Det är svårt att besvara frågan hur ofta ett stambyte bör göras. Det är nämligen som att försöka svara på hur långt ett snöre eller andra liknande kuggfrågor. Många bostadsrättsföreningar och fastighetsägare ställer sig ändå denna fråga. Även du som är hyresgäst kan vara intresserad av att få reda på hur tidsramen ser ut. Här kommer vi därför göra vårt bästa för att försöka besvara denna fråga.

Så forta bör stammarna bytas

Hur långt ett rimligt intervall mellan byten av stammarna är varierar ganska kraftigt. Det är en rad olika faktorer som spelar in i ekvationen. Några exempel på dessa är:

  • stammarnas ålder
  • det material som stammarna är tillverkade av
  • kvaliteten på materialet

Generellt sett har gjutjärnsrör en längre livslängd än stammar av plast. Dessutom är kvaliteten på de stammar som byggdes under andra världskriget lite lägre – bland annat är godstjockleken ojämn. Även de många hus som byggdes som en del av miljonprogrammet håller lite lägre kvalitet. Detta då bostadsbyggarnas fokus låg på kvantitet snarare än på kvalitet. Man ville helt enkelt bygga så många lägenheter som möjligt till lägsta möjliga kostnad. Därmed prioriterade man inte det underhållsbehov som man visste skulle uppstå förr eller senare i framtiden.

Om förekomsten av vattenskador ökar är detta dock ett tydligt tecken på att det börjar bli brådskande att få till ett stambyte. Allra helst bör bytet av stammarna dock ske innan skador av detta slag börjar uppkomma.

Hur lång tid tar ett stambyte?

Ska man generalisera det hela brukar ett stambyte i en lägenhet ta ungefär sex veckor. Vanligtvis brukar stammarna bytas i en hel trappuppgång på en och samma gång, eller åtminstone på en våning i taget. Med det sagt är själva tidsspannet för projektet som helhet betydligt längre än så.

Det krävs nämligen en hel del planering och även administration kring ett stambytesprojekt. Allt som allt brukar man räkna med att det tar cirka ett till två år från början till slut. Du som hyresgäst är dock endast involverad under en väldigt liten del av det totala projektet.