Några av de kombinationer siffror som finns har vissa av oss en direkt kategorisering av. Ser man att numret börjar på 07.. är det per definition ett mobilnummer. Flera riktnummer brukar man också känna till. I och med de förbättringar och ändringar som skett inom telefoni är det dock inte lika självklart längre. Det finns åtskilliga mobiltelefoner som uppvisar ett ”fast nummer” vid användning. Det är enkelt att koppla nummer till sin mobil och med IP telefoni är det är gränsland som inte är enkelt att se igenom. För ett antal år sedan användes 010 som riktnummer till huvudstan. Senare blev det ett nummer för det NMT som var en analog, trådlös, teknik för mobiltelefoni. Detta användningsområde kom dock att fasas ut för att sedan helt och hållet försvinna från privat användning.

Företag på flera orter

I dagsläget har 010 nummer börjat användas igen. Det är inte tal om att NMT har kommit tillbaks, utan om en helt ny användning. 010 nummer har nu blivit geografiskt obundet och fungerar således som ett riktnummer utan fast hemort. Många av de företag som jobbar i flera delar av landet, har dessa siffror som begynnelsekombination i sina telefonnummer. På så vis behöver man inte variera sina telefonnummer beroende på var i landet kunden önskar hamna. Det är inte ovanligt att 010 nummer går till en central växel och att individuella telefonnummer för anställda förblir okända.

Om man flyttar kontoren, byter ort i verksamheten eller av annan anledning slutar att jobba från den plats där man tidigare suttit, behöver inga telefonnummer ändras eller bytas. Detta är en av många anledningar till att fler nu väljer 010 nummer för sin verksamhet. När det kommer till Sveriges myndigheter är det också ytterst vanligt med 010 som början på kontorets telefonnummer. I viss mening kan man jämföra detta med bankernas 077.

Det finns inte längre några privata telefoner som har dessa nummeruppsättningar och blir man uppringd kan man räkna med att det är företag eller myndigheter som är i andra änden tråden. Fler definitioner och förklaringar av bland annat 010 nummer finns här.