Relining innebär i korthet att stammar och rör på en fastighet renoveras genom att ett ”inre rör” skapas i de befintliga. Vad bör man som kund tänka på i val av företag vid behov av denna hjälp i Helsingborg?

Problemet – Kvalitén visar sig efter en längre tid

En svårighet med relining är att kvalitén på utfört arbete visar sig efter mycket lång tid. Det kan ta närmare 10 år innan små felaktiga arbetsmoment visar sig i skador på rören. Att i detta fall inspektera och försöka kräva garanti är inte helt enkelt. Det är alltså av extra stor vikt att rätt företag anlitas redan från början.

Hitta företag för relining i Helsingborg

Som fastighetsägare finns det två vägar att hitta ett passande företag för det arbete som behöver utföras. Antingen tar fastighetsägaren själv ansvaret och kontaktar olika entreprenadfirmor eller så sker kontakt med en reliningkonsult i närheten av Helsingborg. Dessa genomför besiktning, offertunderlag och kontroller och kan därmed både hjälpa fastighetsägaren att hitta passande entreprenör samt kontrollera att arbetet utförs korrekt. De gör däremot inte hantverket.

Att jämföra själv

Sker en jämförelse själv av entreprenörer kan följande punkter kontrolleras.

 • Erfarenhet – År i branschen
  Ett företag som varit aktiv länge i branschen har troligtvis gott rykte och hög kompetens. De sämre företaget brukar snart försvinna från marknaden. Om de funnits länge brukar det även vara lätt att hitta referenser.
 • Referenser
  Genom att kontakta andra fastighetsägare i Helsingborg, som redan utfört relining, går det att få referenser. Framförallt är det en fördel att kontakta ungefärligt lika stora fastighetsägare. Det är även bra om det gäller samma fastighetsform. Önskar en bostadsrättsförening genomföra relining kan de därmed kontakta en annan bostadsrättsförening i Helsingborg eftersom det kommande arbetet liknar det redan utförda arbetet.
 • Kan utföra samtliga tjänster
  En annan sak att kontrollera är att entreprenören erbjuder samtliga tjänster som behövs. Det kan exempelvis gälla rörinfodringar, rörspolning och annan renovering. Att få allt utfört av ett och samma företag brukar vara enklare och dessutom säkrare utifrån ett garantiperspektiv.
 • Godkända enligt BRiF
  Att kontrollera att entreprenören är ansluten till branschorganisationen BRiF är även en fördel. Det är visserligen inte någon garanti för att arbetet kommer bli korrekt men företaget har i alla fall åtagit sig att följa branschorganisationens regler.