Nyhetskompass om Svenskt Näringsliv

Månad: september 2021

Så fungerar infiltration och så sköter du den

Infiltration är en variant på en markbaserad lösning för att ta hand om ditt avloppsvatten. Den grävs ner i mark som kan avleda vatten som till exempel sand eller morän. För att få veta hur markens genomsläpplighet ser ut gräver man en så kallad provgrop och sedan tar man ett skiktprov. Om du ska anlägga och installera ett infiltrationssystem ska du ta hjälp av en sakkunnig och kompetent installatör.

En infiltration ska alltid föregås av en slamavskiljare. I de flesta fall använder man en trekammarbrunn för att ta bort de fasta partiklarna ur avloppsvattnet. Detta görs för att minska andelen näringsämnen som förekommer i vattnet men också för att infiltrationen inte ska sätta igen. Enkelt kan man beskriva att reningsprocessen i ett sådant system sker i olika och tydliga steg. Det första steget handlar om att skilja på partiklarna som nämnts ovan. I det andra steget renas det organiska materialet, kväve och viss fosfor. I det sista steget sker rening av all fosfor.

Så tar du hand om din infiltration

Generellt sett behöver infiltration inte särskilt mycket skötsel. Men som det mesta här i livet krävs det ändå viss typ av underhåll och skötsel. Detta för att den ska fungera på ett tillfredsställande sätt under så lång tid som möjligt.

Det du bör fundera på är följande:

 • Årlig kontroll. Kontrollera ditt infiltrationssystem en gång per år. Detta för att till exempel säkerställa att vatten inte finns i luftningsröret.
 • Regelbunden tömning av slamavskiljaren. Detta bör du i de flesta fall göra en gång per år. Det krävs en regelbunden tömning för att minimera risken att slammet täpper igen systemet.
 • Kontrollera vattenkvaliteten. Oavsett hur bra eller ofta man sköter om det finns det en risk med att en brunn för dricksvatten blir förorenad. Detta gör det väldigt viktigt att den då fungerar på ett bra sätt. Att ta ett vattenprov kan därför vara ett led i att säkerställa en god kvalitet på ditt vatten.

Oavsett om du redan har en infiltration eller ska anlägga en ny finns det flera olika saker som du kan tänka på. Du bör till exempel säkerställa att det inte växer träd i närheten, att marken inte är för mjuk och att du inte känner en stark avloppslukt.

Därför bör du arbeta via bemanningsföretag som sjuksköterska

Sjuksköterskor är som bekant väldigt attraktiva och eftertraktade på dagens arbetsmarknad. Så oavsett om du befinner dig i början av din karriär eller har hunnit samla på dig mer erfarenhet är du ett hett villebråd. Men arbetet är också väldigt utmanande och du vill därför få ut så mycket som möjligt av din anställning. Därför bör du arbeta via ett bemanningsföretag som sjuksköterska.

Men vilka fördelar finns det med att göra detta, undrar du förmodligen? Det finns faktiskt en stor uppsida med att jobba via ett bemanningsföretag som sjuksköterska. Vi berättar mer om detta nedan, så läs vidare för att få insikt i vilka fördelarna är!

Fördelarna med att jobba via bemanningsföretag som sjuksköterska

Bland fördelarna med att arbeta som inhyrd sjuksköterska kan till exempel dessa faktorer nämnas:

 • Bra betalt. När du jobbar via ett bemanningsföretag som sjuksköterska får du bra betalt för ditt arbete. Bemanningsföretaget kan hjälpa dig att hitta olika skift som passar bra överens med dina önskemål och ditt livspussel. Du kan också få hjälp till en anställning på en plats som ligger inom rimligt pendlingsavstånd från din bostad. Och dessutom har du som hyrsjuksköterska en marknadsmässig lön som gör att du ofta kan tjäna mer än de sjuksköterskor som är anställda lokalt hos uppdragsgivaren.
 • Flexibelt arbetsschema. När du arbetar som sjuksköterska via ett bemanningsföretag får du välja när och hur du vill arbeta. Du kan till exempel välja när du ska vara ledig och vilka skift du ska arbeta. Dessutom kan du ta en anställning som låter dig flytta till en ny plats om du är i behov av ett miljöombyte. Du kommer helt enkelt aldrig få slut på alternativ. Just flexibiliteten är någonting som många inhyrda sjuksyrror uppskattar mycket.
 • Mindre stress och oro. När du arbetar heltid hos en specifik vårdgivare är det lätt hänt att du drabbas av stress och oro. Du blir i större utsträckning präglad av den kultur som gäller på den aktuella arbetsplatsen. Dessutom kanske du upptäcker att någon annan får mer betalt än dig trots att du har mer erfarenhet än denna nyrekryterade person. När du istället arbetar via ett bemanningsföretag behöver du inte oroa dig för detta – du kan istället fokusera på att utföra ditt vardagliga arbete.

Så gör du ditt fritidshus till ett permanentboende

Sommaren är tyvärr alltför kort och vi tycks aldrig få nog av de lata sommardagarna. Det är tider det, när man kan ligga i hängmattan och läsa en god bok medan man omger sig av naturen och laddar batterierna! Minnena av dina semestrar i familjens fritidshus ligger dig säkerligen varmt om hjärtat. Men när barnen har vuxit upp och flugit ut ur boet kan du vilja förverkliga din dröm och bosätta dig i det lilla huset permanent.

Är du sugen på att bo i ditt fritidshus året runt? Faktum är att det är fullt möjligt att omvandla ett fritidsboende till ett permanentboende. Det är dock viktigt att du tänker på alla de viktiga detaljerna när du överväger att göra detta. Här guidar vi dig därför till ett välgrundat beslut genom att belysa de olika faktorer som du bör ta hänsyn till!

Att tänka på kring fritidshus som åretruntboende

Innan du kan omvandla ditt fritidshus till ett permanentboende behöver du rusta det för den svenska vintern och vårt nordiska klimat. Därför behöver du bland annat tänka på följande saker när du gör detta:

 • Se över isoleringen. Om ditt fritidsboende är av lite äldre modell kan du behöva tilläggsisolera boendet. För i takt med att du ägnar allt mer tid i huset blir luften inomhus fuktigare och varmare än annars. Därför är det viktigt att isolera boendet på rätt sätt – du behöver skydda dig från kyla och samtidigt skydda huset från fuktskador.
 • Avloppet kanske inte är tillräckligt. Detta är en viktig punkt som du inte vill glömma bort när du omvandlar ditt fritidsboende till ett permanentboende. Avloppet utsätts nämligen för större påfrestningar när du bor i ditt fritidshus året runt snarare än enbart under några månader eller veckor på sommaren. Därför behöver du bland annat säkerställa så att du har ett tillstånd för avloppet och även kontrollera vad för slags avloppssystem det rör sig om. Avslutningsvis behöver det vara i gott skick och ha en tillräcklig kapacitet för dina behov.
 • El och vatten. Ett permanentboende behöver även ha faciliteter såsom el och vatten. Kontrollera att vattenkvaliteten är god och att försörjningen räcker för ditt behov. Gå även igenom elsystemet och säkerställa att det är modernt och tillräckligt för ditt ändamål.

Anlita en städfirma i Göteborg som städar alla ytor

En professionell städfirma i Göteborg är proffs på städning. Det finns dock flera olika sorters städtjänster som företag av detta slag kan tillhandahålla. Några exempel på vanliga tjänster är:

 • Hemstädning
 • Kontorsstädning
 • Fönsterputs
 • Trappstädning
 • Flyttstädning
 • Byggstädning

Vissa leverantörer specialiserar sig på en eller ett fåtal av dessa tjänster medan andra har ett bredare tjänsteutbud. Men hur skiljer sig egentligen professionell städning åt från den amatörmässiga som du själv kan utföra? Detta är en av de första frågorna som många ställer sig när de överväger att anlita en städfirma i Göteborg.

Svaret är att skillnaden inte alltid är så uppenbar men den finns där. Till exempel är städfirmor som ägnar sig åt kontorsstädning specialister på att städa just kontor. De har ofta utrustning som ämnar sig särskilt bra för att städa ytor av detta slag. Det kan till exempel röra sig om skurmaskiner och annan städutrustning. Med det sagt kan de vanligtvis även ägna sig åt hemstädning men använder då lite andra redskap när de städar.

Låt din städfirma i Göteborg städa ditt hemmakontor

Hemstädning är en populär städtjänst som många anlitar en städfirma i Göteborg för. Precis som namnet antyder rör det sig om städning av bostäder. Faktum är att detta inte är en tjänst som endast är avsedd för bostadsägare – även hyresgäster kan med fördel beställa professionell städning. Detta gäller inte minst i samband med att du flyttar ut från din bostad. Flyttstädning är en väldigt vanlig och uppskattad tjänst som kunder av förklarliga skäl beställer mer sällan.

När du anlitar en städfirma för att städa ditt hem utförs bland annat dammning och dammsugning. Städhjälp av detta slag räknas därmed som en hushållsnära tjänst och du kan därmed nyttja RUT-avdraget. Vad detta innebär är att halva arbetskostnaden upp till 50 000 kronor per år och person kan subventioneras. Detta avdrag behöver du inte själv ansöka om utan städbolaget gör detta åt dig.

Nu när allt fler väljer att arbeta hemifrån på åtminstone deltid är hemstädning en väldigt het städtjänst. Du bör därför boka en bra städfirma i Göteborg snarast om du vill få ditt hemmakontor städat ordentligt!

Så får du kontakt med en flyttfirma i Halmstad

Alla flyttfirmor vill lyfta fram sina egna fördelar och påvisa att kunderna bör välja just det företaget – i konkurrens med många andra. Ofta nämns pris och kvalité men även kundservice och snabb kontakt väger tungt. Det har en flyttfirma i Halmstad upptäckt som bland annat marknadsförs med att alltid återkomma till kunden inom maximalt 77 sekunder.

”Vi ringer dig inom 77 sekunder”

De som går in på hemsidan till Kvalitetsflytt möts av en ruta där det egna telefonnumret kan fyllas i. Enligt text lovas att företaget i så fall återkopplar genom att ringa upp inom maximalt 77 sekunder. Med detta upplägg blir det enklare för kunden att ”ta steget” och kontakta företaget. Istället för att ringa, stå i telefonkö osv så lämnas numret varpå de ringer upp. Men framförallt ligger fördelen i att snabb återkoppling lovas.

Välja flyttfirma i Halmstad – utifrån snabb kontakt?

Är det viktigt att få snabbt få kontakt? Både ja och nej.

JA – En flytt innebär mängder av saker som måste ordnas. Att då snabbt få kontakt med en flyttfirma och boka flytten gör att en sak enkelt kan ”bockas av”. Snabb återkoppling kan även vara nödvändigt om flytten ska ske inom kort.

NEJ – Önskas offerter jämföras från flera flyttfirmor i Halmstad är det enklare att maila företagen och invänta svar. Det kan då ta 1 – 3 dagar innan offerterna kommer in. Att maila har sin fördel i att exakt samma information lämnas till alla företag. Dessutom kan jämförelse ske betydligt enklare än vid kontakt via telefon.

Högre konvertering med snabb kontakt

E-butiker, och tjänster som marknadsförs online (exempelvis en flyttfirma), kan öka antalet kunder genom att se på konverteringsprocessen. Med andra ord hur personer som kommer in på sidan tar kontakt och blir en kund. Statistik visar att många företag tappar kunder på grund av dålig kommunikation. Exempel på vägar som förenklar kommunikationen är:

 • Chat på hemsidan
 • Telefonnummer klickbart och lättillgängligt
 • Löfte om att snabb återkoppling
 • Generösa öppettider

Denna flyttfirma från Halmstad använder fyra av fem av dessa kommunikationsvägar. Detta exempelvis med mailadress, kontaktmöjlighet och telefonnummer direkt från startsidan och högst upp på sidan. Det är exempelvis viktigt att utgå från att många bokar sin flyttfirma från mobilen och därmed inte önskar scrolla igenom hela hemsidan för att hitta kontaktuppgifterna.

Använd en bostadsväljare för att sälja fler bostäder

Att köpa och sälja fastigheter blir allt enklare för köpare och säljare. Försäljningsprocessen blir dessutom både snabbare och mer effektiv för bägge parter. Tack vare den moderna tekniken och smarta uppfinningar omvälvas hela fastighetsbranschen nu i grunden. Ett exempel på en sådan fiffig uppfinning är en bostadsväljare som visualiserar lägenhetsbeståndet.

Som du säkert känner till kan 3D-tekniken användas för att möjliggöra digitala visningar av bostäder. Den digitala tekniken gör att det nästan känns som att du är på plats i den bostad som visas. Därför är detta ett utmärkt komplement för de potentiella köpare som inte har möjlighet att närvara vid en fysisk visning. Men möjligheten att visualisera bostäder och fastigheter i 3D slutar inte här.

En bostadsväljare är ett interaktivt verktyg som visualiserar bostäderna i en fastighet. Verktyget är därmed mer komplext och avancerat än ett informationsblad eller en karta. På ett interaktivt och engagerande sätt kan du som marknadsför fastigheter tydliggöra informationen om de olika objekten. Nedan går vi igenom några av fördelarna med att använda detta smarta verktyg.

Så kan en bostadsväljare marknadsföra dina bostäder

Det finns en stor uppsida med att kunna tydliggöra bostadsobjekt på ett interaktivt och användarvänligt sätt:

 • Visa vilka lägenheter som är lediga och var i huset dessa ligger.
  Du kan använda en bostadsväljare för att på ett tydligt sätt visa var de olika lägenheterna är belägna. Potentiella köpare kan omedelbart se vilka objekt som är lediga och inte samt vilket pris som efterfrågas på respektive lägenhet. Även detaljer såsom antal rum och boyta kan visas i en informationsruta medan besökaren klickar runt bland objekten.

 • Synliggör det omgivande området.
  När besökare klickar och väljer bland de tillgängliga bostäderna kan även omgivningarna synliggöras med hjälp av verktyget. För vissa köpare är nämligen läget och det omgivande området i princip lika viktigt som själva bostadsfastigheten. Detta är därför en stor möjlighet med att använda en bostadsväljare.

 • En skalbar lösning.
  Vissa leverantörer av dessa interaktiva verktyg erbjuder väldigt skalbara lösningar. Somliga kan användas samtidigt för tusentals bostadsprojekt eller hundratusentals individuella lägenheter. Kontakta din leverantör för att få reda på vad som gäller för just deras verktyg!

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén