Nyhetskompass om Svenskt Näringsliv

Författare: Abraham Lind Sida 1 av 2

Fördelarna med bemanning inom vård för uppdragsgivarna

Vårdsektorn är känd för sitt komplexa och ibland oförutsägbara bemanningsbehov. Det kan handla om att hantera säsongsbetonade sjukdomsutbrott eller luckor som behöver fyllas med kort varsel – utmaningarna är många. Det är här som bemanningsföretagen kommer in i bilden som en värdefull resurs för vårdgivarna. Här tittar vi närmare med fördelarna med denna typ av bemanning inom vård ur uppdragsgivarens perspektiv.

7 fördelar bemanning inom vård ur uppdragsgivarens perspektiv

Dessa är de viktigaste fördelarna med bemanning inom vård sett ur en uppdragsgivares perspektiv:

 

 • Snabb tillgänglighet. En av de mest uppenbara fördelarna med att använda sig av ett bemanningsföretag är den snabba tillgängligheten på kvalificerad personal. Detta är särskilt värdefullt i akuta situationer där det finns ett omedelbart behov av erfaren och kompetent vårdpersonal.
 • Flexibilitet. Bemanningsföretag erbjuder en hög grad av flexibilitet. De gör det möjligt för vårdgivare att anpassa sin verksamhet utifrån en varierande arbetsbelastning. Detta kan vara särskilt användbart under högsäsonger för vissa sjukdomar eller i samband med plötsliga utbrott och kriser.
 • Kostnadseffektivitet. Att anlita personal via ett bemanningsbolag kan ofta vara mer kostnadseffektivt än att ha en stor fast anställd personalstyrka. Denna lösning minskar behovet av att betala övertid och andra tilläggsförmåner som de fast anställda annars skulle kräva.
 • Kompetens. Bemanningsföretag har ofta en bred portfölj av specialiserade sjuksköterskor och läkare. De kan därmed erbjuda vårdgivare tillgång till särskilda kompetenser som de kanske inte har tillgång till inom den egna personalstyrkan.
 • Riskminimering. Genom att anlita företag inom bemanning kan vårdgivare snabbt täppa igen gap i sin bemanning och därmed minimera riskerna med underbemanning. Några exempel på sådana risker är ökad arbetsbelastning för befintlig personal samt risken för försämrad patientvård.
 • Kvalitetssäkring. Många bemanningsbolag använder sig av en omfattande process för att säkerställa att deras personal är kvalificerad och kompetent. Denna kvalitetssäkring är en viktig faktor som kan hjälpa vårdgivare att upprätthålla eller till och med förbättra sin vårdkvalitet.
 • Avlastning för HR. Att rekrytera och hantera anställd personal är tidskrävande. Genom att använda sig av ett bemanningsföretag kan man som vårdgivare avlasta HR-avdelningen. Detta gör att HR-personalen kan fokusera på andra viktiga uppgifter, såsom att utveckla den befintliga personalen.

Sociala medier påverkar användningen av vårt eller vårat

Det svenska språket är dynamiskt och håller jämt och ständigt på att utvecklas och förändras. Språket har alltid formats av den kontext i vilket det används. En av de faktorer som i allra högst grad har påverkat utvecklingen av språket under de senaste åren är utan tvekan sociala medier. Dessa digitala plattformar har bland annat påverkat användningen av vårt eller vårat. Därmed är det även delvis sociala mediers fel att dessa båda ord används felaktigt. Läs vidare så berättar vi varför!

Heter det vårt eller vårat – hur ligger det egentligen till?

Till att börja med bör vi klargöra vad vi egentligen diskuterar i denna artikel. Vi försöker att bryta ner hur det kommer sig att många människor använder vårt eller vårat på fel sätt i det vardagliga språkbruket. Ordet “vårt” är förvisso det mest grammatiskt korrekta av dessa bägge alternativ, inte minst i skrift och i formellt språk. Men “vårat” används trots detta mer flitigt i tal och i vissa dialekter.

Därför är de sociala medierna en stor bov i detta drama

Så hur kommer det sig att det är de sociala mediernas fel att så många tar fel på dessa ord?

 • De sociala medierna suddar ut gränserna. Ett av flera problem i ekvationen är att de sociala medierna är utformade på ett sådant sätt att de suddar ut gränserna mellan det formella och det informella språkbruket. Den informella samtalston som kännetecknar de flesta interaktioner som äger rum på de digitala plattformarna har gjort det möjligt för “vårat” att felaktigt bli populärt och framträdande. I såväl texter som tweets är det ofta talspråket som kommer fram snarare än skrivspråket. Därför är det lätt hänt att informella eller dialektala begrepp får fäste.
 • Regionala varianter förstärks. Sociala medier fungerar också som en smältdegel för olika dialekter. Därmed erbjuder de en bredare plattform för regionala språkvariationer. I vissa delar av landet är “vårat” mer vanligt förekommande i det vardagliga talspråket. Detta har sedan förstärkts på grund av de sociala medierna och exponerat en bredare massa för detta grammatiska fel. Därmed kan denna felaktiga variant uppfattas som mer vanlig eller acceptabel, vilket ytterligare föder dess popularitet.

Kontantfinans är en del fintech-bolaget Brixo

I hjärtat av Sveriges blomstrande fintech-bransch finns ett företag som är banbrytande och utmanar de sedan länge etablerade normerna i finansbranschen. Vi syftar på företaget Brixo, som med sitt progressiva tillvägagångssätt inte bara förändrar synen på bankverksamhet som sådan utan även erbjuder oss svenskar en ny, digitaliserad finansiell upplevelse. Detta gör de bland annat med hjälp av varumärken som Kontantfinans.

4 intressanta fakta om varumärket Kontantfinans

Brixo är ett fintech-bolag med flera olika varumärken som erbjuder liknande tjänster inom kreditgivning. Vad du bör känna till om detta varumärke och dess ägarbolag är:

 • Den breda produktportföljen. Medan traditionella bankinstitut fortsätter sin verksamhet precis som tidigare, med rötterna fast förankrade i den gamla skolan, har Brixo gett sig på uppdraget att revolutionera det svenska finansiella landskapet. De vill inte bara vara ännu ett fintech-företag utan vara omvälvande och omstörtande. Därför har de lanserat en portfölj med flera olika varumärken, däribland Kontantfinans.
 • Tillhandahållandet av digitala kontokrediter. Genom att tillhandahålla digitala kontokrediter till svenska konsumenter ser företaget till att finansiella tjänster inte bara är till för ett fåtal privilegierade personer. Deras tjänster är istället tillgängliga för många konsumenter, närmare bestämt den breda massan av privatpersoner. Deras engagemang ligger också i att effektivisera och förbättra finansmarknaden genom att ta fram banbrytande krediter som backas upp av rigorösa förfaranden för kreditprövning.
 • Den innovativa kreditbedömningen. Företagets genialitet stannar inte bara vid produktinnovation Deras kreditbedömning är en unik blandning av traditionella metoder och integrationen av moderna element som PSD2 och Open Banking-data. Denna fusion säkerställer en holistisk förståelse för individens finansiella behov, och främjar därmed en ansvarsfull miljö för utlåning av pengar.
 • Det strategiska draget att framhäva företagets ambition. Brixos förvärv av Kontantfinans innebar inte bara att företaget la sig till med ytterligare ett tillskott i portföljen av varumärken. Istället var detta ett strategiskt drag som ytterligare framhävde företagets ambition. Detta varumärke var tidigare en separat aktör som tillhandahöll annuitetslån. Varumärket fann dock sin nya identitet under Brixos paraply, och förbättrade samtidigt konglomeratets räckvidd och tjänsteutbud.

I takt med att Brixo fortsätter sin resa kan man inte låta bli att se fram emot att få ta del av nästa kapitel i denna fintech-odyssé!

Klicka hem gatupratare från entreprodukter.se

Det är viktigt för vilket företag som helst att marknadsföra sig på ett bra sätt. Syftet med marknadsföringen är att locka till sig uppmärksamhet, förmedla ett budskap och driva försäljning. Men även om den digitala marknadsföringen är på tapeten just nu finns det mycket att göra när det kommer till att marknadsföra företaget analogt. Till exempel kan du klicka hem gatupratare från entreprodukter.se för att locka in kunder från gatan.

Vad är en gatupratare egentligen?

En gatupratare är faktiskt en ganska vanlig syn på svenska gator och torg. Detta gäller inte minst i de delar av våra tätorter och städer där många fotgängare rör sig om dagarna. Dessa skyltar står då utplacerade på gatan och marknadsför ett budskap till förbipasserande. De används bland annat för att marknadsföra produkter, reor och kampanjer och liknande. Läs vidare för att få reda på vilka fördelar det finns med att göra detta!

3 fördelar med att använda gatupratare från entreprodukter.se

Det finns många fördelar med att klicka hem en gatupratare från entreprodukter.se och använda denna i marknadsföringen:

 

 • Hög synlighet. En av de främsta fördelarna med gatupratare är att dessa ger ditt företag en väldigt hög synlighet. De är nämligen utformade på ett sådant sätt att de fångar blicken hos förbipasserande personer på gatan. Särskilt synliga är de i områden där många fotgängare rör sig. Detta gör att ditt företag och varumärke får en hög synlighet bland potentiella kunder.
 • Kostnadseffektivt. En annan fördel med dessa produkter är att de, jämfört med andra former av marknadsföring, är kostnadseffektiva. Trots detta kan de potentiellt sett ge en hög avkastning på din investering. Detta gäller inte minst om du driver ett mindre eller medelstort företag som vänder sig till konsumenter.
 • Mångsidighet. Gatupratare kan användas för många olika syften och är därför mångsidiga. Du kan till exempel använda en sådan för att informera förbipasserande om vilken rätt som är dagens special eller att det snart vankas rea. Dessutom kan du presentera öppettiderna eller liknande på dessa skyltar.

 

Därför bör du överväga att använda en gatupratare i din marknadsföring för att öka din synlighet!

Möbelkillarna underlättar den stora flyttdagen för dig

Man brukar säga att en flytt är en av de mest stressfyllda händelserna i livet för de flesta människor. Men genom att ha en väl uttänkt plan för den stora flyttdagen kan processen bli väldigt smidig och trevlig. Detta gäller inte minst när du anlitar en duktig flyttfirma som till exempel Möbelkillarna. Men även om du har bestämt dig för att göra detta finns det vissa åtgärder som du kan vidta för att förbereda dig. Läs vidare för att få reda på vilka dessa är!

3 åtgärder att vidta innan Möbelkillarna flyttar åt dig

Även om du anlitar en bra flyttfirma som Möbelkillarna kan du förbereda dig för den stora flyttdagen på följande sätt:

 • Rensa bostaden på grejer. Det första steget i att förbereda dig för den kommande flytten innefattar åtgärder som bör vidtas långt innan flyttfirman anländer. Långt i förväg bör du se till att börja rensa din befintliga bostad på grejer. Bestäm dig för vilka föremål som du ska behålla och vilka du kan skänka bort, sälja eller kasta bort. På så vis blir det enklare för dig att packa ihop ditt bohag och du kan samtidigt hålla nere kostnaderna för flytten.
 • Ta fram en lista över ditt bohag. Ta fram en lista över allt som ska flyttas. Det finns två skäl till att du bör göra detta: du kan då säkerställa att allt kommer fram som det ska till den nya bostaden och du underlättar även för flyttfirman. Detta genom att kunna tillhandahålla en lista över alla de föremål som ska flyttas. Om du har några särskilt värdefulla föremål kan det vara en bra idé att dokumentera deras tillstånd före flytten.
 • Börja tidigt att packa ihop. Börja packa ihop dina tillhörigheter i ett tidigt skede. Du kan ta hjälp av flyttfirman med att packa ner dina tillhörigheter i flyttkartonger, men du kan även välja att göra detta själv. Oavsett vilket är det viktigt att du tidigt påbörjar denna process. Märk alla kartonger så att du vet vad de innehåller och vilket rum de ska placeras i. På så vis slipper du stressa med denna process när flytten närmar sig, och samtidigt gör du även uppackningen smidigare.

Hur vet jag om jag behöver en walk in closet?

Funderar du på att renovera din bostad och göra om lite grann? Eller har du kanske flyttat in i en helt ny bostad? Oavsett hur din aktuella situation ser ut kan du säkert ha funderat över om du behöver en walk in closet där hemma. Det enkla svaret är att du sannolikt skulle gynnas av att göra en sådan investering. Men hur vet man egentligen om man faktiskt behöver och har nytta av en sådan?

 

Likt fallet är med många andra beslut kring förbättringar i bostaden som du kan fatta beror svaret på flera olika faktorer. I denna artikel belyser vi några av dessa för att hjälpa dig att göra ett bra val!

3 saker att ha i åtanke om du funderar på att skaffa en walk in closet

När du funderar på om du borde skaffa en klädkammare finns det flera olika faktorer att ha i åtanke. Du bör framför allt fundera på att skaffa en walk in closet om du:

 

 • Vill få mer utrymme för dina kläder och accessoarer. Den första tanken som du bör fundera över är utrymmet. Till att börja med kan du vilja ha mer utrymme för att förvara dina kläder, skor och accessoarer på ett snyggt och prydligt sätt. Men har du också detta utrymme i din bostad eller skulle det blir alltför trångt om du klämde in en klädkammare?
 • Behöver mer plats att förvara dina plagg på. En annan relevant fråga som du bör ställa dig är om du behöver mer plats att förvara dina plagg på. Om så är fallet kan onekligen en walk in closet vara en bra lösning för dig. En sådan kan hjälpa dig att snabbt och smidigt hitta exakt de kläder som du vill ta på dig. Detta utan att du behöver röja runt bland garderober och byrålådor.
 • Lägger en stor vikt vid din livsstil och ditt utseende. Ägnar du mycket tankeverksamhet och pengar åt att uppnå och bibehålla en viss livsstil? Lägger du ner mycket tid och energi på ditt utseende? I sådana fall kan du sannolikt vilja skaffa en klädkammare, och då gärna en som matchar din personlighet och livsstil.

Upptäck takvårdsföretaget som verkar i Uppland

SVEA Takvård är en aktör inom takvårdsbranschen som bedriver sin verksamhet i Uppland och i Stockholm. Men vilka tjänster erbjuder de, och vad gör dem unika jämfört med sina konkurrenter? Fortsätt läsa för att lära dig mer om detta företag och få svar på dessa frågor!

Svea Takvård tillhandahåller sina tjänster till husägare i Uppland

Några viktiga saker att känna till om SVEA Takvård och dess verksamhet i Uppland inkluderar:

 • Företagets arbetsområde. Företaget tillhandahåller sina tjänster i hela Uppsala med omgivande områden, inklusive närliggande städer.
 • Säker och professionell takrengöring. Eftersom det kan vara farligt och skadligt att rengöra tak själv, erbjuder de säkra och pålitliga lösningar med rätt utrustning och kompetens. Deras erfarna takvårdare ser till att ditt tak blir rent på ett effektivt och professionellt sätt.
 • Påverkan på husdjur och växter. Rengöringsmedlen som används av företaget är inte skadliga i utspädd form. Det rekommenderas dock att du undviker att samla upp avrinningen under arbetet och de två närmaste regnskurarna för bevattning eller konsumtion. Känsliga och/eller ätbara växter bör flyttas eller skyddas under arbetet.
 • Ingen högtryckstvätt eller takmålning. SVEA Takvård har valt att inte erbjuda dessa tjänster eftersom de kan skada takets yta och göra det mer mottagligt för skadlig påväxt. I stället fokuserar de på skonsamma och effektiva metoder som bevarar takets kvalitet och prestanda på lång sikt.

Satsa på kvalitativ takbesiktning och takvård

Att anlita SVEA Takvård i Uppsala för professionell takbesiktning och takvård är ett klokt beslut för att skydda ditt hem och din fastighetsinvestering. Med deras breda tjänsteutbud och expertis inom olika taktyper, samt deras miljövänliga och effektiva metoder, kan du vara säker på att ditt tak kommer att vara i toppskick för att klara alla väder och förhållanden.

Flexkontot tillhandahåller flexibla lånemöjligheter

I dagens snabbt föränderliga ekonomiska landskap är det viktigt att ha tillgång till snabba och enkla lånemöjligheter. Kreditkonton har vuxit i popularitet som en pålitlig och flexibel finansieringslösning för individer och företag. Flexkontot är en av de aktörer som tillhandahåller denna möjlighet på konsumentmarknaden. I den här artikeln går vi igenom fördelarna med att använda dessa krediter och berättar hur du kan öppna ett för att låna pengar på ett enkelt och bekvämt sätt.

Fördelarna med att låna pengar hos Flexkontot på ett flexibelt sätt

Ett kreditkonto är en typ av konto som ger dig möjlighet att låna pengar upp till en viss kreditgräns. Du kan använda krediten efter behov och betalar endast ränta på det belopp du faktiskt använder. Kreditkonton är en flexibel lösning eftersom du kan återbetala lånet i din egen takt och låna ytterligare pengar om det behövs, så länge du inte överstiger din kreditgräns.

Fördelarna med att ansöka om en sådan kredit via Flexkontot inkluderar följande aspekter:

 • Flexibilitet. Ett kreditkonto ger dig möjlighet att låna och återbetala pengar efter dina egna behov och ekonomiska situation.
 • Låg ränta. Jämfört med andra lånemöjligheter, såsom kreditkort och snabblån, har dessa krediter ofta lägre räntor.
 • Ingen förskottsbetalning. Du behöver inte betala något i förväg när du öppnar ett kreditkonto. Därmed är dessa krediter mer lättillgängliga för många användare.
 • Ekonomisk säkerhet. En sådan här kredit kan fungera som en finansiell buffert i nödsituationer, vilken ger dig tillgång till pengar när du behöver dem som mest.

Det är hyfsat enkelt att öppna ett kreditkonto

Det är inte särskilt komplicerat att öppna ett kreditkonto. I grova drag går du tillväga på följande sätt:

 • Välj en bank eller ett finansinstitut. Gör din research och välj den bank eller det finansinstitut som erbjuder dig de bästa villkoren. Vi anser att Flexkontot är ett bra alternativ. Men jämför räntor, avgifter och kreditgränser innan du fattar ett beslut.
 • Ansök om kreditkonto. När du har valt en bank eller ett finansinstitut är det dags att ansöka om kreditkontot. Du kommer att behöva fylla i en ansökan och lämna in vissa dokument och en kreditupplysning kommer att göras.

Svårare än så är det faktiskt inte!

Att låna 500 kronor: när ett mindre lån kan vara lösningen

Ibland kan man stöta på oväntade utgifter som kräver en snabb lösning. Ett mindre lån, som när du ska låna 500 kr, kan vara ett sätt att lösa tillfälliga ekonomiska problem. I texten nedan kommer vi att undersöka vad det innebär att ta ett sådant mindre lån, vilka alternativ som finns och vad man bör tänka på innan man tar steget till att göra en låneansökan.

Varför låna 500 kr?

Det kan finnas flera skäl till att man överväger att låna 500 kr:

 • Oväntade utgifter. Om du stöter på en oväntad utgift, till exempel en räkning som måste betalas omedelbart eller en akut bilreparation, kan ett lån på 500 kr vara till hjälp för att täcka kostnaden.
 • Undvika att övertrassera kontot. Ett mindre lån kan hjälpa dig att undvika att övertrassera ditt bankkonto och därmed undgå övertrasseringsavgifter och negativa konsekvenser för din kreditvärdighet.

Alternativ till att låna en ”femhunka” kan vara:

 • Sms-lån och snabblån. Sms-lån och snabblån är små, kortfristiga lån som ofta erbjuder snabb utbetalning. Dessa lån kan vara ett alternativ om du behöver låna en femhundring snabbt. Det är dock viktigt att tänka på att räntorna på dessa lån ofta är höga och att lånet måste återbetalas inom en kort tidsperiod.
 • Kreditkort. Om du har ett kreditkort med tillräckligt kreditutrymme kan du använda det för att låna 500 kr. Det är viktigt att betala tillbaka beloppet så snart som möjligt för att undvika höga räntekostnader.
 • Vänner eller familj. Att låna pengar från vänner eller familj kan vara ett alternativ om du behöver ta ett lån på en femhundring. Det är dock viktigt att kommunicera tydligt om villkoren för lånet och när det ska återbetalas för att undvika eventuella missförstånd eller konflikter.

Vad bör man tänka på innan man lånar detta belopp?

Innan du bestämmer dig för att låna detta belopp är det viktigt att överväga följande:

 • Räntekostnader. Var noga med att jämföra räntor och avgifter för olika lånealternativ innan du bestämmer dig. Höga räntekostnader kan göra att lånet blir dyrare än vad du först tänkt.
 • Återbetalningstid. Se till att du är medveten om återbetalningstiden för lånet och att du är säker på att du kan betala tillbaka lånet inom den angivna tidsramen.

Så här bokar du en buss i beställningstrafik

Att boka en buss i beställningstrafik kan vara ett effektivt sätt att transportera en grupp människor till ett evenemang eller resmål. Bokningen kan vara en enkel process om du följer dessa steg. Genom att planera i förväg och välja rätt bussföretag kan du se till att din grupptransport blir så smidig och bekväm som möjligt. Men hur bokar man då en sådan buss och vad ska man tänka på?

Vad du bör tänka på när du ska boka buss i beställningstrafik

Här är en praktisk guide till att boka en buss i beställningstrafik:

 

 • Bestäm dina behov och planera din resväg. När du ska börja leta efter en buss att hyra behöver du tänka på dina behov för resan. Hur många personer kommer att resa? Vad är ditt resmål och hur lång tid kommer resan att ta? Genom att bestämma dina behov kan du smalna ner dina alternativ och få fram den bästa bussen för din grupp och er specifika resa.Du bör också planera din resväg i förväg så att du kan ge denna information till bussföretaget. Det kan hjälpa företaget att beräkna tiden och kostnaden för resan och se till att de har rätt typ av buss för dina behov.
 • Kontakta ett bussbolag. Kontakta ett bolag som erbjuder buss i beställningstrafik och beskriv dina behov. Företaget kan ge dig råd om vilken typ av buss som passar din grupp och resmål och kan också ge dig information om priser och tillgänglighet.
 • Skriv ett avtal. Skriv ett avtal med bussföretaget där du beskriver alla detaljer om resan, inklusive betalning och eventuella avbokningsregler. Se till att du har en kopia av avtalet för din egen referens. Du bör också i avtalet eller i bokningen bekräfta alla detaljer med bussföretaget. Det bör framgå avgångs- och ankomsttider, kostnad, resväg och vilken typ av buss som du kommer att hyra. Kontrollera också att alla bekvämligheter du önskar finns i bussen såsom toaletter, DVD och säten med extra benutrymme finns tillgängliga och finns med i bekräftelsen.
 • Boka i så god tid som möjligt. Boka din buss i god tid för att säkerställa att du får den buss du vill ha och att priset är det bästa möjliga.

Sida 1 av 2

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén