Att köpa och sälja fastigheter blir allt enklare för köpare och säljare. Försäljningsprocessen blir dessutom både snabbare och mer effektiv för bägge parter. Tack vare den moderna tekniken och smarta uppfinningar omvälvas hela fastighetsbranschen nu i grunden. Ett exempel på en sådan fiffig uppfinning är en bostadsväljare som visualiserar lägenhetsbeståndet.

Som du säkert känner till kan 3D-tekniken användas för att möjliggöra digitala visningar av bostäder. Den digitala tekniken gör att det nästan känns som att du är på plats i den bostad som visas. Därför är detta ett utmärkt komplement för de potentiella köpare som inte har möjlighet att närvara vid en fysisk visning. Men möjligheten att visualisera bostäder och fastigheter i 3D slutar inte här.

En bostadsväljare är ett interaktivt verktyg som visualiserar bostäderna i en fastighet. Verktyget är därmed mer komplext och avancerat än ett informationsblad eller en karta. På ett interaktivt och engagerande sätt kan du som marknadsför fastigheter tydliggöra informationen om de olika objekten. Nedan går vi igenom några av fördelarna med att använda detta smarta verktyg.

Så kan en bostadsväljare marknadsföra dina bostäder

Det finns en stor uppsida med att kunna tydliggöra bostadsobjekt på ett interaktivt och användarvänligt sätt:

  • Visa vilka lägenheter som är lediga och var i huset dessa ligger.
    Du kan använda en bostadsväljare för att på ett tydligt sätt visa var de olika lägenheterna är belägna. Potentiella köpare kan omedelbart se vilka objekt som är lediga och inte samt vilket pris som efterfrågas på respektive lägenhet. Även detaljer såsom antal rum och boyta kan visas i en informationsruta medan besökaren klickar runt bland objekten.

  • Synliggör det omgivande området.
    När besökare klickar och väljer bland de tillgängliga bostäderna kan även omgivningarna synliggöras med hjälp av verktyget. För vissa köpare är nämligen läget och det omgivande området i princip lika viktigt som själva bostadsfastigheten. Detta är därför en stor möjlighet med att använda en bostadsväljare.

  • En skalbar lösning.
    Vissa leverantörer av dessa interaktiva verktyg erbjuder väldigt skalbara lösningar. Somliga kan användas samtidigt för tusentals bostadsprojekt eller hundratusentals individuella lägenheter. Kontakta din leverantör för att få reda på vad som gäller för just deras verktyg!