Nyhetskompass om Svenskt Näringsliv

Kategori: Nyheter Sida 1 av 2

En viktig faktor i kvaliteten på dina tryck

I en värld där digitalt tryck blir allt mer populärt, är kunskapen om olika typer av bläck och deras hållbarhet avgörande. Sublimeringsbläck, som ofta används i textiltryck och på andra material, har unika egenskaper som påverkar både tryckprocessen och slutresultatet. Denna artikel utforskar hållbarheten hos sublimeringsbläck och ger viktiga tips för att optimera användningen.

Vad är sublimeringsbläck?

Sublimeringsbläck är en speciell typ av bläck som används i sublimeringstryck, en process där bläcket överförs från papper till ett material (ofta textil) genom värme. Bläcket omvandlas från fast form till gas utan att passera genom en flytande fas, vilket möjliggör en djup och varaktig integration av färgen i materialet. Besök folier.se för mer om tryck.

Hållbarhet och kvalitet

Hållbarheten hos sublimeringsbläck är kritisk för att säkerställa att trycken håller hög kvalitet över tid. Här är några nyckelfaktorer:

 • Färgbeständighet 
Sublimeringsbläck är kända för sin förmåga att behålla färgstyrka och motstå blekning, vilket är särskilt viktigt för kläder och andra produkter som ofta tvättas.
 • Torktid 
Sublimeringsbläck torkar relativt snabbt, vilket är viktigt för en effektiv produktion. Snabb torkning minskar risken för att bläcket smetas ut eller överförs oönskat till andra ytor.
 • Lagringsstabilitet 
När det gäller lagring, är sublimeringsbläck generellt stabilt under långa perioder om de förvaras korrekt. Det är viktigt att undvika extrem värme eller kyla och att hålla patronerna förseglade när de inte används.
 • Kompatibilitet med skrivare 
Inte alla skrivare är lämpliga för sublimeringsbläck. Användning av rätt typ av skrivare säkerställer att bläcket appliceras korrekt och bidrar till dess övergripande hållbarhet.

Tips för optimal användning

För att maximera hållbarheten och effektiviteten av sublimeringsbläck, bör man överväga följande:

 • Använd högkvalitativt sublimeringspapper 
Detta säkerställer att bläcket överförs effektivt till slutmaterialet.
 • Undvik långa perioder utan användning 
Om en skrivare med sublimeringsbläck inte används regelbundet, kan bläcket torka i skrivhuvudet, vilket leder till kvalitetsproblem eller behov av rengöring.
 • Rengör skrivaren regelbundet 
Detta förebygger igensättning och säkerställer jämn och konsekvent bläckflöde.
 • Följ skrivarens underhållsinstruktioner 
Korrekt underhåll förlänger livslängden på både skrivare och bläck.

Att förstå hållbarheten hos sublimeringsbläck är avgörande för att producera högkvalitativa tryck som håller över tid. Genom att följa bästa praxis för lagring, användning och underhåll kan man säkerställa att bläcket levererar optimala resultat varje gång. Oavsett om det gäller att skapa anpassade kläder, muggar eller andra sublimerade produkter, spelar sublimeringsbläck en nyckelroll i framgången för dina tryckprojekt.

Sociala medier påverkar användningen av vårt eller vårat

Det svenska språket är dynamiskt och håller jämt och ständigt på att utvecklas och förändras. Språket har alltid formats av den kontext i vilket det används. En av de faktorer som i allra högst grad har påverkat utvecklingen av språket under de senaste åren är utan tvekan sociala medier. Dessa digitala plattformar har bland annat påverkat användningen av vårt eller vårat. Därmed är det även delvis sociala mediers fel att dessa båda ord används felaktigt. Läs vidare så berättar vi varför!

Heter det vårt eller vårat – hur ligger det egentligen till?

Till att börja med bör vi klargöra vad vi egentligen diskuterar i denna artikel. Vi försöker att bryta ner hur det kommer sig att många människor använder vårt eller vårat på fel sätt i det vardagliga språkbruket. Ordet “vårt” är förvisso det mest grammatiskt korrekta av dessa bägge alternativ, inte minst i skrift och i formellt språk. Men “vårat” används trots detta mer flitigt i tal och i vissa dialekter.

Därför är de sociala medierna en stor bov i detta drama

Så hur kommer det sig att det är de sociala mediernas fel att så många tar fel på dessa ord?

 • De sociala medierna suddar ut gränserna. Ett av flera problem i ekvationen är att de sociala medierna är utformade på ett sådant sätt att de suddar ut gränserna mellan det formella och det informella språkbruket. Den informella samtalston som kännetecknar de flesta interaktioner som äger rum på de digitala plattformarna har gjort det möjligt för “vårat” att felaktigt bli populärt och framträdande. I såväl texter som tweets är det ofta talspråket som kommer fram snarare än skrivspråket. Därför är det lätt hänt att informella eller dialektala begrepp får fäste.
 • Regionala varianter förstärks. Sociala medier fungerar också som en smältdegel för olika dialekter. Därmed erbjuder de en bredare plattform för regionala språkvariationer. I vissa delar av landet är “vårat” mer vanligt förekommande i det vardagliga talspråket. Detta har sedan förstärkts på grund av de sociala medierna och exponerat en bredare massa för detta grammatiska fel. Därmed kan denna felaktiga variant uppfattas som mer vanlig eller acceptabel, vilket ytterligare föder dess popularitet.

Flexkontot tillhandahåller flexibla lånemöjligheter

I dagens snabbt föränderliga ekonomiska landskap är det viktigt att ha tillgång till snabba och enkla lånemöjligheter. Kreditkonton har vuxit i popularitet som en pålitlig och flexibel finansieringslösning för individer och företag. Flexkontot är en av de aktörer som tillhandahåller denna möjlighet på konsumentmarknaden. I den här artikeln går vi igenom fördelarna med att använda dessa krediter och berättar hur du kan öppna ett för att låna pengar på ett enkelt och bekvämt sätt.

Fördelarna med att låna pengar hos Flexkontot på ett flexibelt sätt

Ett kreditkonto är en typ av konto som ger dig möjlighet att låna pengar upp till en viss kreditgräns. Du kan använda krediten efter behov och betalar endast ränta på det belopp du faktiskt använder. Kreditkonton är en flexibel lösning eftersom du kan återbetala lånet i din egen takt och låna ytterligare pengar om det behövs, så länge du inte överstiger din kreditgräns.

Fördelarna med att ansöka om en sådan kredit via Flexkontot inkluderar följande aspekter:

 • Flexibilitet. Ett kreditkonto ger dig möjlighet att låna och återbetala pengar efter dina egna behov och ekonomiska situation.
 • Låg ränta. Jämfört med andra lånemöjligheter, såsom kreditkort och snabblån, har dessa krediter ofta lägre räntor.
 • Ingen förskottsbetalning. Du behöver inte betala något i förväg när du öppnar ett kreditkonto. Därmed är dessa krediter mer lättillgängliga för många användare.
 • Ekonomisk säkerhet. En sådan här kredit kan fungera som en finansiell buffert i nödsituationer, vilken ger dig tillgång till pengar när du behöver dem som mest.

Det är hyfsat enkelt att öppna ett kreditkonto

Det är inte särskilt komplicerat att öppna ett kreditkonto. I grova drag går du tillväga på följande sätt:

 • Välj en bank eller ett finansinstitut. Gör din research och välj den bank eller det finansinstitut som erbjuder dig de bästa villkoren. Vi anser att Flexkontot är ett bra alternativ. Men jämför räntor, avgifter och kreditgränser innan du fattar ett beslut.
 • Ansök om kreditkonto. När du har valt en bank eller ett finansinstitut är det dags att ansöka om kreditkontot. Du kommer att behöva fylla i en ansökan och lämna in vissa dokument och en kreditupplysning kommer att göras.

Svårare än så är det faktiskt inte!

Därför är en fastighetsbox för post & paket bättre än ett brevinkast

En fastighetsbox för post & paket är en smart lösning för fastighetsägare som vill göra det lättare för post- och paketleverantörer att leverera försändelser. Fastighetsboxar finns i olika storlekar och former och kan monteras på en lättåtkomlig plats på fastigheten.

Om du vill ha en trygg och effektiv lösning för din fastighet, överväg att installera en sådan fastighetsbox.

Anledningar till att ha en fastighetsbox för post & paket

Här är några anledningar till varför en fastighetsbox är överlägsen ett brevinkast:

 • Storlek. En fastighetsbox är större än ett brevinkast. Det innebär att det kan hantera både små och stora paket. Ett brevinkast är ofta för litet för att hantera större försändelser. Det kan tvinga leverantören att lämna paketet på en annan plats eller ta med det tillbaka till kontoret. En fastighetsbox är utformad för att rymma både små och stora försändelser. Detta gör det enklare för leverantören att leverera alla typer av paket.
 • Säkerhet. En fastighetsbox för post & paket ger också ett högre säkerhetsskydd än ett brevinkast. Ett brevinkast kan vara känsligt för inbrott och tjuvar kan enkelt ta sig in. Detta genom att bryta upp dörren eller använda en fiskespö för att nå in och plocka ut posten. En fastighetsbox däremot är oftast utformad med ett mer robust låssystem som skyddar posten och paketen från tjuvar och inbrott.
 • Skydd mot vädret. En fastighetsbox skyddar även post och paket från väder och vind. När brevinkast placeras på ytterdörren eller på fasaden är posten och paketen exponerade för vädrets makter såsom regn, snö och vind. Detta kan leda till att försändelserna blir blöta, skadas eller går förlorade. En fastighetsbox å andra sidan skyddar posten och paketen från väder och vind. Det säkerställer att de kommer fram i bästa skick.
 • Enkelhet. En fastighetsbox är också enklare för leverantörerna att hantera. När en försändelse lämnas i en fastighetsbox kan leverantören enkelt låsa och lämna platsen utan att behöva leta efter brevinkast eller andra platser att lämna försändelsen. Fastighetsboxar är vanligtvis placerade på en lättåtkomlig plats och är tydligt märkta. Det gör det enkelt för leverantörerna att hitta och använda dem.

Tips inför köp av begagnade motorbåtar

Många drömmer om en egen båt – kanske en mindre modell för mysiga dagsturer eller en större med möjlighet till övernattning. Det finns gott om begagnade motorbåtar på marknaden men det finns också flera anledningar att vara noggrann och eftertänksam inför ett eventuellt köp, för att det ska bli så lyckat som möjligt.

Viktigt att kontrollera skick på begagnade motorbåtar

Det första och ett av dom viktigaste tipsen inför köp är att kontrollera skicket på dom båtar som känns intressanta. Det kan vara klokt att skriva ut en checklista från nätet, alternativt anlita en oberoende besiktningsman som kan hjälpa till att kontrollera skicket.

Det finns flera saker som är viktiga att kolla på och inte bara utseende och ytligt skick, utan är hur botten och skrov ser ut, hur det ser ut nere i motorrummet och så vidare. Se även till att få provköra!

Ta reda på alla kostnader

Priserna för begagnade motorbåtar varierar men förutom att stirra sig blind på köpesumman är det klokt att även räkna på andra kostnader redan innan ett eventuellt köp. Behövs åtgärder och reparationer kan det vara bra att räkna lite i överkant för att slippa oväntade utgifter men det finns även en rad andra kostnader som en båtägare bör ha i åtanke:

 • Frakt av båten till hemmahamnen
 • Sjösättning och upptagning
 • Hyra av båtplats
 • Hyra av vinterförvaring
 • Drivmedel
 • Försäkring

Att köpa en båt är en sak och att äga en annan – det kostar mycket pengar att bruka båten – inte minst när det kommer till drivmedel och underhåll.

Ta reda på om båten är stulen

Ett annat viktigt tips är att ta reda på att dom inte är stulna. Som köpare går det till exempel att be säljaren om olika kvitton, försäkringshandlingar och servicehistorik samt att kontrollera säljarens identitet. Om denne ogärna delar med sig av olika uppgifter kan det finnas anledning att bli misstänksam.

Osäker? Ta hjälp

Att köpa begagnade motorbåtar är en stor och ofta ganska kostsam affär och även om det finns goda möjligheter att köpa privat så kan det kännas skönt att ta hjälp av ett proffs. Ett alternativ är att ta kontakt med en båtmäklare för hjälp – vilket kan liknas med att köpa en fastighet med hjälp av just en mäklare.

Planteringskärl & stora krukor har många fördelar för utomhusmiljön

Det finns många bra anledningar att implementera mer grönt i utomhusmiljöer runt om i Sverige. Genom att göra detta skapas trevligare miljöer för människor att vistas i. Miljöerna ifråga kommer också kunna lämna ett mer långvarigt intryck på besökare. Men för att detta ska vara möjligt behöver investeringar göras i planteringskärl & stora krukor samt växter av alla de slag. Detta är någonting som såväl privatpersoner som företag, myndigheter och organisationer bör titta närmare på.

Större krukor och planteringskärl gör det bland anat möjligt att testa lite fler olika växter och blommor. Därmed kan utbudet av växtlighet breddas och diversifieras under varje enskild årstid. Genom att experimentera lite grann på detta vis kan man även få fram flera olika färgkombinationer i utomhusmiljön. Men det finns även andra skäl att göra detta – läs vidare för att få reda på vilka de är!

3 skäl att använda planteringskärl & stora krukor i utomhusmiljön

Det finns många goda skäl att använda planteringskärl & stora krukor för offentlig miljö. Vi har ovan varit inne på några av dessa. Men det finns även fler, såsom att:

 • De förfinar och förskönar utomhusmiljön. En stor fördel med att investera i större krukor och kärl att plantera i är att växtligheten förfinar och förskönar utomhusmiljön. Oavsett om de placeras i en offentlig miljö eller i närheten till en privat- eller företagsägd fastighet är effekten densamma. Miljön blir helt enkelt trevligare att vistas i och ser mer inbjudande ut i ögonen på förbipasserande.
 • Välplanerad växtlighet gör fastigheten mer värd. Visste du att värdet på en fastighet kan öka rejält genom att välplanerad växtlighet placeras ut i utomhusmiljön? Så är i alla fall fallet, bland annat om du anlägger en vacker trädgård fylld av färgglada blommor. En sådan utomhusmiljö blir helt enkelt mer intressant och lockande för spekulanter att ta del av. Därmed blir de också mer villiga att höja sitt bud på fastigheten.
 • Luftkvaliteten förbättras. En fördel som man inte bör förakta är att luftkvaliteten kan förbättras mycket av lite växtlighet. Blommor och andra växter tillför nämligen syre till luften och avlägsnar samtidigt luftföroreningar. Därmed blir kvaliteten på den luft som vi andas in i utomhusmiljön bättre med mer växtlighet.

Fördelarna med att köpa guld

Den ädla råvaran guld har varit en populär handelsvara i tusentals år. Även om det kanske inte är lika populärt idag, som till exempel aktier är, så finns det en del som ägnar sig åt att köpa guld som en långsiktig investering. Faktum är att det finns några fördelar med det – till exempel att värdet är stabilt.

Har ett stabilt värde

Många gillar tanken på att göra investeringar för en säkrare ekonomisk framtid och andra drar sig för att börja med tanke på att någon säkerhet inte går att garantera. Aktiemarknaden kan till exempel gunga rejält emellanåt men till skillnad från just aktier och andra icke-fysiska investeringar så är guld väldigt stabilt. Guldets värde har visat sig vara beständigt även under inflation, vilket är en av fördelarna med att köpa guld i stället för att göra andra investeringar.

Det är förstås utbud och efterfrågan som styr värdet och vissa menar att efterfrågan kommer öka i framtiden och när det sker är det troligt med en värdeökning. Med det sagt är det förstås ingen garanti att det faktiskt kommer att bli så men historiskt sett är det få som förlorat stora summor på sina guldinvesteringar.

Lätt att omvandla till pengar

En annan fördel med att köpa guld är att det är enkelt att omvandla till pengar, nästan var och hur som helst. Köpare finns alltid och det går dessutom att få riktigt bra betalt. Det går att sälja privat, till exempel på auktionssajter på nätet, men det går även att vända sig till företag som ägnar sig åt att sälja och köpa guld.

Sådana företag finns att hitta direkt på nätet och för den som bestämt sig för att en försäljning ska äga rum är processen både enkelt och relativt snabb:

 • Guldet lämnas eller skickas till företaget
 • En värdering görs och säljaren meddelas
 • Säljaren väljer att acceptera eller neka priset
 • Pengarna betalas ut direkt till bankkonto, om säljaren accepterat priset

Finns det några nackdelar med att köpa guld?

Som med alla typer av investeringar finns förstås även nackdelar med att köpa guld – inte minst det faktum att större mängder blir väldigt dyrt. En annan nackdel med fysiskt guld är att det krävs säker förvaring. Finns en större mängd till ett högt värde behöver det förvaras i ett säkerhetsskåp för att försäkringen ska gälla vid en eventuell stöld.

Fastighetsmäklarens mäklararvode är sällan för högt

En fastighetsmäklares mäklararvode kan ofta kosta dig en hel del pengar. Därför väljer vissa bostadsägare att sälja sina fastigheter på egen hand istället för att anlita en mäklare. Men detta kan ofta vara ett alternativ som i slutändan visar sig vara dumsnålt. Fastighetsmäklaren tillför nämligen en hel del till bostadsaffären genom sina tjänster och sin erfarenhet. Därför motsvarar det värde som tillförs av denne yrkesperson ofta arvodet när man räknar lite grann på det.

Det är framför allt svårt att sälja en bostad när sentimentet på marknaden är lite mer pessimistiskt och negativt. Dessutom har du med all sannolikhet annat att stå i om dagarna än att pyssla med fastighetsaffärer. En stor fördel med att anlita en mäklare på Södermalm eller i andra delar av huvudstaden är också att dessa vanligtvis jobbar på provision. Vad detta innebär är att du då slipper betala fastighetsmäklaren om denne inte lyckas sälja din bostad. Därmed har du inte särskilt mycket att förlora på att faktiskt anlita en sådan och nyttja dess expertis!

Vad som är ett normalt mäklararvode varierar beroende på objekttyp

Som ägare till en bostad som ska läggas ut på marknaden är du såklart väldigt partisk kring allt som rör din bostadsaffär. Till exempel kan du säkert tycka att din mäklare är alltför dyr och att han eller hon debiterar ett för högt arvode för sina tjänster. Men ett normalt mäklararvode i Sverige ligger generellt sett i häraden 2-3 %. Detta betyder att du får behålla ungefär 97-98 % av köpeskillingen efter att arvodet har dragits av.

När du funderar på att anlita en mäklare på Södermalm och har funderingar kring arvodet bör du dock vara medveten om en ska. Arvodena skiljer sig en del åt mellan olika mäklare och även utifrån den typ av objekt som ska läggas ut till försäljning. Till exempel ser de genomsnittliga arvodena för olika typer av fastigheter i landet som helhet ut enligt följande:

 • radhus eller parhus: 2,3 %
 • bostadsrätt: 2,6 %
 • villa: 3,1 %.

Med detta sagt finns det naturligtvis många olika faktorer som påverkar prisbilden. Det betyder att du kan hitta såväl billigare som dyrare mäklare om du tar in offerter från flera olika aktörer. Därför är det också viktigt att du gör detta för att kunna jämföra och välja en prisvärd aktör!

Vad innebär obegränsad surf?

I korthet betyder obegränsad surf att mobilabonnemanget kan användas till surf på obegränsat antal GB per månad. Det kan däremot ändå finnas vissa begränsningar. Innan abonnemanget tecknas finns även vissa punkter att tänka på.

När passar obegränsad surf?

De större mobilabonnemangen har 30 eller 50 GB. Med tanke på att 1 GB krävs för ca 3 timmar på Youtube krävs väldigt många timmar video för att abonnemanget ska ta slut. Det är alltså knappast enbart många timmar med video som gör att obegränsad surf väljs.

 • Dator kopplad till mobil
  En anledning kan vara att mobilen är den enda källan till internet. Genom att skapa en Hot Spot kan internet delas med enheter i närheten. Därmed kan både dator och surfplatta använda samma surf som mobilen. Om mobilen används på detta sätt kan betydligt mer än 50 GB användas per månad. Detta inte minst om dator, mobil och surfplatta är online dygnet runt och delvis arbetar/laddar upp eller ner information alternativt uppdateras.
 • Familjeabonnemang
  Med familjeabonnemang menas att en person i familjen har ett abonnemang som sedan hela hushållet delar på. Detta genom att de ”kopplas på” och använder samma surfmängd. Att ha 50 GB i en familj med 5 personer innebär enbart 10 GB var. Men med obegränsad surf kan alla familjemedlemmar surfa hur mycket som helst.

Kan ingå tjänster

Flera mobiloperatörer ger tilläggstjänster på köpet när obegränsad surfmängd väljs. Det är visserligen dyrare än att exempelvis välja 50 GB men i och med att exempelvis en streamingtjänst ingår i priset kan den totala kostnaden bli lägre. Detta förstås förutsatt att personen vill ha den streamingtjänsten.

Gräns – men går att återaktivera

Det är mycket vanligt att operatörerna har en övre gräns för hur mycket surfmängd som får användas innan datamängden stryps. För att få ytterligare datamängd behöver användare återaktivera abonnemanget. Det finns alltså inte någon övre gräns för surfmängd men för att det inte ska kunna missbrukas behöver alltså aktivering ske vid vissa nivåer. Förväntas mobildata användas under lång tid bör alltså denna gräns kontrolleras i förväg samt kontroll ske kring hur data återigen aktiveras.

Vilka operatörer erbjuder obegränsat?

Det är mycket vanligt att teleoperatörer erbjuder ett abonnemang med obegränsad surf. Detta åtminstone de större operatörerna men det hittas även delvis hos de mindre och mer nischade alternativen.

Vad innebär ”köttrestaurang”?

På de flesta restauranger finns både kött och vegetariska alternativ. Men det innebär inte att restaurangen kan klassas som köttrestaurang. Det krävs istället ett tydligt fokus på kött – på ett eller annat sätt.

Fokus på köttet

De flesta restauranger har en inriktning. Därmed väljs de utifrån dess meny. Det kan exempelvis vara:

 • Enbart hamburgare
 • Grekiskt
 • Italienskt
 • Vegansk mat
 • Köttrestaurang

Det är inriktningen som påvisar vilket fokus som restaurangen har och vilka kunder de därmed vänder sig till. En köttrestaurang har därmed stort fokus på det kött som serveras. Det kan exempelvis vara ”enbart svenskt viltkött”. Är det svenskt kött är det även vanligt att restaurangen primärt använder svenska råvaror.

Det behöver inte nödvändigtvis vara klassiska svenska rätter på menyn men gästerna väljer mat primärt efter vilket kött de vill ha. Många krogar och restauranger som har denna inriktning har specialiserat sig på lokalt odlat, KRAV och svenska klassiska råvaror.

Inriktning på köttrestaurang

Det kan även finnas stora skillnader mellan en köttrestaurang och en annan. Detta exempelvis gällande vilken inriktning de har på menyn. Exempel:

 • Amerikansk BBQ
  BBQ förknippas ofta med USA och därmed är det inte oväntat att det finns svenska restauranger som även tagit detta koncept. Den grillade köttbiten är menyns viktigaste del – sen tillkommer en mängd olika tillbehör.
 • Svenskt viltkött
  I gamla stan, i Stockholm, finns en köttrestaurang som valt att specialisera sig på svenskt viltkött. Besökarna kan se fram emot att beställa älg-, ren- och hjortkött. Detta tillsammans med råvaror från den svenska skogen. Det blir en svensk meny utan att det är klassiskt svenskt. Restaurangen har även ett brett utbud av öl från svenska lokala bryggerier. Det är inte ovanligt att även dryckesutbudet matchar restaurangernas inriktning och utbud vilket visas här.
 • Delikatess och tapas
  En köttrestaurang förknippas ofta med en rejäl köttbit – men det måste inte vara så. Det kan även vara en mängd smårätter, s.k. tapas. Även här finns ett par exempel från Stockholm. En del är främst middagsrestauranger medan andra kan erbjuda mat hela dagen. Vissa erbjuder även försäljning av vissa ingredienser för den som vill gå hem och laga liknande måltider.
 • Bara burgare
  I början av 2020-talet växte sig en trend med restauranger enbart inriktade mot hamburgare. Detta utan att vara snabbmatskedja. Menyn består enbart av olika slags hamburgare och tillbehör.

Sida 1 av 2

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén