En körjournal skulle kunna liknas vid en dagbok – fast för bilen. En sådan behövs inte om man kör sin privata bil i privata ärenden men däremot kan det vara bra att ha om man har en tjänstebil. Det är vanligt att en tjänstebil används både i arbetet och privat – och det är viktigt att kunna visa för Skatteverket hur bilen används.

Vad är en körjournal?

En körjournal är som sagt som en dagbok, där tanken är att alla resor med en tjänstebil ska registreras på ett eller annat sätt. Man kan ha en manuell journal, som skrivs för hand, eller en elektronisk variant som registrerar alla resor. Journalen bör innehålla:

  • Vilket år den gäller för
  • Mätarställning vid årets början och slut
  • Registreringsnummer för den aktuella bilen

Utöver detta ska man i bilens körjournal ange information kring varje resa. Här ska man få med datumet för resan, mätarställning vid start och slut, hur många kilometer man kört med bilen, vem som har kört den samt om man har tankat. Om möjlighet finns är det också bra att anteckna i vilket syfte resan har gjorts.

Därför är det bra

Det finns ingen lag som säger att man måste föra körjournal – men däremot kan det underlätta. Om man inte gör det, utan bara kör med en tjänstebil både i jobbet och privat, kan man bli beskattad för bilförmån.

Man måste därmed kunna visa för Skatteverket att man använt arbetsgivarens bil för privat bruk max 10 gånger per kalender år på en sammanlagd sträcka om max 100 mil. Här är det bra att känna till att resor till och från arbetet också räknas som privata resor.

Kör man mer än 3000 mil i tjänsten per år så kan man även få en lägre bilförmån. Om arbetsgivaren sköter detta är det inget man behöver tänka på själv men i annat fall kan man ta upp det i sin inkomstdeklaration.

Det kan verka krångligt att föra körjournal över sitt bilkörande i tjänst och privat och visst kan det kräva en del jobb om man väljer att anteckna allt i en fysisk ”dagbok”. Om man däremot väljer en elektronisk variant blir arbetet minimalt och man kan ändå redovisa körningen till Skatteverket, som använder dessa journaler som underlag för att granska bilförmåner av dom olika slag som finns.