Det finns många bra anledningar att implementera mer grönt i utomhusmiljöer runt om i Sverige. Genom att göra detta skapas trevligare miljöer för människor att vistas i. Miljöerna ifråga kommer också kunna lämna ett mer långvarigt intryck på besökare. Men för att detta ska vara möjligt behöver investeringar göras i planteringskärl & stora krukor samt växter av alla de slag. Detta är någonting som såväl privatpersoner som företag, myndigheter och organisationer bör titta närmare på.

Större krukor och planteringskärl gör det bland anat möjligt att testa lite fler olika växter och blommor. Därmed kan utbudet av växtlighet breddas och diversifieras under varje enskild årstid. Genom att experimentera lite grann på detta vis kan man även få fram flera olika färgkombinationer i utomhusmiljön. Men det finns även andra skäl att göra detta – läs vidare för att få reda på vilka de är!

3 skäl att använda planteringskärl & stora krukor i utomhusmiljön

Det finns många goda skäl att använda planteringskärl & stora krukor för offentlig miljö. Vi har ovan varit inne på några av dessa. Men det finns även fler, såsom att:

  • De förfinar och förskönar utomhusmiljön. En stor fördel med att investera i större krukor och kärl att plantera i är att växtligheten förfinar och förskönar utomhusmiljön. Oavsett om de placeras i en offentlig miljö eller i närheten till en privat- eller företagsägd fastighet är effekten densamma. Miljön blir helt enkelt trevligare att vistas i och ser mer inbjudande ut i ögonen på förbipasserande.
  • Välplanerad växtlighet gör fastigheten mer värd. Visste du att värdet på en fastighet kan öka rejält genom att välplanerad växtlighet placeras ut i utomhusmiljön? Så är i alla fall fallet, bland annat om du anlägger en vacker trädgård fylld av färgglada blommor. En sådan utomhusmiljö blir helt enkelt mer intressant och lockande för spekulanter att ta del av. Därmed blir de också mer villiga att höja sitt bud på fastigheten.
  • Luftkvaliteten förbättras. En fördel som man inte bör förakta är att luftkvaliteten kan förbättras mycket av lite växtlighet. Blommor och andra växter tillför nämligen syre till luften och avlägsnar samtidigt luftföroreningar. Därmed blir kvaliteten på den luft som vi andas in i utomhusmiljön bättre med mer växtlighet.