Nyhetskompass om Svenskt Näringsliv

Månad: augusti 2023

Sociala medier påverkar användningen av vårt eller vårat

Det svenska språket är dynamiskt och håller jämt och ständigt på att utvecklas och förändras. Språket har alltid formats av den kontext i vilket det används. En av de faktorer som i allra högst grad har påverkat utvecklingen av språket under de senaste åren är utan tvekan sociala medier. Dessa digitala plattformar har bland annat påverkat användningen av vårt eller vårat. Därmed är det även delvis sociala mediers fel att dessa båda ord används felaktigt. Läs vidare så berättar vi varför!

Heter det vårt eller vårat – hur ligger det egentligen till?

Till att börja med bör vi klargöra vad vi egentligen diskuterar i denna artikel. Vi försöker att bryta ner hur det kommer sig att många människor använder vårt eller vårat på fel sätt i det vardagliga språkbruket. Ordet “vårt” är förvisso det mest grammatiskt korrekta av dessa bägge alternativ, inte minst i skrift och i formellt språk. Men “vårat” används trots detta mer flitigt i tal och i vissa dialekter.

Därför är de sociala medierna en stor bov i detta drama

Så hur kommer det sig att det är de sociala mediernas fel att så många tar fel på dessa ord?

  • De sociala medierna suddar ut gränserna. Ett av flera problem i ekvationen är att de sociala medierna är utformade på ett sådant sätt att de suddar ut gränserna mellan det formella och det informella språkbruket. Den informella samtalston som kännetecknar de flesta interaktioner som äger rum på de digitala plattformarna har gjort det möjligt för “vårat” att felaktigt bli populärt och framträdande. I såväl texter som tweets är det ofta talspråket som kommer fram snarare än skrivspråket. Därför är det lätt hänt att informella eller dialektala begrepp får fäste.
  • Regionala varianter förstärks. Sociala medier fungerar också som en smältdegel för olika dialekter. Därmed erbjuder de en bredare plattform för regionala språkvariationer. I vissa delar av landet är “vårat” mer vanligt förekommande i det vardagliga talspråket. Detta har sedan förstärkts på grund av de sociala medierna och exponerat en bredare massa för detta grammatiska fel. Därmed kan denna felaktiga variant uppfattas som mer vanlig eller acceptabel, vilket ytterligare föder dess popularitet.

Kontantfinans är en del fintech-bolaget Brixo

I hjärtat av Sveriges blomstrande fintech-bransch finns ett företag som är banbrytande och utmanar de sedan länge etablerade normerna i finansbranschen. Vi syftar på företaget Brixo, som med sitt progressiva tillvägagångssätt inte bara förändrar synen på bankverksamhet som sådan utan även erbjuder oss svenskar en ny, digitaliserad finansiell upplevelse. Detta gör de bland annat med hjälp av varumärken som Kontantfinans.

4 intressanta fakta om varumärket Kontantfinans

Brixo är ett fintech-bolag med flera olika varumärken som erbjuder liknande tjänster inom kreditgivning. Vad du bör känna till om detta varumärke och dess ägarbolag är:

  • Den breda produktportföljen. Medan traditionella bankinstitut fortsätter sin verksamhet precis som tidigare, med rötterna fast förankrade i den gamla skolan, har Brixo gett sig på uppdraget att revolutionera det svenska finansiella landskapet. De vill inte bara vara ännu ett fintech-företag utan vara omvälvande och omstörtande. Därför har de lanserat en portfölj med flera olika varumärken, däribland Kontantfinans.
  • Tillhandahållandet av digitala kontokrediter. Genom att tillhandahålla digitala kontokrediter till svenska konsumenter ser företaget till att finansiella tjänster inte bara är till för ett fåtal privilegierade personer. Deras tjänster är istället tillgängliga för många konsumenter, närmare bestämt den breda massan av privatpersoner. Deras engagemang ligger också i att effektivisera och förbättra finansmarknaden genom att ta fram banbrytande krediter som backas upp av rigorösa förfaranden för kreditprövning.
  • Den innovativa kreditbedömningen. Företagets genialitet stannar inte bara vid produktinnovation Deras kreditbedömning är en unik blandning av traditionella metoder och integrationen av moderna element som PSD2 och Open Banking-data. Denna fusion säkerställer en holistisk förståelse för individens finansiella behov, och främjar därmed en ansvarsfull miljö för utlåning av pengar.
  • Det strategiska draget att framhäva företagets ambition. Brixos förvärv av Kontantfinans innebar inte bara att företaget la sig till med ytterligare ett tillskott i portföljen av varumärken. Istället var detta ett strategiskt drag som ytterligare framhävde företagets ambition. Detta varumärke var tidigare en separat aktör som tillhandahöll annuitetslån. Varumärket fann dock sin nya identitet under Brixos paraply, och förbättrade samtidigt konglomeratets räckvidd och tjänsteutbud.

I takt med att Brixo fortsätter sin resa kan man inte låta bli att se fram emot att få ta del av nästa kapitel i denna fintech-odyssé!

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén