Vårdsektorn är känd för sitt komplexa och ibland oförutsägbara bemanningsbehov. Det kan handla om att hantera säsongsbetonade sjukdomsutbrott eller luckor som behöver fyllas med kort varsel – utmaningarna är många. Det är här som bemanningsföretagen kommer in i bilden som en värdefull resurs för vårdgivarna. Här tittar vi närmare med fördelarna med denna typ av bemanning inom vård ur uppdragsgivarens perspektiv.

7 fördelar bemanning inom vård ur uppdragsgivarens perspektiv

Dessa är de viktigaste fördelarna med bemanning inom vård sett ur en uppdragsgivares perspektiv:

 

  • Snabb tillgänglighet. En av de mest uppenbara fördelarna med att använda sig av ett bemanningsföretag är den snabba tillgängligheten på kvalificerad personal. Detta är särskilt värdefullt i akuta situationer där det finns ett omedelbart behov av erfaren och kompetent vårdpersonal.
  • Flexibilitet. Bemanningsföretag erbjuder en hög grad av flexibilitet. De gör det möjligt för vårdgivare att anpassa sin verksamhet utifrån en varierande arbetsbelastning. Detta kan vara särskilt användbart under högsäsonger för vissa sjukdomar eller i samband med plötsliga utbrott och kriser.
  • Kostnadseffektivitet. Att anlita personal via ett bemanningsbolag kan ofta vara mer kostnadseffektivt än att ha en stor fast anställd personalstyrka. Denna lösning minskar behovet av att betala övertid och andra tilläggsförmåner som de fast anställda annars skulle kräva.
  • Kompetens. Bemanningsföretag har ofta en bred portfölj av specialiserade sjuksköterskor och läkare. De kan därmed erbjuda vårdgivare tillgång till särskilda kompetenser som de kanske inte har tillgång till inom den egna personalstyrkan.
  • Riskminimering. Genom att anlita företag inom bemanning kan vårdgivare snabbt täppa igen gap i sin bemanning och därmed minimera riskerna med underbemanning. Några exempel på sådana risker är ökad arbetsbelastning för befintlig personal samt risken för försämrad patientvård.
  • Kvalitetssäkring. Många bemanningsbolag använder sig av en omfattande process för att säkerställa att deras personal är kvalificerad och kompetent. Denna kvalitetssäkring är en viktig faktor som kan hjälpa vårdgivare att upprätthålla eller till och med förbättra sin vårdkvalitet.
  • Avlastning för HR. Att rekrytera och hantera anställd personal är tidskrävande. Genom att använda sig av ett bemanningsföretag kan man som vårdgivare avlasta HR-avdelningen. Detta gör att HR-personalen kan fokusera på andra viktiga uppgifter, såsom att utveckla den befintliga personalen.