Nyhetskompass om Svenskt Näringsliv

Författare: webmaster Sida 1 av 7

Yrkesutsikter som bemanningssjuksköterska

I dagens snabbrörliga vårdmiljö är behovet av flexibilitet och anpassning avgörande för att säkerställa en smidig och kontinuerlig vård. Här kommer bemanningssjuksköterska in i bilden som en värdefull lösning för att snabbt möta kortsiktiga kompetens- och personalbehov. Bemanningsföretag spelar en central roll genom att erbjuda erfarna sjuksköterskor som kan hyras in för att täcka upp vid exempelvis sjukdom, semestertider eller temporär högre arbetsbelastning. I denna artikel kommer vi att utforska betydelsen av bemanning som sjuksköterska i vårdmiljöer och ta en närmare titt på de senaste trenderna, utmaningarna och innovativa lösningarna inom området.

Bemanningssjuksköterskor fyller en viktig funktion

Bemanningsföretag spelar en viktig roll genom att erbjuda bemanningssjuksköterskor som snabbt kan anpassas till vårdinrättningars behov. Genom att samarbeta med bemanningsföretag kan vårdinrättningar säkerställa kontinuiteten i sin verksamhet och undvika avbrott i vården. En av de stora fördelarna med bemanningssjuksköterska är tillgängligheten – bemanning kan vara tillgänglig redan nästa dag för att säkerställa att verksamheten kan fortsätta utan problem. Detta är särskilt viktigt vid akuta situationer eller vid oväntade personalfrånvaro. Bemanningssjuksköterska fungerar som ett smidigt komplement till den ordinarie personalstyrkan och ger en flexibel lösning för att snabbt lösa personalbristen.

Nyheter och förändringar som bemanningssjuksköterska

Bemanningsbranschen för sjuksköterskor regleras av lagen om uthyrning av arbetstagare, som infördes i Sverige år 2012 baserat på ett EU-direktiv. Bemanningsföretag bedriver vanligtvis tre huvudtyper av verksamheter: att hyra ut anställda till kundföretag där kundföretaget ansvarar för arbetsledningen, att bemanna hela avdelningar åt kundföretag där bemanningsföretaget ansvarar för arbetsledningen, samt att genomföra omställningar vid personalminskningar där kundföretagets anställda omplaceras inom eller utanför företaget. Genom att hyra in personal från bemanningsföretag kan vårdinrättningar snabbt täcka upp personalbehovet och undvika störningar i vården.

En av de utmaningar som bemanningssjuksköterska står inför är att säkerställa kvaliteten i vården. För att bemanningssjuksköterska ska vara en framgångsrik lösning är det viktigt att sjuksköterskorna som hyrs in har rätt kompetens och erfarenhet för att möta vårdinrättningens behov. Bemanningsföretag spelar en nyckelroll i att matcha rätt sjuksköterskor med rätt uppdrag och se till att de är väl förberedda för att arbeta inom olika vårdmiljöer. Genom att erbjuda specialiserad och högutbildad arbetskraft kan bemanningsföretag hjälpa till att förbättra vårdkvaliteten och säkerställa en hög standard i vården.

Att vara bemanningssjuksköterska i Praktiken

Som erfaren vårdprofessional är det viktigt att hålla sig uppdaterad med de senaste trenderna och möjligheterna inom bemanningssjuksköterska. Genom att vara medveten om de olika möjligheterna kan du optimera din karriär och trivas i vårdmiljön. Ta kontakt med bemanningsföretag och dra nytta av deras expertis och resurser för att hitta rätt uppdrag och skapa en flexibel och givande karriär inom bemanningssjuksköterska. Kom ihåg att ansökningsprocessen kan vara krävande, men genom att samarbeta med bemanningsföretag kan du få stöd och vägledning genom hela processen.

Bemanningssjuksköterska spelar en avgörande roll för att säkerställa smidig och kontinuerlig vård. Genom att vara öppen för innovativa lösningar och hålla sig uppdaterad med de senaste trenderna inom bemanningssjuksköterska kan du bidra till att förbättra vården och patienternas upplevelse. Ta vara på möjligheterna som bemanningssjuksköterska erbjuder och skapa en framgångsrik och givande karriär inom vården.

Utbildningens betydelse för sjuksköterskor

Det är viktigt att betona betydelsen av utbildning för sjuksköterskor. Sjuksköterskor spelar en viktig roll inom vården och ansvarar för omvårdnad av patienter. Sjuksköterskeutbildningen, som sker vid universitet och högskolor, ger studenterna de nödvändiga kunskaperna och färdigheterna för att axla en professionell roll inom vården. Utbildningen är treårig och består av både teoretiska och praktiska studier, inklusive verksamhetsförlagd utbildning (VFU) på olika vårdinrättningar.

Under utbildningen får studenterna möjlighet att fördjupa sig inom olika specialområden inom sjuksköterskeyrket, såsom akutsjukvård, palliativ vård eller diabetesvård. Dessa fördjupningskurser ger studenterna en djupare kunskap inom specifika områden och ökar deras kompetens inom dessa specialområden. Utbildningen fokuserar på personcentrerad omvårdnad, medicinsk vetenskap och etik, vilket är centrala aspekter för en sjuksköterskas arbete.

Efter utbildningen

Efter att ha slutfört utbildningen har sjuksköterskor goda karriärmöjligheter både i Sverige och internationellt. De kan arbeta inom olika verksamhetsområden och har möjlighet att fortsätta sin professionella och akademiska utbildning på avancerad nivå och forskarnivå. Sjuksköterskor kan också välja att specialisera sig inom olika områden genom att genomgå specialistutbildningar, som till exempel att bli en avancerad specialistsjuksköterska. Ledarskap och patientsäkerhet är också centrala kompetenser för sjuksköterskor. Sjuksköterskor behöver kunna leda och organisera omvårdnadsarbetet samt motivera och leda medarbetare. De måste också vara medvetna om faktorer som påverkar individens möjlighet till jämlik vård och hälsa. Patientsäkerhet är en central del av sjuksköterskans arbete, och de har ett ansvar för att förebygga vårdskador och rapportera negativa händelser.

Sammanfattningsvis spelar bemanningssjuksköterska en avgörande roll för att möta vårdinrättningars behov och säkerställa kontinuiteten i vården. Genom att samarbeta med bemanningsföretag kan vårdinrättningar snabbt täcka upp personalbristen och undvika avbrott i vården. Det är viktigt att vara medveten om de senaste trenderna och utmaningarna inom bemanningssjuksköterska för att kunna dra nytta av dess fördelar på bästa sätt. Utbildningen är också av stor betydelse för sjuksköterskor och ger dem de nödvändiga kunskaperna och färdigheterna för att möta de utmaningar som vårdmiljön innebär.

Framtiden för patientvård

Telemedicin har länge varit på sjukvårdens radar, men nyligen har teknikens framsteg och globala händelser drivit dess snabba utveckling och införande. Från distansdiagnostik till digitala konsultationer, telemedicin håller på att revolutionera sättet vi tänker på och tillhandahåller hälso- och sjukvård. I den här artikeln kommer vi att undersöka telemedicins betydelse, dess utmaningar och möjligheter samt dess framtid inom hälso- och sjukvårdssektorn.

Telemedicins betydelse i dagens sjukvård

Telemedicin tillhandahåller hälso- och sjukvårdstjänster på distans med hjälp av digital teknik. Denna form av vård leverans kan ge patienterna tillgång till medicinsk expertis oavsett deras geografiska plats, vilket är särskilt viktigt i avlägsna och glesbefolkade områden.

Utmaningar inom telemedicin

Även om telemedicin erbjuder stora möjligheter, kommer den också med sin egen uppsättning utmaningar. Dessa inkluderar tekniska svårigheter, datasekretess och säkerhet, samt bristande teknisk kompetens bland både vårdgivare och patienter. Dessutom kan den mänskliga interaktionen som sker i person vara svår att replikera digitalt, vilket kan påverka patientupplevelsen.

Möjligheter med telemedicin

Trots dess utmaningar, erbjuder telemedicin också många möjligheter. Den kan ge mer bekväm vård för patienter, särskilt de med kroniska sjukdomar som behöver regelbunden uppföljning. Det kan också förbättra effektiviteten i hälso- och sjukvården genom att minska behovet av fysiska besök och undvika onödiga sjukhusinläggningar.

Telemedicins framtid i hälso- och sjukvård

Med teknikens framsteg och de ökade behoven på grund av den globala pandemin, är framtiden för telemedicin lovande. Förvänta dig att se mer sofistikerade och anpassningsbara telemedicinlösningar, som till exempel AI-drivna diagnosverktyg och virtuella vårdplattformar.

Verklig tillämpning och framgångshistorier

Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm är ett utmärkt exempel på en framgångsrik implementering av telemedicin. De har använt telemedicin för att ge tillgång till expertvård för patienter i avlägsna områden, vilket har resulterat i förbättrad patienttillfredsställelse och effektivitet i vårdleveransen.

I en värld där digital teknik ständigt förändras och förbättras, är det klart att telemedicin kommer att spela en central roll i framtiden för hälso- och sjukvård. Genom att navigera genom dess utmaningar och dra nytta av dess möjligheter, kan vårdgivare erbjuda innovativa, effektiva och medkännande vårdtjänster för alla.

Presentkort med fritt val – en flexibel gåva

Ett presentkort med fritt val är ett säkert kort, så att säga. Det ger mottagaren möjlighet att välja precis vad han eller hon vill i den butik eller de butiker där kortet är giltigt. Med fritt val handlar det ju ofta om gåvokort som kanske sträcker sig längre än bara en butik. Det kan också vara ett presentkort som gäller för alla produkter på en presentkortsbutik.

Det fria valet uppskattas av de allra flesta

De flesta är säkert mycket nöjda att få ett presentkort med fritt val, men det är du som känner mottagaren bäst. En butik som nischar sig mot present- och gåvokort uppger att 95 % av de som fått ett gåvokort genom dom har varit nöjda.

Samma siffra kanske inte gäller för presentkort med fritt val – men sannolikt bör det vara där någonstans i området.

Är det opersonligt att ge ett presentkort med fritt val?

Är det opersonligt att ge en gåva som inte är så specifik? Som nämnt under rubriken ovan är det du som känner mottagaren bäst. Några kanske menar att det är ett tecken på att man kanske inte har tänkt igenom gåvan särskilt mycket, utan bara väljer ett ”säkert kort”. Sannolikt är det dock de allra flesta som uppskattar tanken, och dessutom flexibiliteten att få ett presentkort med fritt val – då kan de ju helt enkelt välja själva.

Snabba och allmänna tips för den som ska köpa presentkort

 • Giltighetstid. Även om ett gåvokort är en flexibel gåva, så kommer det med vissa villkor. Ett sådant villkor, som är vanligt att se, är att kortet har en viss giltighetstid. Det kan vara bra att kontrollera, på förhand, hur länge kortet gäller. Åtminstone kan det vara bra att tala om det för mottagaren, så att han eller hon hinner använda kortet innan det går ut.
 • Kombinera erbjudanden. Ibland går det att se erbjudanden på presentkort. Du kan till exempel få 5 % rabatt om du köper ett färdigt gåvokort. I vanliga fall brukar butiker uppge att det inte går att kombinera flera olika erbjudanden i butiken – här har du dock en möjlighet.
 • Presentkort med fritt val. Ger du mottagaren ett presentkort, som dessutom har fritt val, kan du känna dig trygg med att han eller hon hittar något passande.

Fördelarna med att köpa guld

Den ädla råvaran guld har varit en populär handelsvara i tusentals år. Även om det kanske inte är lika populärt idag, som till exempel aktier är, så finns det en del som ägnar sig åt att köpa guld som en långsiktig investering. Faktum är att det finns några fördelar med det – till exempel att värdet är stabilt.

Har ett stabilt värde

Många gillar tanken på att göra investeringar för en säkrare ekonomisk framtid och andra drar sig för att börja med tanke på att någon säkerhet inte går att garantera. Aktiemarknaden kan till exempel gunga rejält emellanåt men till skillnad från just aktier och andra icke-fysiska investeringar så är guld väldigt stabilt. Guldets värde har visat sig vara beständigt även under inflation, vilket är en av fördelarna med att köpa guld i stället för att göra andra investeringar.

Det är förstås utbud och efterfrågan som styr värdet och vissa menar att efterfrågan kommer öka i framtiden och när det sker är det troligt med en värdeökning. Med det sagt är det förstås ingen garanti att det faktiskt kommer att bli så men historiskt sett är det få som förlorat stora summor på sina guldinvesteringar.

Lätt att omvandla till pengar

En annan fördel med att köpa guld är att det är enkelt att omvandla till pengar, nästan var och hur som helst. Köpare finns alltid och det går dessutom att få riktigt bra betalt. Det går att sälja privat, till exempel på auktionssajter på nätet, men det går även att vända sig till företag som ägnar sig åt att sälja och köpa guld.

Sådana företag finns att hitta direkt på nätet och för den som bestämt sig för att en försäljning ska äga rum är processen både enkelt och relativt snabb:

 • Guldet lämnas eller skickas till företaget
 • En värdering görs och säljaren meddelas
 • Säljaren väljer att acceptera eller neka priset
 • Pengarna betalas ut direkt till bankkonto, om säljaren accepterat priset

Finns det några nackdelar med att köpa guld?

Som med alla typer av investeringar finns förstås även nackdelar med att köpa guld – inte minst det faktum att större mängder blir väldigt dyrt. En annan nackdel med fysiskt guld är att det krävs säker förvaring. Finns en större mängd till ett högt värde behöver det förvaras i ett säkerhetsskåp för att försäkringen ska gälla vid en eventuell stöld.

Ingår livförsäkring i en kattförsäkring?

Ingår det alltid en livförsäkring när en kattförsäkring tecknas? Detta så att försäkringstagaren får ersättning om katten avlider eller enligt veterinär behöver avlivas. Nej inte alltid – men hos vissa bolag ingår det…

Olika mellan försäkringsbolagen

En del försäkringsbolag erbjuder paketlösningar där veterinärvårdsförsäkring, livförsäkring och speciella tillägg ingår i deras kattförsäkring. Därmed går det inte att teckna en försäkring hos dem utan att livförsäkring ingår. Hos andra bolag får kunden ”bygga ihop” en individuellt anpassad lösning. Beroende på behov och önskemål kan exempelvis extra hög ersättning ges för mediciner och rehabilitering medan livförsäkring väljs bort osv. Det är alltså viktigt att undersöka vad som ingår i en kattförsäkring och därefter avgöra om tillägg behöver tecknas som förbättrar villkoren.

Så fungerar livförsäkring inom en kattförsäkring

 • Livbelopp
  Vid tecknande väljs ett livbelopp. Det är alltså maximalt ersättningsbelopp som kan betalas ut vid exempelvis dödsfall. Däremot kommer ersättning aldrig att övergå marknadsvärdet för katten. Att teckna ett mycket högt livbelopp på en bondkatt fyller alltså ingen funktion.
 • Livbelopp upphör
  Alla bolag har en övre åldersgräns då ersättning inte längre kan betalas ut. Risken är helt enkelt för stor att katten ska avlida. En vanlig gräns är 10 till 13 år. En del bolag har samma ålder oavsett ras medan andra har olika nivåer beroende på ras.
 • Livbeloppet sänks
  Det är mycket vanligt att livbeloppet sänks när katten når en specifik ålder. Det kan exempelvis vara att livbeloppet sänks med 20 % från att katten är 8 år. Om livbeloppet var 10 000 kronor kommer högsta ersättning, när katten är 8 år, vara 8 000 kronor. När katten är 9 är sänks det ytterligare till 6400 kronor. Det finns däremot även bolag som inte sänker livbeloppet alls. Därmed kommer samma ersättningsbelopp att gälla fram till det helt upphör (se punkt ovan).
 • Lägsta livbelopp
  Som visas ovan kan livbeloppet sänkas från en viss ålder. Hos de bolag som har sådan regel finns även en lägsta gräns. Det innebär att ersättningsbeloppet aldrig kan gå under denna nivå – förutsatt att katten inte är så gammal att livbeloppet helt upphört.

Även i kattförsäkring med ”Användbarhet”

Användbarhet är ett tillägg som kan tecknas till en kattförsäkring. Villkoren kan vara lite olika men ofta ingår en livförsäkring som både ger ersättning om katten avlider samt om katten ”förlorar användbar egenskap”. I detta fall menas exempelvis att katten har använts för avel men av någon anledning inte längre kan användas för detta ändamål.

En seriös städfirma i Göteborg kostar mer men har många fördelar

Det finns många saker som du bör ha i bakhuvudet när du planerar att anlita en städfirma i Göteborg. Till exempel väljer vissa göteborgare att anlita mindre seriösa aktörer istället för att ta hjälp av legitima städbolag. Men detta är ofta förenat med stora risker och sällan värt det lite lägre priset som dessa aktörer erbjuder. Offert på städ i Göteborg kan beställas hos sverigeco.se.

För visst, det kostar vanligtvis lite mer att anlita en seriös städfirma. Men samtidigt finns det många fördelar med att göra detta och därigenom få hjälp av riktiga proffs på städning. Med detta sagt finns det fortfarande vissa saker som du bör ha i åtanke innan du gör din bokning. Läs vidare för att få reda på vilka dessa är!

Tänk på detta innan du bokar en städfirma i Göteborg

Innan du bokar en städfirma i Göteborg bör du tänka på att:

 • Var införstådd med vem du anlitar. Försäkra dig om att du är införstådd med vem eller vilka du faktiskt anlitar. Vem är det som kommer att komma hem till dig för att städa din bostad? Har städbolaget tagit referenser på dessa i samband med att de har anställts? Detta bör du kolla upp innan du släpper in helt okända städare i det allra heligaste utrymmet, d.v.s. din bostad. Än viktigare är detta om du inte kommer vara hemma när städningen sker.
 • Ta reda på om städfirman förser sina städare med städprodukter. En annan sak som du bör kolla upp på förhand är huruvida städfirman förser sina städare med städprodukter eller om du själv förväntas göra detta. I de allra flesta fall har städfirmorna i staden egna städ- och rengöringsprodukter som de använder sig av. Men det kan vara lika bra att undersöka detta på förhand för att undvika missförstånd.
 • Försäkra dig om att inga dolda avgifter tillkommer. Dessutom bör du försäkra dig om att du känner till hur avgiftsstrukturen ser ut samt att denna är transparent. Du vill inte att städbolaget lägger till några dolda avgifter på fakturan som du inte kände till när du gjorde din beställning. Därför kan det vara värt att ta reda på detta innan du bokar städningen. Till exempel använder sig många aktörer i städbranschen av avbokningsavgifter om du skulle boka av i sista minuten.

Fastighetsmäklarens mäklararvode är sällan för högt

En fastighetsmäklares mäklararvode kan ofta kosta dig en hel del pengar. Därför väljer vissa bostadsägare att sälja sina fastigheter på egen hand istället för att anlita en mäklare. Men detta kan ofta vara ett alternativ som i slutändan visar sig vara dumsnålt. Fastighetsmäklaren tillför nämligen en hel del till bostadsaffären genom sina tjänster och sin erfarenhet. Därför motsvarar det värde som tillförs av denne yrkesperson ofta arvodet när man räknar lite grann på det.

Det är framför allt svårt att sälja en bostad när sentimentet på marknaden är lite mer pessimistiskt och negativt. Dessutom har du med all sannolikhet annat att stå i om dagarna än att pyssla med fastighetsaffärer. En stor fördel med att anlita en mäklare på Södermalm eller i andra delar av huvudstaden är också att dessa vanligtvis jobbar på provision. Vad detta innebär är att du då slipper betala fastighetsmäklaren om denne inte lyckas sälja din bostad. Därmed har du inte särskilt mycket att förlora på att faktiskt anlita en sådan och nyttja dess expertis!

Vad som är ett normalt mäklararvode varierar beroende på objekttyp

Som ägare till en bostad som ska läggas ut på marknaden är du såklart väldigt partisk kring allt som rör din bostadsaffär. Till exempel kan du säkert tycka att din mäklare är alltför dyr och att han eller hon debiterar ett för högt arvode för sina tjänster. Men ett normalt mäklararvode i Sverige ligger generellt sett i häraden 2-3 %. Detta betyder att du får behålla ungefär 97-98 % av köpeskillingen efter att arvodet har dragits av.

När du funderar på att anlita en mäklare på Södermalm och har funderingar kring arvodet bör du dock vara medveten om en ska. Arvodena skiljer sig en del åt mellan olika mäklare och även utifrån den typ av objekt som ska läggas ut till försäljning. Till exempel ser de genomsnittliga arvodena för olika typer av fastigheter i landet som helhet ut enligt följande:

 • radhus eller parhus: 2,3 %
 • bostadsrätt: 2,6 %
 • villa: 3,1 %.

Med detta sagt finns det naturligtvis många olika faktorer som påverkar prisbilden. Det betyder att du kan hitta såväl billigare som dyrare mäklare om du tar in offerter från flera olika aktörer. Därför är det också viktigt att du gör detta för att kunna jämföra och välja en prisvärd aktör!

Din hyra kan höjas efter ett stambyte i Stockholm

Det är långt ifrån ovanligt att hyran höjs efter att ett stambyte i Stockholm har utförts. Som hyresgäst är du förmodligen nöjd med att arbetet äntligen är utfört. Dessutom kan du även känna dig belåten över den renovering som har skett i ditt badrum och eventuellt även i köket. Däremot kanske du inte riktigt tycker att den efterföljande hyreshöjningen är riktigt befogad. Så vad gäller egentligen när det kommer till ett byte av stammarna och en relaterad höjning av hyran? Läs vidare så får du svaret!

Så mycket kan hyran höjas efter ett stambyte i Stockholm

Det är ingen hemlighet att din hyresvärd har rätt att höja din hyra efter att en renovering har utförts. Detta gäller åtminstone så länge som åtgärden ifråga anses ha höjt standarden i din lägenhet. I annat fall äger hyresvärden alltså inte rätt att genomföra en hyreshöjning. Men vi vågar hävda att det är mer regel än undantag att hyran blir lite högre efter att de gamla stammarna som leder till lägenheten har bytts ut mot nya sådana.

Nedan beskriver vi vad som gäller när hyresvärden vill höja hyran efter ett stambyte i Stockholm.

Värt att känna till om hyreshöjning när stammarna har bytts

När det kommer till det här med stambyte och hyreshöjning kan det vara värt att känna till följande saker:

 • Det finns ingen uttalad gräns för hur stor hyreshöjning hyresvärden har rätt att göra efter utförd renovering. Däremot har denne enligt svensk lag inte rätt att höja hyran oskäligt mycket – hyreshöjningen måste vara knuten till höjningen av standarden i din lägenhet.
 • Storleken på hyreshöjningen varierar från fall till fall. Men den ska alltså alltid vara rimlig och skälig samt ha sin utgångspunkt i det bruksvärde som din lägenhet anses ha. Vad detta betyder är att hyresvärden inte får höja din hyra betydligt mer än för andra lägenheter med jämförbar standard och en hyra som har förhandlats kollektivt av till exempel Hyresgästföreningen.
 • De lägenheter som anses vara jämförbara bör främst vara belägna på samma ort som din lägenhet. Dessutom bör dessa ha ett bruksvärde som är likvärdigt din lägenhets dito.

Vad innebär obegränsad surf?

I korthet betyder obegränsad surf att mobilabonnemanget kan användas till surf på obegränsat antal GB per månad. Det kan däremot ändå finnas vissa begränsningar. Innan abonnemanget tecknas finns även vissa punkter att tänka på.

När passar obegränsad surf?

De större mobilabonnemangen har 30 eller 50 GB. Med tanke på att 1 GB krävs för ca 3 timmar på Youtube krävs väldigt många timmar video för att abonnemanget ska ta slut. Det är alltså knappast enbart många timmar med video som gör att obegränsad surf väljs.

 • Dator kopplad till mobil
  En anledning kan vara att mobilen är den enda källan till internet. Genom att skapa en Hot Spot kan internet delas med enheter i närheten. Därmed kan både dator och surfplatta använda samma surf som mobilen. Om mobilen används på detta sätt kan betydligt mer än 50 GB användas per månad. Detta inte minst om dator, mobil och surfplatta är online dygnet runt och delvis arbetar/laddar upp eller ner information alternativt uppdateras.
 • Familjeabonnemang
  Med familjeabonnemang menas att en person i familjen har ett abonnemang som sedan hela hushållet delar på. Detta genom att de ”kopplas på” och använder samma surfmängd. Att ha 50 GB i en familj med 5 personer innebär enbart 10 GB var. Men med obegränsad surf kan alla familjemedlemmar surfa hur mycket som helst.

Kan ingå tjänster

Flera mobiloperatörer ger tilläggstjänster på köpet när obegränsad surfmängd väljs. Det är visserligen dyrare än att exempelvis välja 50 GB men i och med att exempelvis en streamingtjänst ingår i priset kan den totala kostnaden bli lägre. Detta förstås förutsatt att personen vill ha den streamingtjänsten.

Gräns – men går att återaktivera

Det är mycket vanligt att operatörerna har en övre gräns för hur mycket surfmängd som får användas innan datamängden stryps. För att få ytterligare datamängd behöver användare återaktivera abonnemanget. Det finns alltså inte någon övre gräns för surfmängd men för att det inte ska kunna missbrukas behöver alltså aktivering ske vid vissa nivåer. Förväntas mobildata användas under lång tid bör alltså denna gräns kontrolleras i förväg samt kontroll ske kring hur data återigen aktiveras.

Vilka operatörer erbjuder obegränsat?

Det är mycket vanligt att teleoperatörer erbjuder ett abonnemang med obegränsad surf. Detta åtminstone de större operatörerna men det hittas även delvis hos de mindre och mer nischade alternativen.

En hemförsäkring för student kan kosta under hundralappen

Den genomsnittliga hemförsäkringen kostar omkring 2 000 kronor eller motsvarande 167 kronor per månad. Men du som studerar kan komma undan betydligt billigare än så. Faktum är att en bra hemförsäkring för studenter vanligtvis kostar under hundralappen i månaden eller strax däröver. Det betyder att du inte behöver bli bankrutt bara för att du väljer att försäkra din bostad.

Men även om dessa försäkringar generellt sett är relativt billiga varierar de ofta en del i pris. Du kan därmed spara en hel del sköna slantar på att välja ett av de billigare alternativen. Därför är det viktigt att du jämför hemförsäkring som student och väljer en sådan som matchar just ditt behov. Läs vidare för att få reda på hur du går tillväga för att göra detta!

Stor skillnad i pris mellan billigaste och dyraste försäkringen

Innan vi går vidare till att berätta hur du jämför försäkringar behöver vi stanna upp lite grann. Till att börja med finns det många olika försäkringsbolag som försäkrar studenters bostäder. Några exempel på dessa är:

 • Trygg-Hansa
 • Folksam
 • If
 • Moderna
 • ICA
 • Hedvig.

Priset är lägre om du bor i en hyresrätt och lite högre om du bor i en bostadsrätt. De aktörer som vi har nämnt ovan prissätter sina försäkringar från 69 kronor i månaden till 121 kronor i månaden för hyresrätter. Motsvarande spann för bostadsrätter är 109 till 145 kronor. Som du märker kan det alltså skilja uppemot 75 procent i pris mellan den billigaste och den dyraste försäkringen. Därmed finns det många sköna slantar att spara på att jämföra försäkringar.

Så väljer du rätt hemförsäkring som student och sparar pengar

Så hur gör man då för att välja rätt hemförsäkring som student och spara dessa sköna slantar? Faktum är att det är lite enklare att göra en jämförelse av dessa försäkringar jämfört med att jämföra traditionella hemförsäkringar. Till exempel lever merparten av alla studenter på ett relativt snarlikt sätt. Detta gör det enklare för de olika försäkringsbolagen att beräkna sina månadsavgifter.

Du kan därmed göra på följande sätt:

 • Utgå från månadskostnaden och kika på de billigare alternativen.
 • Kontrollera så inte grundsjälvrisken är alltför hög.
 • Läs igenom villkoren och teckna det alternativ som du känner dig mest bekväm med.

Sida 1 av 7

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén