Vården är ofta överbelastad och personalen sliter hårt för att få ihop det. Dagarna är långa och personalen får mer än sällan arbeta övertid. Detta påverkar deras mentala och fysiska hälsa, samtidigt som det påverkar kvaliteten på vården. Bemanningsföretag inom vård och omsorg kompetens och personal för att stötta upp sjukvårdssektorn. Det underlättar för övrig personal och ger arbetsgivare ett alldeles utmärkt alternativ i hektiska perioder där mer personal krävs.

Vad gör ett bemanningsföretag inom vård och omsorg?

Ett bemanningsföretag är en lösning för företag när de söker ny personal, behöver annan kompetens eller är i behov av annan tillfällig bemanning. Det är en otroligt flexibel lösning eftersom det är företaget som bestämmer hur lång tid och till vilken omfattning de behöver hyra in personal. Bemanning kan behövas vid exempelvis:

 • Arbetstoppar,
 • Organisationsförändringar eller
 • Vikariebehov.

Det är alltså ett bra alternativ för att snabbt lösa kompetens- och bemanningsbehov. Ett bemanningsföretag har lång erfarenhet av bemanning och stöttar sina kunder genom hela rekryteringsprocessen. Rekryterarna måste vara erfarna och känna till marknadens utmaningar och möjligheter. Kunden betalar endast för de timmar som de är i behov av.

Att jobba inom bemanning

Inom vård och omsorg kan man arbeta som olika befattningar om man vill arbeta konsultmässigt, då det finns stora behov inom varje enhet. Exempelvis kan man arbeta som:

 • Barnmorska.
 • Sjuksköterska i Norge.
 • Läkare.
 • Psykolog.
 • Undersköterska.
 • Arbetsterapeut.
 • Socionom.
 • Lärare.
 • Undersköterska.
 • Fysioterapeut.

Att arbeta som konsult är lite annorlunda jämfört med att arbeta med ett vanligt heltidsjobb. Det innebär att man är egen företagare eller anställd av ett bemanningsföretag men är uthyrd till andra företag där man arbetar. Bemanningsföretaget betalar ut lönen, försäkrar en och ser till att man får en konsultchef under processen. Det är vanligt att man i början av karriären tar på sig konsultuppdrag för att samla erfarenhet och bygga upp ett starkt CV. Om man har spetskompetens inom eftertraktade områden kan konsultrollen vara något att undersöka. I och med eftertraktad kompetens blir man en attraktiv konsult på arbetsmarknaden, vilket ofta innebär många spännande uppdrag.