En interim kvalitetschef är en form av chef som har lång erfarenhet av verksamhetsledning från tidigare chefsbefattningen eller uppdrag. Det är en ledare som kan hoppa in under en begränsad tidsperiod med hög kompetens som kan utveckla och reformera verksamheter. Denna ledare är en expert inom sitt kompetensområde och har möjlighet att träda in i situationer när företag inte kan anställa eller då företaget behöver högre kompetens för att organisationen ska utvecklas och gå framåt. 

Vad gör en interim kvalitetschef?

Vanligen stöttar chefen upp kvalitetsarbetet i olika branscher för att leva upp till interna och externa krav. Den interima ledaren förväntas vara tydlig och ha expertis för att kunna motivera och engagera alla medarbetare. Situationer då en interim kvalitetschef kan behövas kan alltså vara vid:

  • Företag som växer.
  • Startup-företag. 
  • Nedläggning av företag. 
  • Två organisationer som slås ihop. 
  • Om det finns ett behov av en chef under tiden som företaget söker en permanent chef. 
  • Då en chef lämnar sin anställning med kort varsel. 
  • Om en chef är föräldraledig eller sjukskriven. 

En interim kvalitetschef kan behövas hos både små och stora företag. Dock kanske framförallt hos mindre företag eftersom de ofta saknar chefer inom olika områden. Eftersom mindre företag oftast inte har råd med heltidsanställda chefer inom en del områden kan en interim kvalitetschef vara ett bra alternativ eftersom de kan jobba mindre än en heltidsanställd men samtidigt driva företaget framåt. Det är sålunda ett bra och kostnadseffektivt alternativ. 

En interim kvalitetschefs uppgifter

Kvalitetschefen ansvarar alltså för att analysera företagets brister. Genom att göra detta kan chefen påbörja arbetet för att utveckla företaget eller den enstaka avdelningen. Chefen jobbar hela tiden med kontinuerlig uppföljning för att hela tiden avslöja eventuella briser, analysera dem och till sist åtgärda dem. En stor del av arbetet är att inspirera och påverka företagets medarbetare. Som chef är det avgörande att se till att medarbetarna förstår sin roll i att driva företaget framåt och att de har en gemensam målbild. Det är alltså chefens uppdrag att se till att medarbetarna förstår detta och att varje bidrag är avgörande i målet mot verksamhetens framgång.