas av snart sagt alla företag. Vid köp av rollups är dock kvalitetsfrågan någonting att ta på allvar.

Har man sett ett antal rollups kan man också ha lagt märke till att de kan se väldigt olika ut. Några är matta i färgen och har en sladdrig kant, medan andra är mycket solida i färger och täthet. Det är inte bara en fråga om att den ena kategorin använts under längre tid. Det handlar också om att man kan hitta rollups i helt olika kvalitet. Här kan man vinna stort på att faktiskt prioritera kvalitet framför kortsiktiga budgetvinster, även om detta naturligtvis kan vara nödvändigt från en gång till annan.

Här finns bra information gällande kvalitativa rollups från Sverige. De rollups som går att beställa från denna tillverkare är erkänt bra både vad gäller färgåtergivning och kvalitet.

Valbara mått

Den aluminiumkassett som en rollup använder som fot, kan användas för flera olika vepor. Man kan enkelt byta ut en vepa mot en annan och på så vis få stor användning av varje kassett. Någonting som bör vara i fokus när man köper in nya vepor är dock att de skall ha samma mått som de föregående. Även om många inte känner till detta, finns olika mått på rollups. Dels på höjden men även i fråga om bredd. Vid sidan av detta bör man också tänka på att alla bilder skall vara av bästa kvalitet. När man trycker upp en bild på en större yta, kan varje suddighet komma att förstoras. Detta påverkar radikalt hur er rollup uppfattas av den publik som exponeras för satsningen.