Nyhetskompass om Svenskt Näringsliv

Kategori: Bygg

Din hyra kan höjas efter ett stambyte i Stockholm

Det är långt ifrån ovanligt att hyran höjs efter att ett stambyte i Stockholm har utförts. Som hyresgäst är du förmodligen nöjd med att arbetet äntligen är utfört. Dessutom kan du även känna dig belåten över den renovering som har skett i ditt badrum och eventuellt även i köket. Däremot kanske du inte riktigt tycker att den efterföljande hyreshöjningen är riktigt befogad. Så vad gäller egentligen när det kommer till ett byte av stammarna och en relaterad höjning av hyran? Läs vidare så får du svaret!

Så mycket kan hyran höjas efter ett stambyte i Stockholm

Det är ingen hemlighet att din hyresvärd har rätt att höja din hyra efter att en renovering har utförts. Detta gäller åtminstone så länge som åtgärden ifråga anses ha höjt standarden i din lägenhet. I annat fall äger hyresvärden alltså inte rätt att genomföra en hyreshöjning. Men vi vågar hävda att det är mer regel än undantag att hyran blir lite högre efter att de gamla stammarna som leder till lägenheten har bytts ut mot nya sådana.

Nedan beskriver vi vad som gäller när hyresvärden vill höja hyran efter ett stambyte i Stockholm.

Värt att känna till om hyreshöjning när stammarna har bytts

När det kommer till det här med stambyte och hyreshöjning kan det vara värt att känna till följande saker:

 • Det finns ingen uttalad gräns för hur stor hyreshöjning hyresvärden har rätt att göra efter utförd renovering. Däremot har denne enligt svensk lag inte rätt att höja hyran oskäligt mycket – hyreshöjningen måste vara knuten till höjningen av standarden i din lägenhet.
 • Storleken på hyreshöjningen varierar från fall till fall. Men den ska alltså alltid vara rimlig och skälig samt ha sin utgångspunkt i det bruksvärde som din lägenhet anses ha. Vad detta betyder är att hyresvärden inte får höja din hyra betydligt mer än för andra lägenheter med jämförbar standard och en hyra som har förhandlats kollektivt av till exempel Hyresgästföreningen.
 • De lägenheter som anses vara jämförbara bör främst vara belägna på samma ort som din lägenhet. Dessutom bör dessa ha ett bruksvärde som är likvärdigt din lägenhets dito.

HELSINGBORG: Välj rätt företag för relining

Relining innebär i korthet att stammar och rör på en fastighet renoveras genom att ett ”inre rör” skapas i de befintliga. Vad bör man som kund tänka på i val av företag vid behov av denna hjälp i Helsingborg?

Problemet – Kvalitén visar sig efter en längre tid

En svårighet med relining är att kvalitén på utfört arbete visar sig efter mycket lång tid. Det kan ta närmare 10 år innan små felaktiga arbetsmoment visar sig i skador på rören. Att i detta fall inspektera och försöka kräva garanti är inte helt enkelt. Det är alltså av extra stor vikt att rätt företag anlitas redan från början.

Hitta företag för relining i Helsingborg

Som fastighetsägare finns det två vägar att hitta ett passande företag för det arbete som behöver utföras. Antingen tar fastighetsägaren själv ansvaret och kontaktar olika entreprenadfirmor eller så sker kontakt med en reliningkonsult i närheten av Helsingborg. Dessa genomför besiktning, offertunderlag och kontroller och kan därmed både hjälpa fastighetsägaren att hitta passande entreprenör samt kontrollera att arbetet utförs korrekt. De gör däremot inte hantverket.

Att jämföra själv

Sker en jämförelse själv av entreprenörer kan följande punkter kontrolleras.

 • Erfarenhet – År i branschen
  Ett företag som varit aktiv länge i branschen har troligtvis gott rykte och hög kompetens. De sämre företaget brukar snart försvinna från marknaden. Om de funnits länge brukar det även vara lätt att hitta referenser.
 • Referenser
  Genom att kontakta andra fastighetsägare i Helsingborg, som redan utfört relining, går det att få referenser. Framförallt är det en fördel att kontakta ungefärligt lika stora fastighetsägare. Det är även bra om det gäller samma fastighetsform. Önskar en bostadsrättsförening genomföra relining kan de därmed kontakta en annan bostadsrättsförening i Helsingborg eftersom det kommande arbetet liknar det redan utförda arbetet.
 • Kan utföra samtliga tjänster
  En annan sak att kontrollera är att entreprenören erbjuder samtliga tjänster som behövs. Det kan exempelvis gälla rörinfodringar, rörspolning och annan renovering. Att få allt utfört av ett och samma företag brukar vara enklare och dessutom säkrare utifrån ett garantiperspektiv.
 • Godkända enligt BRiF
  Att kontrollera att entreprenören är ansluten till branschorganisationen BRiF är även en fördel. Det är visserligen inte någon garanti för att arbetet kommer bli korrekt men företaget har i alla fall åtagit sig att följa branschorganisationens regler.

Eventbyrå Stockholm – För de bästa digitala eventen

Den senaste tiden har inneburit stora utmaningar för företag som vill investera i olika typer av event. På grund av pandemin men även den snabba digitaliseringen har större krav ställts på att kunna genomföra bra och välfungerande event – helt digitalt. För att säkerställa att dessa typer av event fungerar så smidigt och professionellt som möjligt kan man ta hjälp av en Eventbyrå i Stockholm. Detta innebär att man får tillgång till erfaren kompetens och fungerande utrustning för att det digitala eventet ska bli lyckat. Olika sätt att hålla digitala event på kan vara:

 • Livestream
 • Live & Dine
 • Stream & Studio

Livestream

Det är en mycket annorlunda sak att hålla ett event digitalt än att hålla det fysiskt, men det behöver inte vara en nackdel. I stället kan man försöka vända på det och se sitt digitala livestreamade event som en stor fördel i sin skalbarhet och i sin förmåga att nå en större publik. Det viktigaste är att man har en god förbindelse med de man vill nå ut till, en proffsig leverans och bra kvalitet på ljud och bild. Genom att använda sig av en erfaren Eventbyrå i Stockholm kan man säkerställa att alla dessa delar fungerar utan problem.

Live & Dine

Ett spännande koncept som man som företag kan få hjälp med genom sin Eventbyrå i Stockholm är Live & Dine, alltså att man tillsammans lagar mat, fast på distans. Detta ger upphov till inspiration och skratt, trots att man befinner sig på olika platser. Alla deltagare i denna typ av event kan alltså delta i evenemanget medan de befinner sig i sina egna hem.

Stream & Studio

En annan sak man kan få hjälp med är att sända sina event från en professionell studiomiljö. Detta ger ett gott helhetsintryck och ökar professionaliteten i leveransen. Många kan nog relatera till digitala event som fallerat just för att kvaliteten på innehållet blivit lidande. En Eventbyrå i Stockholm kan hjälpa till med att tillhandahålla lokaler och utrustning för att det digitala eventet ska bli lyckat.

Kompetensen i fokus vid val av Eventbyrå i Stockholm

Något av det viktigaste då man väljer Eventbyrå för sitt digitala event är att man vänder sig till någon som har god kompetens på plats för att uppfylla de krav och önskningar man har. På så vis kan man få vägledning genom hela processen och säkerställa goda resultat.

Så fungerar infiltration och så sköter du den

Infiltration är en variant på en markbaserad lösning för att ta hand om ditt avloppsvatten. Den grävs ner i mark som kan avleda vatten som till exempel sand eller morän. För att få veta hur markens genomsläpplighet ser ut gräver man en så kallad provgrop och sedan tar man ett skiktprov. Om du ska anlägga och installera ett infiltrationssystem ska du ta hjälp av en sakkunnig och kompetent installatör.

En infiltration ska alltid föregås av en slamavskiljare. I de flesta fall använder man en trekammarbrunn för att ta bort de fasta partiklarna ur avloppsvattnet. Detta görs för att minska andelen näringsämnen som förekommer i vattnet men också för att infiltrationen inte ska sätta igen. Enkelt kan man beskriva att reningsprocessen i ett sådant system sker i olika och tydliga steg. Det första steget handlar om att skilja på partiklarna som nämnts ovan. I det andra steget renas det organiska materialet, kväve och viss fosfor. I det sista steget sker rening av all fosfor.

Så tar du hand om din infiltration

Generellt sett behöver infiltration inte särskilt mycket skötsel. Men som det mesta här i livet krävs det ändå viss typ av underhåll och skötsel. Detta för att den ska fungera på ett tillfredsställande sätt under så lång tid som möjligt.

Det du bör fundera på är följande:

 • Årlig kontroll. Kontrollera ditt infiltrationssystem en gång per år. Detta för att till exempel säkerställa att vatten inte finns i luftningsröret.
 • Regelbunden tömning av slamavskiljaren. Detta bör du i de flesta fall göra en gång per år. Det krävs en regelbunden tömning för att minimera risken att slammet täpper igen systemet.
 • Kontrollera vattenkvaliteten. Oavsett hur bra eller ofta man sköter om det finns det en risk med att en brunn för dricksvatten blir förorenad. Detta gör det väldigt viktigt att den då fungerar på ett bra sätt. Att ta ett vattenprov kan därför vara ett led i att säkerställa en god kvalitet på ditt vatten.

Oavsett om du redan har en infiltration eller ska anlägga en ny finns det flera olika saker som du kan tänka på. Du bör till exempel säkerställa att det inte växer träd i närheten, att marken inte är för mjuk och att du inte känner en stark avloppslukt.

Så gör du ditt fritidshus till ett permanentboende

Sommaren är tyvärr alltför kort och vi tycks aldrig få nog av de lata sommardagarna. Det är tider det, när man kan ligga i hängmattan och läsa en god bok medan man omger sig av naturen och laddar batterierna! Minnena av dina semestrar i familjens fritidshus ligger dig säkerligen varmt om hjärtat. Men när barnen har vuxit upp och flugit ut ur boet kan du vilja förverkliga din dröm och bosätta dig i det lilla huset permanent.

Är du sugen på att bo i ditt fritidshus året runt? Faktum är att det är fullt möjligt att omvandla ett fritidsboende till ett permanentboende. Det är dock viktigt att du tänker på alla de viktiga detaljerna när du överväger att göra detta. Här guidar vi dig därför till ett välgrundat beslut genom att belysa de olika faktorer som du bör ta hänsyn till!

Att tänka på kring fritidshus som åretruntboende

Innan du kan omvandla ditt fritidshus till ett permanentboende behöver du rusta det för den svenska vintern och vårt nordiska klimat. Därför behöver du bland annat tänka på följande saker när du gör detta:

 • Se över isoleringen. Om ditt fritidsboende är av lite äldre modell kan du behöva tilläggsisolera boendet. För i takt med att du ägnar allt mer tid i huset blir luften inomhus fuktigare och varmare än annars. Därför är det viktigt att isolera boendet på rätt sätt – du behöver skydda dig från kyla och samtidigt skydda huset från fuktskador.
 • Avloppet kanske inte är tillräckligt. Detta är en viktig punkt som du inte vill glömma bort när du omvandlar ditt fritidsboende till ett permanentboende. Avloppet utsätts nämligen för större påfrestningar när du bor i ditt fritidshus året runt snarare än enbart under några månader eller veckor på sommaren. Därför behöver du bland annat säkerställa så att du har ett tillstånd för avloppet och även kontrollera vad för slags avloppssystem det rör sig om. Avslutningsvis behöver det vara i gott skick och ha en tillräcklig kapacitet för dina behov.
 • El och vatten. Ett permanentboende behöver även ha faciliteter såsom el och vatten. Kontrollera att vattenkvaliteten är god och att försörjningen räcker för ditt behov. Gå även igenom elsystemet och säkerställa att det är modernt och tillräckligt för ditt ändamål.

Hur ofta ska ett stambyte göras och hur lång tid tar det

Det är svårt att besvara frågan hur ofta ett stambyte bör göras. Det är nämligen som att försöka svara på hur långt ett snöre eller andra liknande kuggfrågor. Många bostadsrättsföreningar och fastighetsägare ställer sig ändå denna fråga. Även du som är hyresgäst kan vara intresserad av att få reda på hur tidsramen ser ut. Här kommer vi därför göra vårt bästa för att försöka besvara denna fråga.

Så forta bör stammarna bytas

Hur långt ett rimligt intervall mellan byten av stammarna är varierar ganska kraftigt. Det är en rad olika faktorer som spelar in i ekvationen. Några exempel på dessa är:

 • stammarnas ålder
 • det material som stammarna är tillverkade av
 • kvaliteten på materialet

Generellt sett har gjutjärnsrör en längre livslängd än stammar av plast. Dessutom är kvaliteten på de stammar som byggdes under andra världskriget lite lägre – bland annat är godstjockleken ojämn. Även de många hus som byggdes som en del av miljonprogrammet håller lite lägre kvalitet. Detta då bostadsbyggarnas fokus låg på kvantitet snarare än på kvalitet. Man ville helt enkelt bygga så många lägenheter som möjligt till lägsta möjliga kostnad. Därmed prioriterade man inte det underhållsbehov som man visste skulle uppstå förr eller senare i framtiden.

Om förekomsten av vattenskador ökar är detta dock ett tydligt tecken på att det börjar bli brådskande att få till ett stambyte. Allra helst bör bytet av stammarna dock ske innan skador av detta slag börjar uppkomma.

Hur lång tid tar ett stambyte?

Ska man generalisera det hela brukar ett stambyte i en lägenhet ta ungefär sex veckor. Vanligtvis brukar stammarna bytas i en hel trappuppgång på en och samma gång, eller åtminstone på en våning i taget. Med det sagt är själva tidsspannet för projektet som helhet betydligt längre än så.

Det krävs nämligen en hel del planering och även administration kring ett stambytesprojekt. Allt som allt brukar man räkna med att det tar cirka ett till två år från början till slut. Du som hyresgäst är dock endast involverad under en väldigt liten del av det totala projektet.

Båtlyftar – gör ditt båtliv enklare

Alltfler båtägare upptäcker fördelarna med att investera i en egen båtlyft. För dig som inte är insatt är en båtlyft en anordning som på ett enkelt sätt hissar upp och sänker ner båten. Det finns flera typer av båtlyftar; brygglyft, stolplyft, hydraulisk båtlyft och flytande båtlyft, varav sistnämnda är det billigaste alternativet. Beroende på vilka anläggningsmöjligheter du har kan olika varianter passa bra. Den flytande båtlyften är praktiskt eftersom du inte behöver en fast brygga eller bergvägg att fästa lyften i. Det räcker med en flytande båtbrygga.

Hydrauliska båtlyftar har i sin tur många fördelar eftersom de förankras i sjöns botten, vilket skapar en stabilare konstruktion som står emot både stormar och vågor. Dessutom använder du en enkel fjärrkontroll för att på bara 40 sekunder höja eller sänka båten. Många båtägare väljer idag att alltid parkera sin båt i lyften, något som minimerar risken för stöld och som samtidigt bevarar båtens liv betydligt bättre. Detta eftersom båten i upphöjt läge inte riskerar att utsättas för tillväxt av vare sig :

 • Alger
 • Havstulpaner

Förläng båtsäsongen med båtlyftar

Om du i nuläget förankrar båten i bojar och rep vet du säkert själv att det alltid är en process att gå i och ur båten samt att lägga till och kasta loss. Dessa moment kan många gånger göra att du hellre avstår en båttur eftersom det helt enkelt innebär för mycket jobb. Med en båtlyft blir det lika enkelt att ta en sväng med båten som det är att åka iväg en sväng med bilen. Det blir dessutom betydligt enklare att ta sig i båten eftersom du kan höja upp den till samma nivå som bryggan. Detta är även hjälpsamt för dig som har äldre släktingar som vill kunna följa med utan risken för att ramla.

När du kommer tillbaka hem efter en dag på sjön är det bara att parkera båten i båtlyften. Du använder sedan den tillhörande fjärrkontrollen för att höja upp båten och kan enkelt kliva ur. När båten förvaras upphängd utsätts den inte för slitage av havsvatten och tillväxt av havstulpaner. Du behöver heller inte oroa dig för att båten ska slita sig i en tuffare storm eller i stora vågor. När hösten och vintern kommer behöver du heller inte börja planera för upptagningen av båten, du höjer endast upp den i maxläge och drar över en presenning. Väldigt smidigt och enkelt helt enkelt.

Byggnadsställningar hittas via nätet

Att hyra ut och montera byggnadsställningar är en verksamhet som många entreprenörer börjat syssla med på senare år. Kanske har det varit särskilt lönsamt just under de senaste åren, när byggkonjunkturen har varit riktigt hög.

Kanske är det också så att mer aggressiv marknadsföring krävs när byggkonjunkturen svänger nedåt. Mer kapital kan behöva läggas för att nå kunderna – om kunderna inte kommer till firman. Oavsett uppdragsflöde skadar det inte att synas på ett eller annat sätt. Oavsett om man vill ha en mer passiv eller aktiv marknadsföring kan sökordsannonsering vara ett bra val.

Förhållandevis mild konkurrens

Vid en sökning på ”byggnadsställningar” är det två betalda resultat på första sidan. Det är inte ovanligt att man ser betydligt fler betala placeringar på första sidan. Samtidigt bör det tilläggas att det som sökmotorn visar för besökaren kan variera, och att det beror på en rad olika faktorer.

För att boka byggnadsställningar i Trollhättan finns denna uthyrare.

Tilläggas bör dock att en rad aktörer annonserar med så kallade shopping ads, alltså produktbilder och priser direkt. Dessa hamnar som regel över samtliga resultat, nästan direkt under sökfältet efter en sökning. Här finns en rad välkända aktörer, samt ett antal mindre företag.

Ofta väloptimerade annonser

Många av annonserna är skrivna efter konstens regler. Förvisso finns det inga direkta ”rätt” eller ”fel” – det som hjälper annonsören att nå sina ROI-mål eller andra mål är det som är rätt, givetvis. Dock finns det vissa saker som många skulle argumentera för är bra att ha med i en annons. Till exempel menar många att det är viktigt med en call to action, och att den åtminstone finns i resultatets description. En firma avslutar till exempel med ”Ring oss, så berättar vi mer om våra byggnadsställningar” och har lagt in telefonnumret direkt efter Title, så som man kan välja att göra i annonseringsverktyget.

Även i mindre och medelstora städer finns en närvaro. Söker vi till exempel på ”byggnadsställningar Trollhättan”, så finns en betald annons som visas för oss. Dock tycks inte annonsen ha optimerats just för Trollhättan. Mer troligt är att annonsören kör samma annons på flera olika sökord som innehåller ”byggnadsställningar” någonstans. Mer gynnsamt hade kunnat vara att ha ”byggnadsställningar Trollhättan” i title – för att på så sätt skapa relevans och möjligen en bättre klickfrekvens.

Frågor vid stambyte

Stambytesgruppen är en av de större aktörerna i Stockholm som utför stambyte och övriga renoveringar som sker i samband med detta. De har samlat ett flertal vanliga frågor kring stambyte på sin hemsida. En av kategorierna är ”Praktiska frågor under stambytet”. Bland dessa frågor hittas bland annat:

Kan jag bo kvar vid stambyte?

Ja, generellt kan man bo kvar. Detta utifrån att Stambytesgruppen arbetar utifrån ”kvarboende” vilket innebär att planen är att de boende kan bo hemma under processen. Det finns däremot olika processer och man bör alltid fråga sin entreprenör vad som gäller.

Kan djuren bo hemma?

Ja, även de kan bo kvar hemma. Men kom ihåg att de kan påverkas i större grad än människor av höga ljud. Exempelvis kan hundar bli rädda och i detta fall är det bra att söka en hundvakt under tiden.

Kan jag gå på toa hemma vid stambyte?

Nej, av den anledningen byggs det upp provisoriska ställen för toalettbesök och dusch. Det är även orsaken till att många väljer att flytta till vänner eller släktingar under arbetets gång.

Innebär stambyte i Stockholm hög ljudnivå?

Ja, med borrning, bilning och andra arbetsmoment kommer det skapas en hög ljudnivå. Det är framförallt under rivningsarbetet som de höga ljuden uppstår. När man utför stambyte i Stockholm är det viktigt att man i tid hanterar dessa frågor. Allt för att stambytet skall fungera utan hinder.

När är arbetet med stambyte färdigt?

Nej, inte nödvändigtvis. Visserligen är allt klart i din lägenhet men arbetet kan fortsätta i lägenheter som ”ligger på samma stam”. Med andra ord att vattnet kan behöva stängas av under vissa perioder för att arbetet ska kunna fortgå i andra fastigheter. Om detta måste ske kommer entreprenören alltid att informera om det i god tid.

Vem ska jag ställa mina frågor till?

När Stambytesgruppen genomför stambyte har de alltid en platschef som är ansvarig. Det är den personen som kan svara på frågor kring planering, hur de boende kommer påverkas, arbetstider m.m. Sker bytet i en bostadsrättsförening är även styrelsen mycket informerad om vad som kommer att hända och generellt önskar man då att frågorna går genom dem. De kan ofta svara på många frågor direkt och i annat fall samla ihop frågor och ställa dem till projektledaren. På så vis skapas en tydligare kommunikationsväg. Frågorna är enbart ett urval av de som presenteras av Stambytesgruppen. Besök Stambytesgruppen.se för ytterligare vanligt förekommande frågor – både utifrån de boendes och bostadsägarens perspektiv.

Säkerhetsdörrar skyddar mot inbrott och annat

Lås, dörrkarm och gångjärn är tre viktiga komponenter som gör att dörrar klassas som extra säkra. Säkerhetsdörrar är effektiva mot inbrott eftersom de avskräcker många tjuvar. Förutom dörrar så är fönster vanliga intrångsvägar för inbrottstjuvar.

En säkerhetsdörr är mycket effektivt för att skydda sig mot inbrott. Säkerhetsdörrar kommer i olika material som stål och trä. Både trä och stål är säkra dörrar även fast man kan tro att stål är säkrare. Trä är populärt eftersom det ger en mer hemtrevlig känsla. Säkerhetsdörrar har ofta trepunktslås eller inbrottssäkra gångjärn. Låsen på säkerhetsklassade dörrar reglas ofta genom att handtaget, något som märks till exempel genom att det är väldigt lätt att vrida om nyckeln i låset eftersom det inte är belastning på låskolven. En annan sak som gör säkerhetsdörrar säkra är att låsets hakregel inte påverkas av listtryck något som gör det svårare för en eventuell inbrottstjuv att få in ett verktyg mellan dörrkarm och det som kallas dörrbladet. Även dörrkarmen är mycket viktig i hur säkerhetsdörrar är konstruerade. På de flesta säkerhetsdörrar är dörrkarmen tillverkad i stål. Dörrkarmen är mycket viktig för att säkerhetsdörrar ska vara säkra. Det finns många olika storlekar på dörrkarmar och om du är orolig för att det ska bli ett för omfattande ingrepp att installera säkerhetsdörrar så finns det en slags minikarmar som kan användas för att minska inverkan i den befintliga dörrkarmen.

Via denna sida finns säkerhetsdörrar för alla inredningar.

Säkerhetsdörrar skyddar ditt hem vid inbrott

Säkerhetsdörrar avskräcker många inbrottstjuvar och faktum är att ungefär hälften av alla inbrott sker via ytterdörren så du kommer lång väg med att installera säkerhetsdörrar på alla ytterdörrar. Särskilt dörrar som ligger skyddade från insyn är särskilt populära för inbrottstjuvar att försöka ta sig igenom. Om inbrottstjuven inte kommer in via dörrar så kommer hen att försöka ta sig in via fönster. Se till att alla fönster, särskilt de som ligger inom räckvidd från marken, är säkrade. Det finns särskilda fönsterlås som hjälper dig att säkra fönsterna. Många villaägare har en stege i anslutning till sitt hus, se gärna till att stegen är fastlås så att den inte hjälper en tjuv att ta sig upp till ett fönster.

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén